Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 168

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Haziran 2010 Pazartesi

 

Rapor

 

1.- Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı ve Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Cumhurbaşkanlığı Seçimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonu Raporu (1/787, 2/62) (S. Sayısı: 527) (Dağıtma tarihi: 28.6.2010) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2113) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın hayvancılık destekleme kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2114) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

3.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir-Alsancak Limanına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2115) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

4.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bir mahallenin aydınlatılmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2116) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan-Kars yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2117) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

6.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, memurlarla ilgili bir düzenlemeye ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/2118) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

7.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, tren raylarının yenilenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

8.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, memurlarla ilgili bazı düzenlemelere ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/2120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

 

 

                                               Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yazılı soru önergelerinin cevaplandırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15100) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

2.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, TBMM onur ve üstün hizmet ödüllerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

3.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, Türkmenistan’da işçi olarak çalışan Türklerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15102) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

4.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, sel ve don afetlerinden dolayı çiftçilerin uğradıkları maddi kayıplara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15103) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

5.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Sakarya-Akyazı’da fay hattı yakınındaki yapılaşma yasağının daraltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15104) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

6.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, KPSS sonuçlarına göre yapılan yerleştirmelerle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15105) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

7.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkındaki bir ücret uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15106) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

8.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, nükleer santral ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15107) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

9.- Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Sivas Valisinin bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15108) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

10.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İznik Belediyesine tahsis edilen bir arazinin tahsis amacının değiştirileceği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15109) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

11.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, sağlık alanında taşeron firmalar üzerinden personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15110) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

12.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bazı internet sitelerine erişim yasağı konulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15111) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

13.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir terör kurbanının cenazesine katılıma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15112) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

14.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, milyoner sayısına ve kredi borçlarını ödeyemeyenlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15113) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

15.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin görevlendirdiği bazı muhabirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15114) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

16.-     Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, TMSF’nin bir medya grubunu satış ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15115) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

17.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Bigadiç Beledeyisine verilen çöp kamyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15116) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

18.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, TOKİ’nin bazı arazileri alım-satımıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15117) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

19.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Abhazya’ya yönelik politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15118) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

20.-     Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesindeki uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15119) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

21.-     Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Anayasa Mahkemesi Başkanının TRT Genel Müdürünü ziyaret ettiğine yönelik haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15120) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

22.-     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir arama motorunun bazı sayfalarına erişimin engellenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15121) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

23.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Suudi Arabistan’dan para girişi iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15122) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

24.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Türkiye Kalkınma Bankasının denetlenmesiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15123) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

25.-     Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, Samandağ Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15124) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

26.-     Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, vergi ve prim borçları olan spor kulüplerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15125) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

27.-     Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Denizli Santral Garajına yönelik projeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15126) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2010)

28.-     İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Bilgi Üniversitesinin işten çıkardığı kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15127) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2010)

29.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Türkoğlu ilçesinde yapılacak cezaevine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15128) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

30.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Bahçesaray’da meydana geldiği iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15129) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

31.-     Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir cezaevindeki sohbet hakkı uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15130) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

32.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/15131) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

33.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/15132) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

34.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli-Merkez’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/15133) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

35.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/15134) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

36.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/15135) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

37.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15136) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

38.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, destek primi kesintisi uygulamasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15137) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

39.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, emekli aylıklarından kesilen üyelik aidatlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15138) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

40.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’da İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15139) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

41.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, iş müfettişlerinin Adana’daki denetim ve teftişlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15140) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

42.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Yalova’daki yeni tersane bölgesine ve tersanelerdeki iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15141) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

43.-     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, şube müdürü ve şef kadroları için yapılan sınavla ilgili bazı iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/15142) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2010)

44.-     Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki yatırımlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15143) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

45.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün Sarısu Mesire Alanı ile ilgili soruşturmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15144) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

46.-     Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, İşsizlik Sigortası Fonunun kullanımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15145) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

47.-     Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı bankaların merkezlerinin İstanbul’a taşınmasına ve arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15146) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

48.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da yatırım programına alınan projelere ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/15147) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

49.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yatırım programına alınıp bitirilememiş projelere ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/15148) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

50.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da projelendirilip bitirilemeyen yatırımlara ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/15149) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

51.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de yatırım programına alınan projelere ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/15150) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

52.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15151) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

53.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15152) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

54.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15153) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

55.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15154) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

56.-     Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli-Merkez’deki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15155) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

57.-     İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu’nun, BOTAŞ’IN organize sanayi bölgelerine geriye dönük borç çıkarmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15156) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

58.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bazı madencilik faaliyetlerine ve verilen cezalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15157) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

59.-     Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Emniyet Teşkilatı personelinin özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15158) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

60.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, 18 yaşından küçüklere sigara satışının engellenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15159) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

61.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, takoğraf cihazlarından dolayı kesilen cezalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15160) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

62.-     Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, pasaport alımındaki harç ve ücretlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15161) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

63.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki mikro kredi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15162) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

64.-     Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, fındık toplayacak işçilerle ilgili bir habere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15163) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

65.-     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Diyarbakır-Eğil’de meydana geldiği iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15164) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

66.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van İl Emniyet Müdürü ve Yardımcısı haklarında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15165) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

67.-     Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Çaldıran’da bir kişinin ölümüne yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15166) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

68.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum’daki bir karakolun kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15167) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

69.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, haklarında soruşturma ve dava açılan yerel yönetim mensuplarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15168) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

70.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir yol yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15169) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

71.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’de yapılan TOKİ konutlarının arıtma tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15170) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

72.-     Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’daki toplu ulaşıma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15171) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2010)

73.-     Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı beldelerin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15172) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

74.-     Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, köylülere konut alanı verilmesinde yaşanan sorunlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15173) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

75.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bazı kariyer görevlerdeki kadın ve erkek çalışan sayısına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15174) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

76.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Merkez Teşkilatındaki bazı yöneticiler hakkındaki inceleme ve soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15175) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

77.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, otistik çocukların eğitim ve öğrenimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15176) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

78.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, toplumsal cinsiyet algısına yönelik eğitim çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15177) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

79.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, bir olayda mağdur olan çocukların rehabilitesine ve YİBO’ların sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15178) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

80.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, okulların bazı giderlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15179) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

81.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, meslek lisesi öğrencilerine ödenmesi gereken ücrete ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15180) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

82.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, obeziteye yönelik önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15181) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

83.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir okulda deney sırasında meydana gelen patlamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15182) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

84.-     İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, terörle mücadelede alınması gereken bazı önlemlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15183) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

85.-     İstanbul Milletvekili Ahmet Tan’ın, askerlik tecilindeki bazı uygulamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15184) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2010)

86.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Donatım Bölge Müdürlüklerinin lağvedilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15185) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

87.-     Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Osmaniye’deki acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15186) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

88.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık’taki ambulans ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15187) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

89.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, obeziteye yönelik önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15188) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

90.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’deki hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15189) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

91.-     Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, çiftçilerin kredi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15190) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

92.-     Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, anız yakma yasağına uyulmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15191) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

93.-     Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yaşanan dolu afetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15192) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

94.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, hayvan yetiştiricilerinin sorunlarına ve et fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15193) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

95.-     Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Isparta’da afet mağduru kiraz üreticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15194) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/06/2010)

96.-     Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, bazı GDO’lu ürünlerin ithaline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15195) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2010)

97.-     Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt bağlantılı bazı yolların durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15196) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

98.-     Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, bazı minibüslerin araç muayenesinde yaşanan soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15197) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

99.-     Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş-Solhan yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15198) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

100.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Solhan-Bingöl yolunun yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15199) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

101.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl-Erzincan yolunun bakımı ve yenilenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15200) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

102.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bazı internet sitelerine erişimin engellenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15201) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/06/2010)

103.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep İl Müftülüğünün ilan panosundaki bir yazıya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/15202) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

104.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, müze ve ören yerlerinin ücretsiz ziyaret edilmesindeki farklı uygulamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15203) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/06/2010)

105.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, icra takibindeki kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15204) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.    Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13839)

2.    Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışanlara yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13841)

3.    Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün cihaz ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13842)

4. İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İzmir Aliağa’da yapılan kirli deniz suyu tahliyesiyle ilgili ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13853) 

5. Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadına yönelik şiddet konusundaki yasal düzenlemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13871) 

6. Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kadına yönelik şiddet konusundaki çalışmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13872) 

7. İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, üniversitelerde yaşanan bazı olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14608) 

8. İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezinin deprem riskine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14609) 

9. Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, öğrenciler arasında kötü alışkanlıkların artışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14611) 

10.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İstanbul Boğazında yapılacak üçüncü köprünün güzergahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14613) 

11.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirme gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14614) 

12.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikası lojmanlarının mülkiyet durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14615) 

13.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14617) 

14.         Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14623) 

15.         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir fabrikadaki işten çıkarmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14625) 

16.         Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14626) 

17.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, işçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14627) 

18.         Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, çocuk yuvalarına ve sevgi evlerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14630) 

19.         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kadın istihdamına yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14631) 

20.         Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, yapı ve alanların özürlülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14632) 

21.         Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ismi değiştirilen köylere eski isimlerinin verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14633) 

22.         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14634) 

23.         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14635) 

24.         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14636) 

25.         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14637) 

26.         Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli-Merkezdeki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14638) 

27.         Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Hayata Dönüş Operasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14639) 

28.         Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Muğla’da yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14640) 

29.         Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir internet sitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14641) 

30.         Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yapan polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14642) 

31.         Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’de polisin yaptığı çeşitli müdahalelere yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14643) 

32.         Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa-Merkez’deki oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14644) 

33.         Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Doğanbey TOKİ konutlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14645) 

34.         Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hazineye olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14646) 

35.         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’daki trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14647) 

36.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14648) 

37.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Nusaybin Belediye Meclisinin aldığı iddia edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14649) 

38.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara’daki kent içi ulaşım projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14650) 

39.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14651) 

40.         Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Hatay-Samandağ’daki fişleme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14652) 

41.         İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Hatay-Samandağ’daki fişleme iddialarının araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14653) 

42.         Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, ödül verilen öğretmenlerin sendika üyeliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14654) 

43.         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bazı ilçelerdeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14655) 

44.         Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Çaldıran ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14656) 

45.         Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Muradiye ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14657) 

46.         Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Yalova’daki bir mahallenin okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14658) 

47.         Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Diyarbakır’a ayrılan eğitim bütçesine ve bazı eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14659) 

48.         Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, okullardaki Roman çocukların tespit edileceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14660) 

49.         Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bir beldedeki lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14661) 

50.         Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Şırnak Anadolu Lisesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14662) 

51.         Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullardan para toplamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14663) 

52.         Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14664) 

53.         Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, bir yatılı ilköğretim bölge okulundaki iddiaların soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14665) 

54.         Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Siirt’teki taciz iddialarının soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14666) 

55.         Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, yatılı ilköğretim bölge okullarının kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14667) 

56.         Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, öğretmen alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14668) 

57.         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir yazısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14669) 

58.         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanan öğrencilerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14670) 

59.         Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Muş-Ağrı yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14681) 

60.         Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Devlet Denetleme Kurulunun TİB hakkında hazırladığı rapora ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14682) 

61.         Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, karayolu taşımacılığında aranan belgelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14683) 

62.          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tır sürücülerine tehlikeli madde taşıma eğitimi verilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14684) 

63.         Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa güney çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14685) 

64.         Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Mersin’deki bir yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14686) 

65.         Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, yolcu treni seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14687)  

66.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İstanbul Boğazında yapılacak üçüncü köprünün güzergahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14688) 

67.         Aydın Milletvekili Recep Taner’in, yabancı sermayeye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14689) 

68.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşanan olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14691) 

69.         Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikası lojmanlarının mülkiyet durumuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14692)