Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 165

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

23 Haziran 2010 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Çorum Milletvekili Agah Kafkas ve 119 Milletvekilinin, yakın tarihimizde yaşanmış bazı toplumsal olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/781) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2010)

2.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 21 Milletvekilinin, Barak Ovası Sulama Projesinin tamamlanamamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/782) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2010)

3.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 24 Milletvekilinin, kalsit üretiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/783) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2010)

4.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve 22 Milletvekilinin, suçun önlenmesinde eğitim ve öğretimin yerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/784) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.04.2010)