Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 164

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Haziran 2010 Salı

 

Teklifler

 

            1.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/715) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2010)    

            2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın; 3213 Sayılı Maden Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/716) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2010)

            3.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 2 Milletvekilinin; 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Ek 2. Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/717) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2010)

            4.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın; 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Ek 1. Maddesi Sonuna Yeni Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/718) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2010)

            5.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/719) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.6.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki yüksek öğrenim yurdu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/2108) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

2.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki derneklere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2109) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

3.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2110) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

4.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Bor ilçesindeki petrol arama çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2111) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

5.- Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Niğde’de el değiştiren ve yabancılara geçen arazilere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2112) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

 

 

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Milletvekillerince verilen kanun tekliflerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/15044) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

2.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, TMSF’ye devredilen bankalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15045) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

3.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, özelleştirilen KİT’lere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15046) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

4.-      Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, bir Yahudi örgütünün verdiği ödülü iade edip etmeyeceğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15047) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

5.-      İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Suudi Arabistan’dan döviz girişi iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15048) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

6.-      Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Sakarya-Akyazı’da yapılaşmadaki koruma bandının düşürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15049) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

7.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15050) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

8.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, İnsani Yardım Vakfına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15051) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

9.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Suudi Arabistan’dan para girişi olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15052) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

10.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, emeklilerin maaş zamlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15053) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

11.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Abdullah Öcalan’ın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15054) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

12.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, büyük mağazalara yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15055) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

13.-  Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, yabancılara taşınmaz satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15056) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

14.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/15057) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/06/2010)

15.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir cinsel istismar olayı soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15058) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

16.-  Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, Artvin’deki icra dosyalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15059) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

17.-  Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15060) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

18.-  Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, köy korucularının karıştığı suçlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15061) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

19.-  Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, üniversitelerdeki olayların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/15062) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

20.-  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Oğuzeli Doğanpınar Barajı projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15063) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

21.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İstanbul’daki derelerin ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15064) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

22.-  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Sof Dağındaki taş ocaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15065) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

23.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Çanakkale Şehitliğindeki bazı uygulamalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/15066) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

24.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği bölgedeki koruma bandının indirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/15067) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

25.-  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Sakarya-Akyazı’da yapılaşmadaki koruma bandının düşürülmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/15068) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

26.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, muz ithalatına ve yerli üreticilerin korunmasına ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/15069) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

27.-  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Dış Ticaret Müsteşarlığında banka promosyonu kullanımıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/15070) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

28.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, İstanbul’da meydana gelen sel afetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15071) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

29.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, hayatını kaybeden bir gence ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15072) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

30.-     Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, İstanbul’da şiddetli yağışlar için alınacak tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15073) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

31.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla’da trafik kazalarına yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15074) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

32.-     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kendilerinden haber alınamayan bazı teröristlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15075) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

33.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, üniversitelerdeki güvenlik olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15076) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

34.-     Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, bir köydeki afet lojmanlarının eksiklerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15077) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

35.-     Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, okul ve okul çevrelerinde çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15078) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

36.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla’da ilköğretimde öğretmen başına öğrenci sayısının yüksekliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15079) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

37.-     Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, üniversitelerde yaşanan olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15080) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

38.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kadroya geçecek öğretmenlerin göreve başlatılmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15081) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

39.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, geçici görevle çalıştırılan şube müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15082) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

40.-     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İsrail’le yapılan askeri anlaşmalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15083) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

41.-     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, askeri tatbikatlarda ve bazı harekatlarda yapılan harcamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15084) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/06/2010)

42.-     İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, LYME hastalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15085) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

43.-     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Muğla’daki hastane yatak sayısının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15086) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

44.-     Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, uçakla zeytin sineği ilaçlamasının kaldırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15087) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

45.-     Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Gediz Ovasındaki don nedeniyle üzüm üreticilerinin yaşadığı mağduriyete ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15088) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

46.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Marmara Ereğlisi’ndeki avlanma yasağı bölgelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15089) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

47.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, İstanbul-Çerkezköy yolcu treni seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15090) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

48.-     Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, limanlarda bekleyen gemilere ve balıkçıların avlanma yerlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15091) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

49.-     Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Ceyhan ve Adana’dan geçen tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15092) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

50.-     Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, vergi denetmenlerinin sorunlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15093) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

51.-     Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir gölden kum alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/15094) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/06/2010)

52.-     Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, Süper Lig’de yabancı oyuncu sayısının artırılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/15095) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

53.-     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir RTÜK üyesiyle ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15096) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

54.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Rize Ticaret Borsası hakkındaki bazı iddialara ve Çay Kanunu Tasarısı hazırlıklarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15097) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

55.-     Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, Rize Ticaret Borsasının Çay Araştırma Enstitüsü kurmasına ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/15098) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

56.-     Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, esnafın Halk Bankasından kullandığı kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/15099) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/06/2010)

 

 

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 31 Milletvekilinin, Abant Tabiat Parkındaki çalışmaların çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/777) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2010)

2.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 30 Milletvekilinin, çiftçi borçları sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/778) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2010)

3.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, Siirt’teki cinsel istismar olayının araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/779) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2010)

4.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/780) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2010)