Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 163

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Haziran 2010 Pazartesi

 

Tezkereler

 

           

1.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1221) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2010)

2.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1222) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2010)

3.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1223) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2010)

4.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak, Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, Siirt Milletvekili Osman Özçelik, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1224) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2010)

5.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1225) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2010)

6.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1226) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2010)

7.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1227) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2010)

8.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1228) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2010)

9.- Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü Bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2010 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha UNIFIL Harekâtına İştirak Etmesi Hususunda Anayasanın 92 nci Maddesi Uyarınca Hükümete İzin Verilmesine İlişkin Başbakanlık Tezkeresi (3/1229) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.06.2010)

 

Rapor

 

            1.- İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/752) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 21.06.2010) (GÜNDEME)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bir firmaya yönelik rüşvet iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13777)

2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Muş’taki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13840)

3.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, et fiyatlarına ve hayvancılık sektörüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14479)   

4.- Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, telefon dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14480)   

5.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14481)   

6.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İsmet İnönü dönemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14482)   

7.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı şirketlerin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14485)   

8.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Mersin’de yapılacak havaalanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14487)   

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Irak sınırındaki maden sahasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14488)   

10.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, merkezi sınavlardaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14489)   

11.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bir mermer ocağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14490)   

12.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, ABD ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14492)   

13.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Yıldız Dağları Biyosfer Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14494)   

14.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir otelle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14498)   

15.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14499)   

16.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, terör mağdurlarının istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14500)   

17.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Özel İdaresinin spor hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14501)   

18.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14502)   

19.-      Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Ergenekon Davası kapsamındaki bazı işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14503)   

20.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin çevre düzenlemesi harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14504)   

21.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin çevre düzenlemesi harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14505)   

22.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bazı üniversite öğrencilerinin karıştığı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14506)   

23.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14507)   

24.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da madde bağımlılığına yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14508)   

25.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesinin katı atık bedeli uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14509)   

26.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Karapınar Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14510)   

27.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bir kaçırılma olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14511)   

28.-      İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Van’da yaşanan bazı olaylara ve İl Emniyet Müdürünün durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14512)   

29.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’a hal binası yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14513)   

30.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a hal binası yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14514)   

31.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kayıp çocuk vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14515)   

32.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bir elektrik dağıtım hattının iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14522)   

33.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirilmesine ilişkini Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14523)   

34.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın bazı ilçelerindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14524)   

35.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, YÖK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14525)   

36.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Merkezdeki yatırımlara ve eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14526)   

37.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14527)   

38.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14528)   

39.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14529)   

40.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14530)   

41.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, ders kitaplarında Kurtuluş Savaşı konusundaki müfredat değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14531)   

42.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14532)   

43.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir lisede yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14533)   

44.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, İstanbul Boğazında yapılacak yeni köprünün güzergahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14568)   

45.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Uşak karayolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14569)   

46.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir arasındaki karayolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14570)   

47.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14571)   

48.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Tunceli’deki çatışmalarda bir bombanın kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14575)

49.-      Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, kitle imha silahı bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14576)

50.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı illerdeki mikro kredi kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14579)  

51.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Abant Tabiat Parkındaki inşaat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14580)  

52.-      Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kimlikleri değiştirilen sanıklara ait bilgilerin mahkemeye verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14581)  

53.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Ankara’daki raylı hat projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14582)  

54.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kapatılmayan çukurlarda meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14583)  

55.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Burdur’a fen lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14584)  

56.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın bazı ilçelerindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14585)  

57.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’deki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14586)  

58.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Başkale ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14587)  

59.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir ilköğretim okulunun ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14588)  

60.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir ilköğretim okulunun durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14589)  

61.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Çatak ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14590)  

62.-      Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, erozyonun etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14596)  

63.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14597)  

64.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, et fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14598)  

65.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir yöredeki madencilik faaliyetlerinin zeytincilik ve arıcılığa etkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14599)  

66.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekomun nakli yapılan personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14600)  

67.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekomdan nakil dilekçesi veren personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14601)  

68.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, mesleki rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14603)