Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 162

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Haziran 2010 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, Adli Tıp Kurumunun işleyişindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/773) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2010)

2.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal ve 19 Milletvekilinin, güvenlik kuvvetlerine yönelik orantısız güç kullanımı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/774) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2010)

3.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, sosyal yardımlar konusunun araştırılarak yoksullukla mücadelede alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/775) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2010)

4.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 23 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge okullarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/776) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.04.2010)  

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Batman Milletvekili Ayla Akat Ata ve Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın; uygulanan iç ve dış politikalarda Hükümet Programı’nda verdiği sözleri yerine getirmediği, ekonomik ve sosyal sorunları çözmede başarılı olamadığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında Anayasanın 99 uncu ve İçtüzüğün 106 ncı maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/12) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/06/2010) (Dağıtma tarihi: 18/06/2010)

 

Gelen Kağıt 162'ek