Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 161

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Haziran 2010 Perşembe

 

Raporlar

 

            1.- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Antalya Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/673) (S. Sayısı: 519) (Dağıtma tarihi: 17.6.2010) (GÜNDEME)

            2.- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/666) (S. Sayısı: 520) (Dağıtma tarihi: 17.6.2010) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 34 Milletvekilinin, su ürünleri sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/769) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2010)

2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 20 Milletvekilinin, muz üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/770) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2010)

3.- Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş ve 38 Milletvekilinin, domuz gribine yönelik uygulamalar konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/771) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2010)

4.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaylalara çıkışta yaşanan sorunların hayvancılığa ve arıcılığa etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/772) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2010)  

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-                     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın eşcinsellerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13693)

2.-                     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, yurtlardan kaçan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13694

3.-                     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, eşcinsellere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13706)