Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 160

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Haziran 2010 Çarşamba

 

Tasarılar

 

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/894) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2010)           

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/895) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2010)           

            3.- Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/896) (Adalet ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.6.2010)

 

Teklifler

           

            1.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in; 3402 Sayılı Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/713) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2010)       

            2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/714) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2097) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün arıtma tesisi ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2098) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ı çevre illere bağlayan ana yolların onarımı ve ışıklandırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2099) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Çıldır ilçesini Kurtkale beldesine bağlayan yolun tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2100) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Çıldır ilçesi Aşıkşenlik beldesindeki doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2101) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

6.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Çağlayancerit Devlet Hastanesinin açılışına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2102) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

7.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kestel Çataltepe köyünün gölet ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2103) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

8.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin Türkiye’de staj yapmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2104) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

9.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Bornova’daki Kent Yenileme Projesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2105) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

10.-                          Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, İsrail’in gemi saldırısıyla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2106) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

11.-                          Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, Gazze’ye yardım organizasyonuna ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2107) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Personel alımına ilişkin ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14859) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

2.-      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, sel ve don afetlerinden zarar gören çiftçilerin zararlarının karşılanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14860) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/06/2010)

3.-     İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İsrail ile ilişkilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14861) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

4.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir kamu görevlisinin banka promosyonlarında yolsuzluk yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14862) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

5.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, İGDAŞ’ın özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14863) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

6.-     Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, maden kazalarını önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14864) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

7.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bazı belediye ve belediye kuruluşlarının dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14865) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

8.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bazı mülki idare amirlerinin telefonlarının dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14866) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

9.-     İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, medya sektöründeki kişi ve kuruluşların telefonlarının dinlendiği iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14867) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

10.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, İsrail tarafından bir Türk insani yardım gemisine yapılan saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14868) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

11.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, spor toto yöneticileri hakkındaki iddialara ve İstanbul Cup Tenis Turnuvasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14869) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

12.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, haklarında soruşturma açılması talep edilen bürokratlara ve ilgili yargı kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14870) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

13.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir yardım kuruluşunun faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14871) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

14.- İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu’nun, İsrail’in bir Türk insani yardım gemisine yaptığı saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14872) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

15.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, sınır güvenliğinin yeni kurulacak bir birime devredilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14873) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

16.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, tersanelerdeki iş kazalarına ve iş güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14874) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

17.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Fethiye Belediye Başkanına parti değiştirmesi teklifi yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14875) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

18.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir madalyanın geri verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14876) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

19.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Avrupa Konseyinin hazırladığı bir rapora ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14877) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

20.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, İran’da tutuklu bulunan Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14878) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

21.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bazı üniversitelerde öğrencilere verilen cezalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14879) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

22.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İsrail’le olan savunma sanayindeki işbirliğinin kesilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14880) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

23.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Kestel Çataltepe köyündeki kamulaştırma bedellerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14881) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

24.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’ya yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14882) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

25.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Gazze’ye yardım götüren gemiye binmek isteyen bazı milletvekillerine izin verilmemesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14883) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

26.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TTK’ya sağlanan desteklerin kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14884) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

27.- Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, engellilere yönelik kamu harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14885) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

28.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 2002-2009 yılları arasındaki bazı istatistiki bilgilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14886) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/06/2010)

29.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bölgelere göre cezaevi doluluk oranına ve bazı cezaevlerinin kapasitelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14887) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/06/2010)

30.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, 2002-2009 yılları arasındaki bazı istatistiki bilgilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14888) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

31.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ceza İnfaz Kurumlarında idari hizmetler sınıfında görev yapan personelin sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14889) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

32.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Batman 2 nci Asliye Hukuk Mahkemesinin bir tazminat kararına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14890) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

33.- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, AİHM’de Türkiye aleyhine açılmış davalara ve bu davalardan kaynaklanan tazminatlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14891) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarım Bağ-Kurlu vatandaşlar aleyhine yapılan bir hataya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14892) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

35.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Tuzla Tersanelerindeki iş kazalarına ve ölümlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14893) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

36.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14894) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

37.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Kaş-Kekova, Kale-Üçağız özel çevre koruma bölgelerinde imar izni olmayan yapıların yıkılacağı iddiasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14895) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

38.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, orman yangınlarının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14896) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

39.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ormanlık ve zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılabilmesine izin veren yasa tasarısına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14897) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

40.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, drenaj kanallarının temizlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14898) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

41.- İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, bir yardım kuruluşuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14899) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

42.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, 4483 Sayılı Kanunun 3 üncü maddesi kapsamındaki soruşturma izinlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14900) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

43.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, doğalgaz anlaşmalarına ve İran’a al yada öde kapsamında para ödenip ödenmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14901) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

44.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Rusya ile imzalanan nükleer santral yapılmasına dair anlaşmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14902) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

45.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ormanlık ve zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılabilmesine izin veren yasa tasarısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14903) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, maden işletmelerinin denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14904) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

47.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TKİ’nin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gelirlerine ve milletvekili adayı olup olmadıklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14905) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

48.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, bir parka isim verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14906) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

49.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Hanak ilçesinin bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14907) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

50.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinde yağmur nedeniyle bozulan yolların yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14908) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

51.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Hanak ilçesinin bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14909) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

52.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Göle ilçesindeki köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14910) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

53.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14911) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

54.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’ın bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14912) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

55.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Göle ilçesinin bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14913) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

56.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Göle ilçesinin bazı köylerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14914) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

57.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan ili Hanak ilçesindeki bazı köylerin yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14915) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

58.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir beldenin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14916) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

59.- Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Kaş-Kekova ve Kale-Üçağız Özel Koruma Bölgesi imar planlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14917) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

60.- İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Sivas’taki İnönü Konağının müzeye dönüştürülmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14918) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

61.- Aydın Milletvekili Fatih Atay’ın, Apollon Tapınağının kale duvarlarının yıkılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14919) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

62.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Sümela Manastırının bir günlüğüne ibadete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14920) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

63.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Ani Harabelerindeki tarihi yapıların korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14921) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

64.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın, Antalya Atatürk Evi ve Müzesinde yapılan tadilat ve yenilemeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14922) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

65.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İzmir Milli Kütüphanesinin Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunun kapsamından çıkarılacağı iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14923) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

66.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir Milli Kütüphanesine derleme nüshaları verme yükümlülüğünün kaldırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14924) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

67.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kamu avukatlarının 2010 yılı vekalet ücretlerinin ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14925) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazların kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14926) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

69.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, 4857 sayılı kanuna tabi sendika üyesi olamayan büro işçilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14927) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

70.- Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, tarımdaki ecri-misil fiyatlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14928) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

71.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, sanayicilerin bilgi verilmeden zamlı elektrik tarifesinden faturalandırılmalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14929) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

72.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Vergi Usul Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında kamu alacakları nedeniyle yurt dışına çıkış tahdidi konulanlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14930) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

73.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Milli Eğitim bakanlığına tahsisli Hazine Mülkiyetindeki taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14931) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

74.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, taşımalı ilköğretim yönetmeliği konusunda bir mahkemenin verdiği karara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14932) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

75.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, ilköğretim okullarındaki seviye belirleme sınavının kaldırılacağı haberlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14933) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

76.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, üniversiteye giriş sınavlarındaki başarı düzeyine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14934) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

77.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, öğretmen atamalarına ve sözleşmeli öğretmenlerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14935) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

78.- Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, şube müdürlüklerine yapılan geçici görevlendirmelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14936) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

79.- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14937) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

80.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, 04/06/2010 tarihli öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14938) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

81.- İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, genel liselerin Anadolu Liselerine dönüştürülmesi projesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14939) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

82.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir beldeye lise ve öğretmenevi yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14940) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

83.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14941) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

84.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki kanser vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14942) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

85.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da tarım sigortası uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14943) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

86.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, hububat alım fiyatlarının açıklanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14944) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

87.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ormanlık ve zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılabilmesine izin veren yasa tasarısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14945) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

88.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’nın sel felaketi nedeniyle tarımsal kredi borçları ertelenen iller kapsamına alınmamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14946) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

89.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Doğu Anadolu Organik Hayvancılık Projesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14947) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

90.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’un, buğday üretiminde yaşanan sorunlara ve üreticilerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14948) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

91.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Erzurum ili Karaçoban Kopal Beldesinde yağmurdan dolayı bozulan yolların yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14949) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

92.- Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, PTT Genel Müdürlüğünün bir uygulamasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14950) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

93.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, karaya oturmuş bir gemiye ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14951) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

94.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Mersin Liman Hizmetleri tarifesindeki artışa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14952) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

95.- Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Hızlı Tren Projesi kapsamının genişletilmesine ve Lojistik Merkezi kurulmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14953) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

96.- Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, Mersin Liman Hizmetleri tarifesindeki artışa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14954) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

97.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve Umre hizmetlerinden elde ettiği gelire ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/14955) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

98.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir banka yönetim ve denetim kurulu üyelerinin gelirlerine ve milletvekili adayı olup olmadıklarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14956) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/06/2010)

99.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinin yönetim ve denetim kurulu üyelerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14957) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

100.-    İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İsrail’in saldırdığı gemilerin güvenliğine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14958) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

101.-    Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, çay ithalatında gümrük vergisine esas asgari bedel uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/14959) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/06/2010)

102.-    Karaman Milletvekili Mevlüt Akgün’ün, Avrupa Kültür Başkenti Ajansının faaliyetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/14960) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/06/2010)

103.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bir katlı kavşak projesine ve bazı yargı kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14961) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

104.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı ağaçlandırma çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14962) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

105.-    İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, bir üniversite döner sermaye işletmesinin bazı öğretim üyelerine haksız ödeme yaptığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14963) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

106.-    Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Sakarya-Akyazı’da fay hattı ile ilgili imar değişikliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14964) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

107.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Hüseyin Çelik’in İskenderun’da meydana gelen terör olayı ile ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14965) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

108.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İsrail’in OECD üyeliğine kabul edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14966) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

109.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, bir milletvekilinin terörle ilgili açıklamalarına ve açılım politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14967) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

110.-    Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Bulgaristan göçmenlerinin konut sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14968) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

111.-    Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Türkiye ile İsrail arasındaki askeri işbirliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14969) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

112.-    Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, kreş ve anaokullarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14970) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

113.-    Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, özürlülerin istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14971) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

114.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İsrail’in yardım gemilerine yaptığı saldırıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14972) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

115.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gazze’ye insani yardım taşıyan gemilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14973) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

116.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir vakıfla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14974) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

117.-    İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, işsizlik sorununa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14975) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

118.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir şirketin halka arzına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14976) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

119.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, açılımlar hakkındaki bilgilendirme davetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14977) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

120.-    Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, internet güvenliğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14978) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

121.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, ABD Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14979) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

122.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Türkoğlu ilçesindeki tahliye kanallarının kapasitelerinin artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14980) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

123.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, emeklilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14981) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2010)

124.-    İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, İsrail’e insani yardım taşıyan gemiyle ilgili bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14982) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2010)

125.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’ya yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14983) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2010)

126.-    İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 2007-2010 yılları arasındaki bazı istatistiki bilgilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14984) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

127.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, boşanma sayısı ile devam eden boşanma davalarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14985) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

128.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, avukatlara yönelik soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14986) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

129.-    Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, hakim ve savcıların telefonlarının dinlendiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14987) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2010)

130.-    Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14988) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2010)

131.-    Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, sahte evrak kullanılarak ilaç alındığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14989) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

132.-    Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un, bir hastanede yapılan katarakt ameliyatlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14990) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2010)

133.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı sulama projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14991) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

134.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14992) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

135.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı baraj projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14993) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

136.-    Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, atık yağların değerlendirilmesiyle çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14994) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

137.-    Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Hamzadere Barajına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14995) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

138.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Adatepe ve Kavaktepe Barajı projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14996) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

139.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gazze’ye yardım taşıyan gemilere yapılan saldırı öncesi yapılan girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14997) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

140.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, insani yardım gemisine saldıran İsrail’e karşı uygulanacak diplomasiye ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14998) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

141.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ereğli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14999) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

142.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya Büyükşehir Belediyesinin bazı projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15000) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

143.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Özel İdaresinin kullandırdığı mikro kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15001) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

144.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Hafif Raylı Taşıma sisteminin tamamlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15002) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

145.-    Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, İller Bankasının altyapı yardımı yaptığı belediyelerin sayısının artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15003) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

146.-    Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Hazine arazileri için talep edilen ecrimisil fiyatlarına ve bazı vergi oranlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15004) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

147.-    Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, en düşük memur maaşına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/15005) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

148.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Selçuk Üniversitesinin bazı tesislerinin proje bitim tarihine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15006) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

149.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, resmi internet sitesinde yayımlanan bir habere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15007) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

150.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, okul sütü ve sağlıklı beslenme programlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15008) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

151.-    Antalya Milletvekili Tunca Toskay’ın, zorunlu hizmet bölgelerinde çalışan öğretmenlerin iller arası tayinlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15009) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

152.-    Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Ağrı Valiliğinin Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine gönderdiği bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15010) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

153.-    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir köyün okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15011) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

154.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van-Edremit’te eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15012) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

155.-    Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ile Yenişehir Devlet Hastanesinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15013) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

156.-    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Mustafa Kemal Üniversitesinde yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15014) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2010)

157.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, okullarda yaşanan bazı kazalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15015) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2010)

158.-    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yaşanan bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15016) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2010)

159.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van-Saray’daki eğitim hizmetinin yeterliliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/15017) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2010)

160.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı hastane projelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15018) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

161.-    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, 5947 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle görevinden istifa eden doktor ve öğretim üyelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15019) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

162.-    Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, çalıştay ve seminerlere yapılan harcamalara ve katılan kişi sayısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15020) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

163.-    Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, turizm bölgelerinde ek tedbir alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15021) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

164.-    Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, karekod uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15022) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

165.-    Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, yeşilkart uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15023) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

166.-    İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, hemşirelerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15024) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

167.-    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, bir köyün sağlık ocağı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/15025) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

168.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı tarımsal projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15026) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

169.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, hububat desteklemeleri ve TMO’nun hububat alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15027) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

170.-    Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, kırsal kalkınma yatırımları kapsamında destek verilen firmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15028) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

171.-    Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Ukrayna’ya yapılan yaş sebze ve meyve ihracatındaki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15029) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

172.-    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’da don felaketinden zarar gören üzüm üreticilerinin tarımsal kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15030) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

173.-    Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Manisa’da yaşanan zirai don afetine ve çiftçilerin zararlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15031) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

174.-    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım havzaları üretim ve destekleme modeline ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15032) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

175.-    Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımda havza modelinin uygulanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/15033) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

176.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı yol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15034) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

177.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı yol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15035) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

178.-    Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Aydın bölgesindeki bazı tren hatları ve seferleri ile DDY’nin bazı uygulamalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15036) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

179.-    Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, turizm yoğunluklu bazı ülkelerde giden yolcu servis hizmet ücreti alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15037) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

180.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, otomobillerde çocuk koltuğu kullanma zorunluluğuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/15038) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

181.-    Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Bakanlık merkez binasındaki bazı inşaat çalışmalarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/15039) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

182.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, boşanma olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/15040) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/06/2010)

183.-    Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Bodrum Kissebükü mevkiinde yapılaşma izni verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/15041) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

184.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, KPSS tercih işlemlerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/15042) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/06/2010)

185.-    Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, bir açıklamasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/15043) (Başkanlığa geliş tarihi: 09/06/2010)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 28 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/765) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2010)

2.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve 19 Milletvekilinin, pamuk üretimi ve işlenmesinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/766) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.04.2010)

3.- Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ve 19 Milletvekilinin, Hakkari’deki arama noktalarında yapılan uygulamalar konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/767) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2010)

4.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve 19 Milletvekilinin, çay üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/768) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.04.2010)