Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No:  16

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Ekim 2009 Cuma

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/7985)

2.-İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, iptal edilen bir yönetmeliğe dayanılarak yapıldığı iddia edilen telefon dinlemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8102)

3.-Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, cinsiyetçilik kaynaklı saldırı ve ayrımcılığa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8182)

4.-Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, yeni teşvik sistemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8594)

5.-Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, gemi inşa sanayiinin teşvik kapsamına alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8596)

6.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara’daki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8603)

7.-Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8604)

8.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversitelerdeki akademik ve idari personelin özlük haklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/8628)

9.-Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’da yapılan bazı doktor atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8632)

10.-           Artvin Milletvekili Metin Arifağaoğlu’nun, sözleşmeli personelin eş durumundan tayinine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8633)

11.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, anti-depresan ilaçların kullanımının arttığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8634)

12.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Köy Hizmetlerinden geçen personelin mağdur edildiği iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8635)

13.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, İstanbul İl Sağlık Müdürünün görevden alınmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8639)

14.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, teşvik mevzuatı çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8649

15.-      Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, kredi desteği sağlanmasındaki şartlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8708)

16.-           Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, SSPE hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8715)

17.-           Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, bir sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8717)

18.-           Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, bir beldenin sağlık görevlisi eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8718)

19.-           Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur Devlet Hastanesindeki göz doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8719)

20.-           Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Konya’daki bazı hastane inşaatlarına ve başhekim atamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8720)

21.-           Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kene ısırması vakalarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8721)

22.-           Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8722)

23.-           İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Alman ailelerin yanına verilen Türk çocuklarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8741)

24.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8747)

25.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8748)

26.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8749)

27.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bazı holdinglere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8750)

28.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holding ve bazı şirketlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8751)

29.-           Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, F tipi cezaevlerinde sohbet hakkı uygulamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8767)

30.-           Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/8770)

31.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Halkbankın kullandırdığı kredilere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8786)

32.-      Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, bazı bankalardan Özelleştirme İdaresi Başkanlığına tahsis edilen kaynaklara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8787)

33.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8788)

34.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kredi kartı faiz oranlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/8789)

35.-           Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8800)

36.-           Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, vergi adaletine ve indirimlere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/8835)

37.-           Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Alanya ve Gazipaşa devlet hastanelerinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8843)

38.-           Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yapan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8844)

39.-           Trabzon Milletvekili M.Akif Hamzaçebi’nin, Antalya Havalimanı terminallerinin işletme haklarının kiralanmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/8861)