Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 159

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Haziran 2010 Salı

 

Teklif

 

            1.- Konya Milletvekili Kerim Özkul ve 4 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/712) (Adalet;  Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi Ticaret Enerji ve Tabi Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.6.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 25 Milletvekilinin, HES projelerinin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/761) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2010)

2.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, İsrail’in Gazze’ye insani yardım götüren gemiye yaptığı saldırı olayı konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/762) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.06.2010)

3.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür ve 27 Milletvekilinin, engellilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/763) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2010)

4.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 26 Milletvekilinin, İstanbul’da kent içi ulaşımda yaşanan bazı kazaların araştırılarak yaya güvenliğini sağlamak için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/764) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2010)