Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 158

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Haziran 2010 Pazartesi

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/853) (S. Sayısı:517) (Dağıtma tarihi: 14.06.2010) (GÜNDEME)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması ile Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/364) (S. Sayısı: 518) (Dağıtma tarihi: 14.06.2010) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, domuz gribi aşısı ile ilgili açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13697)

2.- Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13748)

3.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, hastanelerde enfeksiyon kaynaklı bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13749)

4.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’daki aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13750)

5.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık ilçesindeki intihar olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13751)

6.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sağlık ocaklarındaki personel eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13752)

7.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13753)

8.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Alanya esnafının desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14061)

9.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Kemer esnafının desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14062)

10.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Manavgat esnafının desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14063)

11.-    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Ziraat Bankasının personel alımında KPSS şartını kaldırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14430) 

12.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, resmi ve sosyal etkinliklerin ve kutlamaların organizasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14432) 

13.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yerli ürün kullanımıyla ilgili genelgeye uymayan kurum ve kuruluşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14433) 

14.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, eşinin bir yurt dışı gezisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14434) 

15.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, çocuklara yönelik istismar olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14435) 

16.-    Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Genişletilmiş Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14436) 

17.-    İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, firari bazı sanıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14438) 

18.-    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14445) 

19.-    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, tarımsal sulamaya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14446) 

20.-    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, nehir santrallerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14447) 

21.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bazı köylerin tarımsal sulama ve içme suyu sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14448) 

22.-    Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, yargıdaki HES projelerine ve tersane izinlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14450) 

23.-    İzmir Milletvekili Kemal Anadolu’nun, TMSF yönetimindeki medya kuruluşlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14452) 

24.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, işsizlik sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14453) 

25.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki bir ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14454)

26.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14455) 

27.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, terör mağdurlarının istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14456) 

28.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki okulların depreme karşı dayanıklılıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14457) 

29.-    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, madde bağımlılığı tedavisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14458) 

30.-    Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine alınan itfaiye erlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14459) 

31.-    Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, bir lisedeki şiddet olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14460) 

32.-    Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Osmaniye’de yapılan başarı tespit sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14463) 

33.-    Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihale ettiği bir sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14464) 

34.-    Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, bir anma etkinliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14465) 

35.-    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14466) 

36.-    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Bahçesaray ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14467) 

37.-    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da öğrenciler arasındaki madde bağımlılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14468) 

38.-    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, okullardaki madde bağımlılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14469) 

39.-    Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Bahçesaray’daki köy okullarındaki eğitim ve öğretime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14470) 

40.-    İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, ABD Büyükelçiliğinin şehir temsilciliği programına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14472) 

41.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14474) 

42.-    Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Roman açılımı toplantısına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/14475) 

43.-    Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, telefon santrali bulunmayan bazı köylere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14476)