Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 156

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Haziran 2010 Perşembe

 

Rapor

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekilleri Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Samsun Milletvekili Suat Kılıç, Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli, İstanbul Milletvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve 3 Milletvekilinin; Sayıştay Kanunu Teklifi ve Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/594) (S. Sayısı: 510) (Dağıtma tarihi: 10.6.2010) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, muayene ve ilaç katılım paylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13464)

2.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın bazı ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13475)

3.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13522)

4.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, bazı genel müdürlerin farklı yerlerde görevlendirildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13523)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık ve 19 Milletvekilinin, devlet yurtlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/753) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2010)

2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/754) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2010)

3.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, bölgelerarası gelişmişlik farkının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/755) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2010)

4.- Van Milletvekili Özdal Üçer ve 19 Milletvekilinin, taşımalı eğitim sisteminin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/756) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2010)