Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 155

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 9 Haziran 2010 Çarşamba

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/893) (Plan ve Bütçe; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.6.2010)

 

Teklifler

           

            1.- Konya Milletvekili Kerim Özkul’un; Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi   (2/707) (Milli Savunma ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2010)

            2.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/708) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2010)

            3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin; 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/709) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.5.2010)     

            4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Tanık Koruma Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/710) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.6.2010)

 

Tezkere

 

1.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1213) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 23 Milletvekilinin, muz üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/749) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2010)

2.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, TOKİ hakkındaki iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2010)

3.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, eğitimdeki cemaat örgütlenmelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/751) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2010)

4.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik ve 19 Milletvekilinin, üniversitelerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2010)