Dönem:   23

                                                                                                                       Yasama Yılı:     4

                                                                                                                                       No: 154

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

 8 Haziran 2010 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/892) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.6.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köy yolunun yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2091) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta şehir içinden geçen su kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2092) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

3.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2093) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

4.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’te ulaşımın iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2094) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

5.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki turizm çalışmaları ile kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2095) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

6.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki sağlık personelinin yeterliliğine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2096) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kadrolu personelin özlük haklarına ve personel politikasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14764) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

2.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yatırım teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14765) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

3.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir Bakanlar Kurulu Kararındaki değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14766) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

4.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14767) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

5.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, polis meslek yüksek okulları sınavına yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14768) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

6.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, polis meslek yüksek okullarından ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14769) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

7.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14770) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

8.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni istihdama ve taşeron şirket uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14771) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

9.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, YÖK Başkanı hakkındaki bir iddiaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14772) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

10.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14773) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

11.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, YSK’nın kullandığı veri tabanı ve yazılımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14774) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

12.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirilen bir elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14775) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

13.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, lisans programlarına dikey geçiş kontenjanlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14776) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

14.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, bir yapay tatlandırıcıya ithal izni verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14777) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

15.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, görme engellilerinin istihdam ve eğitimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14778) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

16.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, İsrail’in Gazze’ye insani yardım taşıyan Türk gemilerine saldırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14779) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

17.-      Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, Çayırova Belediyesinin bazı arsalar üzerindeki tasarruflarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14780) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

18.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, engellilerin eğitim ve istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14781) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

19.-      İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, belediyelere yapılan yardımlara ve verilen desteklere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14782) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

20.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, YÖK Başkanının bazı yargı mensuplarına hediye gönderdiğine yönelik haberlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14783) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

21.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, milli sarayların bazı faaliyetlerde kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14784) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

22.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Zonguldak’ta maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14785) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

23.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ÖSYM sınavlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14786) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

24.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Şeker Fabrikalarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14787) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

25.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Rusya’ya beyaz et ihracatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14788) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

26.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Libya’daki müteahhit alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14789) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

27.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bazı tatlandırıcıların zararlarına ve ithalatına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14790) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

28.-      Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, bir kamu kampının kiralanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14791) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

29.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14792) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

30.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, denetimli serbestlik ve yardım ile koruma hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14793) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2010)

31.-      İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in, Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14794) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

32.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir gazetenin telefonlarının dinlendiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14795) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

33.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zonguldak’taki maden ocağı kazasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14796) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

34.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, maden ocakları ve işletmelerinin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14797) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

35.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, inşaat sektöründeki iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14798) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

36.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Ayvalık’taki deniz dibi kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14799) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2010)

37.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, endüstriyel katı atık tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14800) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

38.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da belirlenen çöp döküm alanına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14801) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

39.-      Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Çukurova’daki taban suyu yükselmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14802) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

40.-      İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, çam kese böceğiyle mücadeleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14803) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

41.-      İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, orman yangınları için alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14804) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

42.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sulama birliklerine yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14805) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

43.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’daki kanallara su verilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14806) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

44.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zonguldak’taki maden ocağı kazasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14807) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

45.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, maden işletmelerinin denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14808) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

46.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Rusya ile nükleer santral konusunda yapılan anlaşmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14809) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

47.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TEİAŞ’ın bir raporuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14810) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

48.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir yargı kararının uygulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14811) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

49.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emniyet Teşkilatında görev yapan GİH sınıfındaki personelin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14812) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

50.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki Belediyesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14813) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

51.-      İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, ayakta yolcu alan minibüslere ceza uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14814) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

52.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir jandarma karakolunun nakledilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14815) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

53.-      Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki belediye sosyal tesislerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14816) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

54.-      İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, Ankara Spor A.Ş.’nin kayıtlarına almadığı bir gelirine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14817) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

55.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, bir tur otobüsünün karıştığı trafik kazasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14818) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

56.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, seyahat acentelerinin denetimine ve bir tur otobüsü kazasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14819) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

57.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14820) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

58.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te mükelleflere baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14821) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

59.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TEDAŞ’a ait elektrik dağıtım şirketlerinin karlılık durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14822) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

60.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralamasındaki duyuruya ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14823) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

61.-      İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, bir şirketin vergi borcuna ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14824) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

62.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Gevaş ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14825) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2010)

63.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmenlik sertifikası alanların atanmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14826) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

64.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav ilçesinde Fen Lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14827) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

65.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14828) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

66.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, öğrenci kıyafetlerinin serbest bırakılacağı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14829) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

67.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir askeri kışla yakınında meydana gelen patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14830) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2010)

68.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, TSK’nın donanımına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14831) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

69.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir hastanede kadın çalışanlara yönelik şiddet iddialarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14832) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2010)

70.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hizmet alımlarında çalıştırılan kişilerin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14833) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

71.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının pancar kotasının düşürülmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14834) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

72.-      İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, sanayi ve ticaret sektörlerinin desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14835) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

73.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TMO alımlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14836) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

74.-      Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, ithal canlı hayvanların GDO’lu yemlerle beslenip beslenmediğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14837) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

75.-      Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, hayvancılıkta bazı iyileştirmeler yapılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14838) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

76.-      Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, TMO’nun buğday alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14839) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

77.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, buğday müdahale fiyatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14840) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

78.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kapatılan bir TMO ofisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14841) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

79.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarımsal desteklemeye ayrılan kaynaklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14842) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

80.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvancılık sektörünün geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14843) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

81.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvancılık stratejisi belgesinin uygulanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14844) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

82.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, süt tozu üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14845) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

83.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvancılıktaki teşvik uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14846) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

84.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Hayvan Islahı Kanununun yürürlükten kaldırılacağı iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14847) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

85.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kuzu kesimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14848) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

86.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, besideki hayvan sayısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14849) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

87.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, ithalatın hayvancılığa etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14850) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

88.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, hayvan kaçakçılığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14851) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

89.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, elektronik karıştırıcı aygıtının kullanımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14852) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

90.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın-Karabük bölünmüş yol yapımında ağaçların korunmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14853) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

91.-      Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Mersin Limanında hizmet ücretlerindeki artışa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14854) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

92.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyetlerinde görev yapan il genel meclisi üyelerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/14855) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/05/2010)

93.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tarihi bir caminin restorasyonuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14856) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

94.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ekonomik krizin etkilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14857) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

95.-      Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, protokol tribünlerindeki yer tahsisine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14858) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/05/2010)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 19 Milletvekilinin, şiddet olaylarının araştırılarak bu olayların önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/745) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2010)

2.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut ve 20 Milletvekilinin, toplumsal yapıyı tehdit eden intihar, şiddet ve cinnet gibi sosyal olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/746) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.04.2010)

3.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan ve 19 Milletvekilinin, okullarda yaşandığı iddia edilen fiziksel ve psikolojik istismar olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/747) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2010)

4.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve 19 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/748) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.04.2010)