Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  153

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Haziran 2010 Pazartesi

 

Teklif

 

            1.- Balıkesir Milletvekili Ali Osman Sali ve Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz’ün; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/706) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.6.2010)

 

Tezkereler

 

            1.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1200) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

2.- Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1201) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

3.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1202) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

4.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1203) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

5.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1204) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

6.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1205) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

7.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1206) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

8.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1207) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

9.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1208) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

10.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1209) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

11.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1210) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

12.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1211) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

13.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1212) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.6.2010)

 

Raporlar

 

1.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ve 4 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/845, 1/884, 2/701) (S. Sayısı: 506) (Dağıtma tarihi: 7.6.2010) (GÜNDEME)

2.- Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/833, 1/162, 2/443) (S. Sayısı: 507) (Dağıtma tarihi: 7.6.2010) (GÜNDEME)

3.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 3 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 3 Milletvekilinin; Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan ve 2 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/702, 1/714, 1/865, 1/887, 2/646, 2/703) (S. Sayısı: 508) (Dağıtma tarihi: 7.6.2010) (GÜNDEME)

4.- İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ve 14 Milletvekilinin; 03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonları Raporları (2/435) (S. Sayısı: 509) (Dağıtma tarihi: 7.6.2010) (GÜNDEME)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2087) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, Ankara-Çankırı-Kastamonu karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2088) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

3.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, bazı öğretim üyelerinin vakıf üniversitelerinde görevlendirildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2089) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

4.- Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Futbol Milli Takımının ABD seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2090) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Gördes Barajı kapsamındaki kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14693) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

2.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, bazı olayların tarih kitaplarından çıkartılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14694) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

3.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, azınlıklarla ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14695) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

4.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, ilaç takip sistemindeki aksaklıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14696) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

5.-          Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, sahillerde bulanan belediyelerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14697) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

6.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ÖSYM sınavlarında yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14698) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

7.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kırmızı et ve domuz eti üretim ve tüketimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14699) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

8.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ecri misil ücretlerine yönelik şikayetlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14700) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

9.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Tarsus-Kazanlı Sahil Bandı Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14701) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

10.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ayamama Deresindeki imar durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14702) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

11.-      Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, bazı ön lisans mezunlarına lisans eğitimi hakkı verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14703) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

12.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, TEDAŞ’a borçlu olan üreticilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14704) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

13.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, banka kredilerini ödeyemeyen üreticilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14705) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

14.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, seçmeli yabancı dillerin arasına Arapça’nın eklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14706) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2010)

15.-      İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, yabancıların ülkemizde ve Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerde gayrimenkul alımlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14707) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2010)

16.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir kışla yakınında meydana gelen patlamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14708) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2010)

17.-      Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, bir Cumhuriyet savcısı hakkındaki soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14709) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

18.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, sağlık sorunu olan bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14710) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

19.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir hükümlüye verilen cezaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14711) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2010)

20.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, tıbbi malzemeler konusundaki bir tebliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14712) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

21.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’deki işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14713) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

22.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14714) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

23.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14715) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

24.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, teşvik belgesi düzenlenen yatırım projelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14716) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

25.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ziraat Bankası yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14717) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

26.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’de sosyal yardım alan kişilere ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/14718) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

27.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, kamuya personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/14719) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

28.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, engellilere yönelik bazı çalışmalara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14720) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

29.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bakım ve koruma altındaki çocuklarla ilgili bazı sorunlara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14721) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

30.-      Muğla Milletvekili Metin Ergun’un, Muğla’da yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14722) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

31.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, terör ve asayişle ilgili istatistiki verilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14723) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

32.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Van Belediyesine yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14724) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

33.-      İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil’in, İstanbul Harbiye Kongre Merkezi ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14725) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

34.-      Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Muğla’daki olaylarda hayatını kaybeden kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14726) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

35.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, okullarda serbest kıyafet uygulaması çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14727) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

36.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’da hizmet içi eğitim tesisi yapımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14728) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

37.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir köydeki öğretmen sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14729) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

38.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, eğitime ayrılan kaynağa ve eğitimdeki bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14730) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/05/2010)

39.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Gürpınar ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14731) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/05/2010)

40.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Özalp ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14732) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

41.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir’deki Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında bazı öğrencilerin kıyafetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14733) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

42.-      Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, eğitime açılmayan bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14734) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

43.-      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, bir okulun yol sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14735) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2010)

44.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14736) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

45.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, sağlık hizmeti alımında yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14737) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/05/2010)

46.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14738) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

47.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Siirt’teki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14739) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

48.-      Bursa Milletvekili Kemal Demiler’in, Bingöl’deki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14740) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

49.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş’taki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14741) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

50.-      İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, nöbet ücretlerini alamayan sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14742) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

51.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, meslek odalarına yönelik tutumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14743) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

52.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, çiftçi borçlarına ve girdi fiyatlarının düşürülmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14744) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

53.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, domates üreticilerinin fiyat sorununa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14745) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

54.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin İl Müdür Yardımcısıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14746) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

55.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kırmızı et fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14747) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

56.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars-Arpaçay’daki çiftçilerin sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14748) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

57.-      Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, PTT’deki taşeronlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14749) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

58.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı demiryollarının durumuna ve bazı tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14750) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

59.-      Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, yapımı duran bir köprünün inşaatına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14751) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

60.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, orman işletmelerince çalıştırılan köylülerin sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14752) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

61.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, askerlik görevi sırasında intihar ettiği belirtilen bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14753) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/05/2010)

62.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, nükleer santrali kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14754) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/05/2010)

63.-      İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, ders kitaplarında bazı tarihi olayların anlatımında değişiklik yapılacağı haberlerine ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/14755) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2010)

64.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bazı köylerde sulamada yaşanan sorunlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14756) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

65.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir köydeki su borularının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14757) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

66.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, öğrenim ve katkı kredilerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14758) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

67.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, özel öğrenci yurtlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14759) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

68.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, yüksek öğrenim öğrenci yurtlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14760) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/05/2010)

69.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Karaisalı ilçesindeki öğrenci yurdu ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14761) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/05/2010)

70.-      Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, madencilik sektöründeki kazalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14762) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2010)

71.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Adıyaman’daki köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14763) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/05/2010)

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-      Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, toplu açılış yapılan tesislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14016)

2.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, metro çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14017)

3.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, öğrenci burslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14018)

4.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki çiftçilerin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14020)

5.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14026)

6.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köye sulama kanalları ve gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14029)

7.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Ziraat Bankasının memur alımlarında KPSS şartını kaldırmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14032)

8.-      Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14034)

9.-      İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, İstanbul’daki dere ıslahı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14037)

10.-  İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, araç muayenesindeki bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14038)

11.-  İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki terör örgütü baskısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14039)

12.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki kayıp çocuk vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14040)

13.-  Antalya Milletvekili Sadık Badak’ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14041)

14.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Mustafa Kemal Üniversitesindeki bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14042)

15.-  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14043)

16.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gelir uzmanlığı sınavına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14046)

17.-  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ankara’da toplu açılışı yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14047)

18.-  Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün para toplanması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14048)

19.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, okulların yönetimine ve giderlerinin finansmanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14049)

20.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14051)

21.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14052)

22.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, okullarda öğrencilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14053)

23.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14072)

24.-  Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, bir yetki belgesi konusunda taksici esnafın yaşadığı soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14073) 

25.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14074)

26.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, işsizliğe ve işletmelerdeki istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14077) 

27.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Cer Modern Sanatlar Müzesinin açılış törenine sanatçıların katılıma zorlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14079)

28.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, açılımla ilgili bir gazete haberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14080) 

29.-  Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14081) 

30.-  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, işsizliğe ve kayıt dışı istihdama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14082)

31.-  Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, bazı tarihi kiliselerin ibadete açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14084) 

32.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili yönetmeliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14085) 

33.-  Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, Türkiye Kupası final maçının oynanacağı yere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14086)

34.-  Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, SGK sağlık yardımından yararlanamayan bazı kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14094)

35.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir 2. merhale içme suyu projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14096)

36.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bar barajın su kanallarının yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14098)

37.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalacı’nın, bir baraj projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14101) 

38.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün çocuk parkı ve futbol sahası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14103) 

39.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İnegöl ilçesindeki bir köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14104) 

40.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14105) 

41.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su ve kanalizasyon şebekelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14106) 

42.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su ve kanalizasyon şebekelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14107) 

43.-  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’daki terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14108) 

44.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir kasabanın yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14109) 

45.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir yol yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14110) 

46.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14111) 

47.-  Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Emniyet Teşkilatı personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14112) 

48.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Dikili’deki bir sahil yolunun yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14113) 

49.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Özel İdaresinin araç alım ve kiralama ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14114) 

50.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Isparta’daki linç girişimi iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14115) 

51.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su ve kanalizasyon şebekelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14116) 

52.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14133) 

53.-  Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, istifa eden memurların emekli ikramiyesi almalarıyla ilgili çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14134) 

54.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün elektrik sisteminin yenilenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14135) 

55.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, büyükşehir belediyelerinin takas ve mahsup işlemlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14136) 

56.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, belediyelerin gelirlerinden yapılan kesintilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14137) 

57.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, 2006 yılında belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14138) 

58.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, 2007 yılında belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14139) 

59.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, 2008 yılında belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14140) 

60.-  Aydın Milletvekili Recep Taner’in, varlık barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14141) 

61.-  Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, sıcak para girişine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14144) 

62.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14145) 

63.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir sınavın başvuru ücretine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14146) 

64.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı üniversitelerin öğretim görevlisi ve yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14147) 

65.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı üniversitelerin öğretim görevlisi ve yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14148) 

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı üniversitelerin öğretim görevlisi ve yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14149) 

67.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okul ve lojman ile öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14150) 

68.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okul ve lojman ile öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14151) 

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okul ve lojman ile öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14152) 

70.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okul ve lojman ile öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14153) 

71.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarındaki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14154) 

72.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, üniversite giriş sınavlarındaki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14155) 

73.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, engelli öğretmen alımındaki şartlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14156) 

74.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Anamur’da Lisans Yerleştirme Sınavı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14157) 

75.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki okul öncesi öğretime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14158) 

76.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, VIP hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14170) 

77.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sabit telefon aboneliğindeki işlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14171) 

78.-  Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Aksaray-Pozantı karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14172) 

79.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat çevre yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14173) 

80.-  İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, Ermeni iddiaları konusunda izlenen politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14174) 

81.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Büyükorhan ilçesindeki futbol sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14177) 

82.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMSF yönetimindeki bazı şirketlerin pazar paylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14181) 

83.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yapıların depreme dayanıklılığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/14183)