Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  152

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

4 Haziran 2010 Cuma

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve 25 Milletvekilinin, BOTAŞ ihalelerine yönelik iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/741) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2010)

2.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve 19 Milletvekilinin, üniversitelerde ve öğrenci yurtlarındaki güvenlik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/742) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2010)

3.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 19 Milletvekilinin, Metsamor Nükleer Santralinin oluşturduğu risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/743) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2010)

4.- Muş Milletvekili M. Nuri Yaman ve 19 Milletvekilinin, temizlenecek mayınlı arazilerin mayın mağdurlarına tahsisi konusunda bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/744) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2010)  

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, oyuncaklarla ilgili bir tebliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13433)

2.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki hastanelerin depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13434)

3.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir sağlık ocağının hizmete girmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13435)

4.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13436)

5.-  Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir köydeki sağlık ocağının faaliyete geçirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13437)

6.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Kayseri’deki sağlık hizmetlerine ve İl Sağlık Müdürlüğünün bazı uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13438)

7.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Kayseri’deki kamu hastanelerinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13439)

8.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Kayseri’deki hastanelerin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13440)