Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  151

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

3 Haziran 2010 Perşembe

 

Rapor

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projelerinde İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/816) (S.Sayısı: 505) (Dağıtma tarihi: 03.06.2010) (GÜNDEME)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, futbol kulüplerinin yönetim sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/737) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2010)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 23 Milletvekilinin, yatılı ilköğretim bölge okullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/738) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2010)

3.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, futbol kulüplerinin mali sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/739) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2010)

4.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 28 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/740) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2010)  

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, trafik müşaviri esnafına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13318)

2.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, hastane sayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13371)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta Kan Toplama Merkezi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13372)