Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No: 15

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

26 Ekim 2009 Pazartesi

 

Tasarılar

 

1.-Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/761) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.10.2009)   2.-Arsa Üretimi ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/762) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2009)

3.-Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/763) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2009)

 

                                                              Teklif

           

1.-Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/518) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2009)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, TBMM Dışişleri Komisyonunun Türkmenistan ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8522)                                                     

2.-Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan’ın, TOKİ’nin Ziraat Bankasından kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8527)                                                    

3.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu bankalarının bir gruba verdiği kredilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8528)                                                    

4.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8529)                                                    

5.-Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, tasarruf sahiplerini mağdur eden holdinglere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/8530)                                                     

6.-Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bir Alman Vakfının CHP’ye yardım yaptığı haberlerinin kaynağına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8534)                                                    

7.-Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki icra takiplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/8535)                                                    

8.-Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, bir beldedeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8576)                                                    

9.-Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, bir beldedeki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8577)                                                     

10.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, şiddet mağduru kadınlara yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/8578)                                                    

11.-      Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, AB müktesebatına uyum kapsamında Sendikalar Kanununda yapılacak değişikliğe ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/8583)