Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  148

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

31 Mayıs 2010 Pazartesi

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köylerde cep telefonu görüşmelerinde yaşanan soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2085) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

2.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir YÖK üyesi hakkındaki intihal iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2086) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 90. Yıl Milli Egemenlik Kompozisyon Yaryışması ödül törenine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14607) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010

2.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, üniversitelerde yaşanan bazı olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14608) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

3.-  İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, Küçükçekmece Nükleer Araştırma Merkezinin deprem riskine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14609) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

4.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir kanun tasarısındaki bazı düzenlemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14610) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

5.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, öğrenciler arasında kötü alışkanlıkların artışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14611) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

6.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, yurt dışında yargılanan Türk vatandaşlarının durumlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14612) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

7.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İstanbul Boğazında yapılacak üçüncü köprünün güzergahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14613) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

8.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, özelleştirme gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14614) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

9.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikası lojmanlarının mülkiyet durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14615) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

10.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, askeri kurumlarda görev yapan sivil memurların özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14616) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

11.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14617) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

12.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van F Tipi Cezaevindeki şartlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14618) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/05/2010)

13.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, ikametleri dışındaki illerde bulunan tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14619) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/05/2010)

14.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yeni açılacak cezaevi ve mahkemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14620) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

15.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köydeki hasar tespitine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/14621) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

16.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikası lojmanlarının mülkiyet durumuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/14622) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

17.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, sendika üyeliği nedeniyle işten çıkarılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14623) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

18.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Balıkesir-Dursunbey’deki maden ocağının tekrar faaliyete geçirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14624) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

19.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir fabrikadaki işten çıkarmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14625) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

20.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14626) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

21.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, işçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14627) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

22.-          Aydın Milletvekili Recep Taner’in, bazı ormanlık alanlardaki böcekle mücadeleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14628) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

23.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Boğaziçine yapılacak üçüncü köprünün orman alanlarına etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14629) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

24.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, çocuk yuvalarına ve sevgi evlerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14630) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

25.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, kadın istihdamına yönelik projelere ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14631) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

26.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, yapı ve alanların özürlülerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14632) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

27.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, ismi değiştirilen köylere eski isimlerinin verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14633) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

28.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14634) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

29.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14635) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

30.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14636) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

31.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14637) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

32.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli-Merkezdeki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14638) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

33.-          Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Hayata Dönüş Operasyonuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14639) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

34.-          Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Muğla’da yaşanan olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14640) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

35.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bir internet sitesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14641) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/05/2010)

36.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görev yapan polislere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14642) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/05/2010)

37.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’de polisin yaptığı çeşitli müdahalelere yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14643) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

38.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa-Merkez’deki oto galerilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14644) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

39.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Doğanbey TOKİ konutlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14645) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

40.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hazineye olan borcuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14646) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

41.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’daki trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14647) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

42.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14648) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

43.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Nusaybin Belediye Meclisinin aldığı iddia edilen bir karara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14649) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

44.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara’daki kent içi ulaşım projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14650) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

45.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14651) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

46.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Hatay-Samandağ’daki fişleme iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14652) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2010)

47.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Hatay-Samandağ’daki fişleme iddialarının araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14653) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/05/2010)

48.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, ödül verilen öğretmenlerin sendika üyeliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14654) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

49.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bazı ilçelerdeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14655) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

50.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Çaldıran ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14656) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

51.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Muradiye ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14657) (Başkanlığa geliş tarihi: 17/05/2010)

52.-          Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Yalova’daki bir mahallenin okul ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14658) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

53.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Diyarbakır’a ayrılan eğitim bütçesine ve bazı eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14659) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

54.-          Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, okullardaki Roman çocukların tespit edileceği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14660) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

55.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bir beldedeki lise ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14661) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

56.-          Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Şırnak Anadolu Lisesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14662) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

57.-          Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün okullardan para toplamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14663) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

58.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, yatılı ilköğretim bölge okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14664) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

59.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, bir yatılı ilköğretim bölge okulundaki iddiaların soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14665) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

60.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Siirt’teki taciz iddialarının soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14666) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

61.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, yatılı ilköğretim bölge okullarının kadrolarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14667) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

62.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, öğretmen alımına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14668) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

63.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bir yazısına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14669) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

64.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazanan öğrencilerin durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14670) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

65.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri arasında yaşanan olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14671) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

66.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Teknik Eğitim Fakülteleri ile Teknoloji Fakülteleri mezunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14672) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

67.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kanser hastalarının ilaç erişimlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14673) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

68.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Tunceli’deki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14674) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

69.-          Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, endokrinoloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14675) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

70.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Şırnak’taki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14676) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

71.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Batman’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14677) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

72.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, domuz gribine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14678) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

73.-          Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, Amasya’daki buğday üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14679) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

74.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki suni tohumlama destekleme primi ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14680) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

75.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Muş-Ağrı yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14681) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

76.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Devlet Denetleme Kurulunun TİB hakkında hazırladığı rapora ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14682) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/05/2010)

77.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, karayolu taşımacılığında aranan belgelere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14683) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

78.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, tır sürücülerine tehlikeli madde taşıma eğitimi verilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14684) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

79.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Bursa güney çevre yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14685) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

80.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Mersin’deki bir yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14686) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

81.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, yolcu treni seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14687) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

82.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, İstanbul Boğazında yapılacak üçüncü köprünün güzergahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14688) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

83.-          Aydın Milletvekili Recep Taner’in, yabancı sermayeye ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14689) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

84.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün ihtiyaçlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14690) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

85.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşanan olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14691) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

86.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikası lojmanlarının mülkiyet durumuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14692) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/05/2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-      İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Kerkük politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13854)  

2.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, askerlik görevi sırasında ölen bazı kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13855)  

3.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da yeni bir üniversite kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13857)  

4.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, pancar kotasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13858)  

5.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, esnaf destek eylem planına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13860)  

6.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, ekonomideki duruma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13861)  

7.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, esnaf ve sanatkarlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13862)  

8.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, hakkında soruşturma açılan bir belediye başkanının görevden alınmamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13867)  

9.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, iş yerlerindeki psikolojik şiddet vakalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13875)  

10.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Alanya ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13876)  

11.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Finike ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13877)  

12.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Muratpaşa ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13878)  

13.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Manavgat ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13879)  

14.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Kumluca ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13880)  

15.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Kaş ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13881)  

16.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, İbradı ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13882)  

17.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Gündoğmuş ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13883)  

18.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Elmalı ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13884)  

19.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Demre ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13885)  

20.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Korkuteli ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13886)  

21.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Gazipaşa ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13887)  

22.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Akseki ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13888)  

23.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Serik ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13889)  

24.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Kemer ilçesindeki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13890)  

25.-  İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, belediye başkanlarının görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13895)  

26.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bir aile içi şiddet olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13896)  

27.-  Kırşehir Milletvekili Metin Çobanoğlu’nun, belediyelerde yapılan ön incelemelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13897)  

28.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Elazığ Belediyesinin bazı ihalelerine ve borç durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13898)  

29.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Kumkapı Yabancılar Misafirhanesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13899)  

30.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin araç alım ve kiralama ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13900)  

31.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin araç alım ve kiralama ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13901)  

32.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, askerlik görevini yerine getiren bir kişinin ölümüne ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13902)  

33.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir lise pansiyonunda çıkan olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13903)  

34.-  Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Pervari-Beğendik Belediyesinin işçi alımıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13904)  

35.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli’deki tarihi kiliselerin durumuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13905)  

36.-  İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, vergide uzlaşma uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13909)  

37.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir öğretmen atamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13910)  

38.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, YGS sınav yerlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13911)  

39.-  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Mardin- Kızıltepe’den YGS’ye girecek adaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13912)  

40.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, öğretmen sayısının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13913)  

41.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, öğretmen açığına ve ücretli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13914)  

42.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, taşra teşkilatındaki yöneticilerin ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13915)  

43.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Seviye Belirleme Sınavına başvurulara ve bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13916)  

44.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Yozgat’ta yapılan bir okul tanıtım gezisine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13917)  

45.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okul öncesi eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13918)  

46.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13919)  

47.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, öğretmen açığına ve polislerin ücretli öğretmenlik yapmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13920)  

48.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, 2009 Yılı Faaliyet Raporunda belirtilen bazı konulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13921)  

49.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, üniversiteye giriş sınavında sınav yeri belirlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13922)  

50.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, şehit yakınları ve gazilerin maaşlarına ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13923)  

51.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, askerlik görevi sırasında ölen bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13924)  

52.-  İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projelerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13934)  

53.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, havaalanlarında alınan bir ücrete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13936)  

54.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, KOSGEB’in destek uygulamalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13937)  

55.-  İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Ermeni iddialarına yönelik girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13938)  

56.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Gönen ilçesinde yapılan bir karşılama törenine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13940)  

57.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kamu taşıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13943)  

58.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Ankara’daki Atatürk Kültür Merkezi binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13944)  

59.-  Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Fransa ziyaretiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13945)  

60.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13947)  

61.-  Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, biyometrik pasaporta geçiş için yapılan ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13948)  

62.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, istihdamın artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13949)  

63.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13955)  

64.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, polisin bazı olaylara müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13960)  

65.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir göz altı olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13961)  

66.-  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bazı deprem konutlarından kira alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13962)  

67.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İSKİ’nin suya yaptığı zamlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13963)  

68.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün kanalizasyon ve köy konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13964)  

69.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Orhaneli-Buyükorhan arasındaki yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13965)  

70.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13966)  

71.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köy konağı inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13967)  

72.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki otoparklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13968)  

73.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesince kurulan şirketlerin ve iştiraklerinin yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13969)  

74.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey’deki bazı köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13970)  

75.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Marmaris Belediye Başkanına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13971)  

76.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki ilçesinin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13972)  

77.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köy yolunun yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13973)  

78.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Kahta Turizm Kenti Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13975)  

79.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da tahsis edilen Hazine ve orman arazilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13976)  

80.-  Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, havaalanlarında alınan bir ücrete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13979)  

81.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bazı madencilik faaliyetlerinin kültür ve turizm alanlarına etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13980)  

82.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, vergi borcu nedeniyle bağlanan kamyonlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13982)  

83.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, varlık barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13983)  

84.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13984)  

85.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, İzmir’de bir öğrenci yurdundaki olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13985)  

86.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, taşımalı eğitimdeki trafik kazalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13986)  

87.-  Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, bir ilköğretim okulunun yemekhane ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13987)  

88.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13988)  

89.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, eğitim sistemindeki bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13989)  

90.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, okul aile birliklerinin hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13990)  

91.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13991)  

92.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da deprem testi yapılmayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13992)  

93.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13993)  

94.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Tunceli’deki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13994)  

95.-  Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, öğretmen kadrosu dışındaki personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13995)  

96.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, alınan bilgisayar donanım ve yazılımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13996)  

97.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çankırı’daki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13997)  

98.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13998)  

99.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13999)  

100.-       Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14000)  

101.-       Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kilis’teki okulların depreme karşı dayanaklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14001)  

102.-       İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir sendika şube başkanına verilen disiplin cezasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14002)  

103.-       İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, acil telefon numaralarının tek numaraya indirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14008)  

104.-       Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya-Kemer-Tekirova yolundaki tünellerin trafiğe açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14009)  

105.-       Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, PTT’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14010)  

106.-       Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Batman Garının sel atıklarından temizlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14011)  

107.-       Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Akdağmadeni-Gemerek yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14012)  

108.-       Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, biyometrik pasaport işi ihalesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14013)