Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  147

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

28 Mayıs 2010 Cuma

 

Teklif

 

            1.-  Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan ve 2 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/703) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; İçişleri ile Plan ve Bütçe  Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.5.2010)

 

Rapor

 

            1.- Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ve Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur’un; Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Çevre ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları (1/821, 2/670, 2/572) (S. Sayısı: 503) (Dağıtma tarihi: 28.5.2010) (GÜNDEME)