Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  146

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

27 Mayıs 2010 Perşembe

 

Teklif

 

            1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 3 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/702) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.5.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, tabii afet yönetimi konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/725) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2010)

2.- Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemur ve 24 Milletvekilinin, işsizlik sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/726) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2010)

3.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel ve 23 Milletvekilinin, İsken Sugözü Termik Santrali ile yeni yapılacak bazı santrallerin çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/727) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2010)

4.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 25 Milletvekilinin, orman kaynakları konusunun araştırılarak korunması ve geliştirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/728) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.03.2010)  

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’da uyuşturucu bağımlılarının tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13294)

2.-Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da gripten dolayı ölümlere ve aşı çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13295)

3.-Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de gripten dolayı ölümlere ve aşı çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13296)

4.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Almanya’daki Deniz Feneri davası kapsamında yapılan istemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13554)

5.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, haciz ve keşif işlemlerinde vakıf araçlarının kullanımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13555)

6.-Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Nevruz kutlamalarındaki bazı eylemlerin soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13556)

7.-Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, kurulacak bir petrol dolum tesisinin bazı etkilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13792)