Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  144

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Mayıs 2010 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/886) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.05.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Mithat Melen ve 19 Milletvekilinin, Şubat 2001 ekonomik krizinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/717) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2010)

2.- Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir ve 20 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/718) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.03.2010)

3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, medya kuruluşları ile gazetecilerin bazı ilişkilerinin araştırılarak bağımsız medya için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/719) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.03.2010)

4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kaçak göçmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/720) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.03.2010)