Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  143

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Mayıs 2010 Pazartesi

 

Tasarılar

 

1.- Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/883) (Plan ve Bütçe; Avrupa Birliği Uyum; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.5.2010)

2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/884) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.5.2010)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/885) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.5.2010)

 

Teklif

 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40. Maddesinde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi (2/699) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2010)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki su ve kanalizasyon alt yapısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2080) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki hayvancılık desteklemesi ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2081) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir su kaynağındaki soruna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2082) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

4.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki köylere yapılan yardımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2083) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

5.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki belediyelere yapılan ödemelere ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından sözlü soru önergesi (6/2084) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, et fiyatlarına ve hayvancılık sektörüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14479) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

2.-  Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, telefon dinlemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14480) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

3.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, bazı elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14481) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

4.-  İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İsmet İnönü dönemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14482) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

5.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir kişiyle ilişkilerine ve Başbakanlık personeline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14483) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

6.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, et ithalatı ihalesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14484) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

7.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı şirketlerin denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14485) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

8.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, GAP illerindeki sosyal destek projelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14486) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

9.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Mersin’de yapılacak havaalanına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14487) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

10.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Irak sınırındaki maden sahasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14488) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

11.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, merkezi sınavlardaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14489) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

12.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, bir mermer ocağına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14490) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

13.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, TOKİ’ye devredilen bir fidanlıkla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14491) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

14.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, ABD ziyaretine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14492) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

15.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Bülent Arınç’a suikast iddiası soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14493) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

16.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Yıldız Dağları Biyosfer Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14494) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

17.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir madencilik faaliyetinin orman alanına etkisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14495) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

18.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, orman kadastrosu çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14496) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

19.-          Adana Milletvekili Muharrem Varlı’nın, Yedigöze Barajı ve HES inşaatına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14497) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

20.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir otelle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14498) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

21.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14499) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

22.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, terör mağdurlarının istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14500) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

23.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Özel İdaresinin spor hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14501) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

24.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14502) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

25.-          Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Ergenekon Davası kapsamındaki bazı işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14503) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

26.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesinin çevre düzenlemesi harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14504) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

27.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Yüreğir Belediyesinin çevre düzenlemesi harcamalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14505) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

28.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bazı üniversite öğrencilerinin karıştığı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14506) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

29.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, komiser yardımcılığı sınavıyla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14507) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

30.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da madde bağımlılığına yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14508) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

31.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesinin katı atık bedeli uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14509) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

32.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Karapınar Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14510) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

33.-          İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, bir kaçırılma olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14511) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

34.-          İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, Van’da yaşanan bazı olaylara ve İl Emniyet Müdürünün durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14512) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

35.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman’a hal binası yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14513) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

36.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’a hal binası yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14514) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

37.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kayıp çocuk vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14515) (Başkanlığa geliş tarihi: 10/05/2010)

38.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı köy okullarının kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14516) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

39.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14517) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

40.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14518) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

41.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14519) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

42.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14520) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

43.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14521) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

44.-          Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bir elektrik dağıtım hattının iyileştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14522) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

45.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirilmesine ilişkini Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14523) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

46.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın bazı ilçelerindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14524) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

47.-          Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, YÖK Başkanının bir açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14525) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

48.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli Merkezdeki yatırımlara ve eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14526) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

49.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14527) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

50.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14528) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

51.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14529) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

52.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve eğitim verilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14530) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

53.-          Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, ders kitaplarında Kurtuluş Savaşı konusundaki müfredat değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14531) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

54.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14532) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

55.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir lisede yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14533) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

56.-          Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, ruhsat bilgilerinin bulunduğu bir bilgisayarın çalındığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14534) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

57.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14535) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

58.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da AMATEM açılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14536) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

59.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14537) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

60.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir hastanede yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14538) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

61.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14539) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

62.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14540) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

63.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14541) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

64.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli-Merkez’deki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14542) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

65.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14543) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

66.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14544) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

67.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14545) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

68.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14546) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

69.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’nin bazı ilçelerindeki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14547) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

70.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli-Merkez’deki yatırımlara ve faaliyetlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14548) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

71.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Akköy ilçesindeki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14549) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

72.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Serinhisar ilçesindeki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14550) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

73.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Çivril ilçesindeki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14551) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

74.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli-Merkez’deki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14552) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

75.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Buldan ilçesindeki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14553) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

76.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Bozkurt ilçesindeki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14554) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

77.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Bekilli ilçesindeki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14555) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

78.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Baklan ilçesindeki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14556) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

79.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Babadağ ilçesindeki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14557) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

80.-          Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Bafra’nın köylerindeki hayvan ıslahı çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14558) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

81.-          Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Bafra Ovasındaki su baskınlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14559) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

82.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kırmızı et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14560) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

83.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, süt ve süt ürünlerinde süt tozu kullanımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14561) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

84.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, zirai ilaç bayilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14562) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

85.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, canlı hayvan ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14563) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

86.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TMO Yönetim Kurulu Başkanının buğday fiyatıyla ilgili açıklamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14564) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

87.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Güney ilçesindeki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14565) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

88.-          İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, et ithaline ve hayvancılık sektörüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14566) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

89.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün,  gıda denetçilerine ve gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14567) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

90.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, İstanbul Boğazında yapılacak yeni köprünün güzergahına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14568) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

91.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Uşak karayolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14569) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

92.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya-Balıkesir arasındaki karayolu yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14570) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

93.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı karayolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14571) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

94.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı cezaevlerindeki ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14572) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

95.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, askerlik yaptığı sırada kaybolan bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14573) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/05/2010)

96.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Sosyal Güvenlik Merkezlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14574) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/05/2010)

97.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Tunceli’deki çatışmalarda bir bombanın kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14575) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

98.-          Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, kitle imha silahı bulunup bulunmadığna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14576) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

99.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, bir özelleştirme işlemine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14577) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

100.-      Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Mersin Toros Devlet Hastanesindeki işten çıkarmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14578) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

101.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bazı illerdeki mikro kredi kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14579) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2010)

102.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Abant Tabiat Parkındaki inşaat çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14580) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2010)

103.-      Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, kimlikleri değiştirilen sanıklara ait bilgilerin mahkemeye verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14581) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2010)

104.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Ankara’daki raylı hat projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14582) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

105.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kapatılmayan çukurlarda meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14583) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

106.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Burdur’a fen lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14584) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

107.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’nın bazı ilçelerindeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14584) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

108.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’deki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14586) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

109.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Başkale ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14587) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

110.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir ilköğretim okulunun ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14588) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

111.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir ilköğretim okulunun durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14589) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

112.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Çatak ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14590) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

113.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Mardin’deki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14591) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

114.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, hastane kurulacak illere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14592) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

115.-      Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, domuz gribi vakalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14593) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

116.-      Bursa Milletvekili H.Hamit Homriş’in, Bursa’daki bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14594) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

117.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki iki hastanenin birleştirilmesine ve yeni hastane yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14595) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

118.-      Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, erozyonun etkilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14596) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

119.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14597) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

120.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, et fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14598) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2010)

121.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir yöredeki madencilik faaliyetlerinin zeytincilik ve arıcılığa etkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14599) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2010)

122.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekomun nakli yapılan personeline ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14600) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

123.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Telekomdan nakil dilekçesi veren personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14601) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

124.-      Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Sümer Halı arşivinin değerlendirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14602) (Başkanlığa geliş tarihi: 11/05/2010)

125.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, mesleki rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14603) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2010)

126.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir erin ölümüne ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14604) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2010)

127.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kadın tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14605) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/05/2010)

128.-      Aydın Milletvekili Recep Taner’in, hazır giyim sektöründeki bazı uygulamalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14606) (Başkanlığa geliş tarihi: 13/05/2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Müsteşarın İstanbul’daki görüşmelerine yönelik iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13274)

2.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Müsteşarın İstanbul’da yaptığı bir görüşmeye ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13275)

3.-   Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bir cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13477)

4.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, ABD’ye yapacağı ziyarete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13764) 

5.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, ekonomik sorunlara ve sosyal etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13765) 

6.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir milletvekilin Gönen ziyaretindeki uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13767) 

7.-   Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, bazı intihar olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13769) 

8.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, havaalanlarında alınan bir ücrete yapılan zamma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13770) 

9.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, güvenlik güçlerinin bazı eylemlerdeki tutumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13772) 

10.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türkiye’nin ABD ve İsveç büyükelçilerinin görev yerlerine dönmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13773) 

11.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, intihar girişimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13774) 

12.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir ilacın kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13776) 

13.-  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Karadeniz’deki HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13786) 

14.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün gölet ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13789) 

15.-  İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bir yabancı dizideki iddiaya yönelik girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13795) 

16.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, AİHM’e yapılan başvurulara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13796) 

17.-  Aydın Milletvekili Recep Taner’ın, kamu yararına çalışan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13800) 

18.-  Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Osmaniye Valisinin bir açıklamasına ve bazı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13801) 

19.-  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Karadeniz sahilinde kurulacak bir petrol dolum tesisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13802) 

20.-  Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Emniyet Teşkilatındaki sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13803) 

21.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İl Genel Meclis üyelerinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13804) 

22.-  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Ankara’da bir geçiş yoluna konulan barikata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13805) 

23.-  Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Adana Valiliğinin bazı öğrencilere verdiği cezaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13806) 

24.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir köyün yayla yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13807) 

25.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Elazığ Belediyesiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13808) 

26.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Büyükorhan ilçesindeki bazı köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13810) 

27.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Cumhurbaşkanının CSO Konserlerine katılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13813) 

28.-  Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Seydişehir Alüminyum Tesisleri ve Oymapınar Barajının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13814) 

29.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yabancılara toprak satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13815) 

30.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Avlan Gölünün yatırıma açılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13816) 

31.-  Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, vergi adaletine ve e-haciz uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13817) 

32.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, borsadaki kazançlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13818) 

33.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Uşak-Eşme ve Muğla-Fethiye’de iki öğrencinin ölümünün soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13819) 

34.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’de 1999’daki depremlerde hasar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13820) 

35.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul’da 1999’daki depremlerde hasar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13821) 

36.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kocaeli’de 1999’daki depremlerde hasar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13822) 

37.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, dershanelerin eğitim sistemindeki yerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13823) 

38.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13824) 

39.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13825) 

40.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş’ta okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13826) 

41.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, öğretmenevlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13827) 

42.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, eğitimde fırsat eşitliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13828) 

43.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, eğitim sistemindeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13829) 

44.-  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, dershane ücretlerini ödemekte zorlananların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13830) 

45.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir ilköğretim okulunun durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13831) 

46.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı faaliyetlere ve maaş promosyonunun şeffaflaştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13832) 

47.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, vakıf üniversitelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13833) 

48.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı okullarda sekiz yıllık kesintisiz eğitim verilememesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13834) 

49.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, dershanelerin eğitim sistemindeki yerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13835) 

50.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, öğrencilerin yaşadığı sınav stresine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13836) 

51.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da güçlendirilmesi gereken okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13837) 

52.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir lisenin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13838) 

53.-  Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, karayollarının kalitesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13848) 

54.-  Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Samandağ’da açılan bir soruşturmaya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13850) 

55.-  Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, yabancı kaçak işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13852)