Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  142

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Mayıs 2010 Cuma

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, döner sermayelerden alınan paylara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13235)

2.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, trafik kazası geçirenlere verilen sağlık hizmetlerinin bedelinin ödenmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13236)

3.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bir hastane yönetimiyle ilgili iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13238)

4.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Bayburt Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13402)