Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  141

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

18 Mayıs 2010 Salı

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/879) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2010)

            2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/880) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2010)          

            3.- Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2010/2011’in Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/881) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2010)  

            4.- Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşmasına Ek Beşinci Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/882) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.5.2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İmralı Cezaevindeki şartlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13014)

2.    Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13105)

3.    İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’daki sel afetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13696)

4.    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Taşıt Kanununa aykırı araç alımı ve kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13699)

5.    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13702)

6.    Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Türkmen adının derneklerde kullanılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13704)

7.    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13705) 

8.    İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Ankara’daki toplu taşıma hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13718)

9.    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta içme suyu ve kanalizasyon bulunmayan yerleşim birimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13719)

10.         Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13720)

11.         Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, ölü bulunan bir gazete çalışanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13722)

12.         Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, LYS’nin yalnızca il merkezlerinde yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13723) 

13.         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’de okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13724) 

14.         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13725) 

15.         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’da 1999 depremleri sonrasında okulların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13726) 

16.         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’da 1999 depremlerinden sonra okulların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13727) 

17.         Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yalova’da 1999 depremlerinden sonra okulların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13728) 

18.         Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, Kızıltepe ilçesindeki öğrenciler için belirlenen sınav merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13729) 

19.         Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, bir beldedeki ortaöğretim kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13730) 

20.         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kadın yönetici sayısının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13731) 

21.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, ABD’deki bir toplantıya katılan bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13732) 

22.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Dünya Liseler Badminton şampiyonasına katılan bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13733) 

23.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Bakanlıkça yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13734) 

24.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bazı sınavlarda soru sızdırıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13735) 

25.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13736) 

26.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, okullara alınan yazarlık yazılımına ve köy okullarında internet erişimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13737) 

27.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Devlet Memurları Kanunun 76. maddesine göre yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13738) 

28.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, emekli olduktan sonra göreve başlatılan bir öğretmen olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13739) 

29.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, usulsüz öğretmen ataması olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13740) 

30.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, ücretli öğretmen uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13741) 

31.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, vekaleten yürütülen müdürlüklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13742) 

32.         Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bir planlama çalışması için ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13743) 

33.         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile’ye üniversite kurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13744) 

34.         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki okullarda uyuşturucuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13745) 

35.         Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki okulların elektrik borcuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13746) 

36.         Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, eğitimdeki fırsat eşitliğine ve bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13747)

37.         Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı meraların canlandırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13754) 

38.         Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13755) 

39.         Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, dahilde işleme rejimi kapsamında getirilen çaylara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13757) 

40.         Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TMSF’nin bir medya grubunu satış ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13758) 

41.         Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, karayolu taşımacılığı yapan esnafın vergi ve prim borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13759) 

42.         İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, kamu kurum ve kuruluşlarının deniz araç ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13760)