Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  140

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

17 Mayıs 2010 Pazartesi

 

Rapor

 

1.    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/820) (S. Sayısı: 502) (Dağıtma tarihi: 17.05.2010) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, hisse devri sonrası Türk Telekom’a ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2076) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

2.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki esnaf ve sanatkarlar ile KOBİ’lerin kredi kullanımına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2077) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

3.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, vize uygulamalarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2078) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

4.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, bir köydeki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2079) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, basın özgürlüğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14429) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

2.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Ziraat Bankasının personel alımında KPSS şartını kaldırmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14430) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

3.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, et fiyatlarındaki artışa ve hayvancılığın desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14431) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

4.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, resmi ve sosyal etkinliklerin ve kutlamaların organizasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14432) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

5.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yerli ürün kullanımıyla ilgili genelgeye uymayan kurum ve kuruluşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14433) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

6.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, eşinin bir yurt dışı gezisine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14434) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

7.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, çocuklara yönelik istismar olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14435) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

8.-  Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Genişletilmiş Ortadoğu Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14436) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

9.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, bir TOKİ konutları sitesinin yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14437) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

10.-          İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, firari bazı sanıklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14438) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

11.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir kadın hükümlüye ilişkin Adalet Bakanına yazılı soru önergesi (7/14439) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

12.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van F Tipi Cezaevindeki şartlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14440) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

13.-          Van Milletvekili Fatma Kurutlan’ın, bir tutuklunun ölümü olayına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14441) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

14.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, terör mağdurlarının istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14442) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

15.-          Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, SGK’nın bir hastaneyle yaptığı sözleşmeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14443) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

16.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir belediyenin toplum yararına Çalışma Projesi kapsamındaki işçi alımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14444) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

17.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14445) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

18.-          Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, tarımsal sulamaya ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14446) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

19.-          Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, nehir santrallerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14447) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

20.-          Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bazı köylerin tarımsal sulama ve içme suyu sorunlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14448) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

21.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, içme suyu kaynaklarını etkileyen bir madencilik faaliyetine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14449) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

22.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, yargıdaki HES projelerine ve tersane izinlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14450) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

23.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14451) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

24.-          İzmir Milletvekili Kemal Anadolu’nun, TMSF yönetimindeki medya kuruluşlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14452) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

25.-          Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, işsizlik sorununa ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14453) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

26.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki bir ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14454) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

27.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün bazı ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14455) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

28.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, terör mağdurlarının istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14456) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

29.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki okulların depreme karşı dayanıklılıklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14457) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

30.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, madde bağımlılığı tedavisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14458) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

31.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine alınan itfaiye erlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14459) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

32.-          Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, bir lisedeki şiddet olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14460) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

33.-          Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Hıdırlık Tabyaları Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14461) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

34.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, turizm gelirlerinin azalmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14462) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

35.-          Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Osmaniye’de yapılan başarı tespit sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14463) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

36.-          Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ihale ettiği bir sisteme ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14464) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

37.-          Osmaniye Milletvekili Hakan Coşkun’un, bir anma etkinliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14465) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

38.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14466) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

39.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Bahçesaray ilçesinde eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14467) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

40.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da öğrenciler arasındaki madde bağımlılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14468) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

41.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, okullardaki madde bağımlılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14469) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

42.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Bahçesaray’daki köy okullarındaki eğitim ve öğretime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14470) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

43.-          Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, hayvancılık ve besicilik politikalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14471) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

44.-          İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, ABD Büyükelçiliğinin şehir temsilciliği programına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14472) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

45.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14473) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

46.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, çiftçilerin elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14474) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

47.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Roman açılımı toplantısına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/14475) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

48.-          Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, telefon santrali bulunmayan bazı köylere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14476) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

49.-          Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, HES’lerden ve doğalgazdan elektrik üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14477) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/05/2010)

50.-          Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, cep telefonu görüşme ücretlerinin TÜFE’ye etkisine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/14478) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/05/2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergesi

 

 

1.-    Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, karma komisyonla ilgili bir dilekçesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13540)