Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  139

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Mayıs 2010 Cuma

 

Tasarılar

 

            1.- Sulama Birlikleri Kanunu Tasarısı (1/873) (Çevre; Plan ve Bütçe; İçişleri ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2010)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/874) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2010)

            3.- Araştırma Organizasyonu, Programları ve Faaliyetleri İçin Avrupa Anlayışı Hakkında (EUROPA) Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/875) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2010)

            4.- Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/876) (Plan ve Bütçe; Anayasa ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2010)

            5.- Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bir Kısım Borç ve Alacaklarının Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı (1/877) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.4.2010)

            6.- Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Süreci Çerçevesinde Koordinasyon Komitesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/878) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 3.5.2010)

 

Teklifler

 

            1.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Esnaf ve Çiftçilerin Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/682) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2010)

            2.-  Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/683) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2010)

            3.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/684) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2010)

            4.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/685) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2010)

            5.- Muğla Milletvekili Mehmet Nil Hıdır ve 3 Milletvekilinin; Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/686) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Çevre ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.4.2010)

            6.- Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 19 Milletvekilinin; Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/687) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Anayasa ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2010)

            7.- Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 6 Milletvekilinin; Tarımsal Sulama ve Köy İçme Suyu Borçlarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/688) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2010)

            8.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 6 Milletvekilinin; Esnafın Halk Bankasına ve Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine; Çiftçilerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Kredi Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/689) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2010)

            9.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 6 Milletvekilinin; Sigorta Primi Alacaklarının tahsilatının Hızlandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/690) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2010)

            10.- Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 6 Milletvekilinin; Vergi Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması Hakkında Kanun Teklifi (2/691) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.4.2010)

            11.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız'ın; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/692) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.4.2010)

            12.- Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın; İl Özel İdaresi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/693) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2010)

            13.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/694) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2010)

            14.- Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/695) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2010)

            15.-  Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/696) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2010)

            16.- Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/697) ( Milli Savunma; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.4.2010)

            17.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/698) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.4.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13067)

2.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bazı ilaçların yan etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13069)

3.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli’de baraj suları altında kalacak bir alana ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13089)

4.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13141)