Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  138

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

10 Mayıs 2010 Pazartesi

 

Tezkereler

 

            1.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1188) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2010)

            2.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1189) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 4.5.2010)

 

Sözlü Soru Önergesi

 

 

1.-  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, hayvancılıktaki illere göre teşvik uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2075) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Türk-Yunan medya konferansının iptaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14365) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

2.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, EBK’nın denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14366) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

3.-  Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Siirt’te yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14367) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

4.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, istismar ve şiddete uğrayan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14368) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

5.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14369) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/201030

6.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, verilen bir ödülün bağışlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14370) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

7.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, İstanbul Boğazına yapılacak yeni köprüye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14371) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

8.-  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Erzincan Üniversitesinin bazı öğrencilerinin tutuklanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14372) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

9.-  Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, işkence ve kötü muamele olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14373) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

10.-          Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, bazı kuruluşlara yönelik işlemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14374) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

11.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da eğitim ve öğretimdeki duruma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14375) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

12.-          Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Mustafa Kemal Üniversitesi yönetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14376) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

13.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, İsrail’in OECD üyeliğine karşı izlenecek tutuma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14377) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

14.-          Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14378) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

15.-          Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, tahrik ve aşağılama niteliğinde olduğu iddia edilen bazı eylemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14379) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

16.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Gerger’deki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14380) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

17.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Gölbaşı’ndaki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14381) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

18.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Kahta’daki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14382) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

19.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Samsat’taki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14383) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

20.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Sincik’teki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14384) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

21.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Tut’taki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14385) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

22.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Çelikhan’daki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14386) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

23.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Besni’deki sulama ve taşkın koruma tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14387) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

24.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da atık suların bertarafına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14388) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

25.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, ensest olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14389) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

26.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’nın, Van’da bazı nedenlerle hayatını kaybeden kadınlara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14390) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

27.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sığınmaevlerinin gizliliği ve güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14391) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

28.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin araç alım ve kiralama ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14392) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

29.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, trafik kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14393) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

30.-          Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, ifade özgürlüğünü ilgilendiren bazı işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14394) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

31.-          Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, gözaltı olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14395) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

32.-          Muş Milletvekili M.Nuri Yaman’ın, güvenlik güçlerinin toplantı ve gösterilere müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14396) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

33.-          Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14397) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

34.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir’deki bazı liselerin Anadolu lisesi statüsüne dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14398) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

35.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sivil toplum kuruluşlarına yapılan yardımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14399) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

36.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14400) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

37.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, inovasyon sektörünün geliştirilmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14401) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

38.-          Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, şeker fabrikalarına kota borcu olan üreticilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14402) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

39.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, kumlama uygulamasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14403) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

40.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, EBK’nın çalışmalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14404) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

41.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kırmızı et fiyatlarındaki artışa ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14405) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

42.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kırmızı et fiyatlarına ve et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14406) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

43.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, TMO eski Genel Müdürüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14407) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

44.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Acıpayam’daki çiftçi borçlarına Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14408) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

45.-          İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, çiftçi borçlarına ve tarım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14409) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

46.-          İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, kırmızı et sektörüne ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14410) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

47.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Kale’deki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14411) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

48.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Sarayköy’deki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14412) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

49.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Beyağaç’taki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14413) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

50.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Çameli’deki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14414) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

51.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Honaz’daki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14415) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

52.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Tavas’taki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14416) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

53.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Çal’daki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14417) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

54.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Çardak’taki çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14418) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

55.-          Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun, bir hattın hızlı tren projesi kapsamına alınmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14419) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

56.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Zafer Havaalanı projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14420) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

57.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Emet-Hisarcık-Çavdarhisar karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14421) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

58.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tavşanlı-Emet-Hisarcık-Simav karayolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14422) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

59.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, EBK’ya et ithal izni verilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/14423) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

60.-          İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, TRT’nin programlar için yaptığı ödemelere ve personel politikasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14424) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

61.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, camilere baz istasyonu kurulmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/14425) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

62.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, kumlama işine ve çalışanların sağlık sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14426) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

63.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Elazığ’daki bir futbol maçında yaşanan olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14427) (Başkanlığa geliş tarihi: 03/05/2010)

64.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TBMM bütçesine ek ödenek aktarılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14428) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/04/2010)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bazı telefonların dinlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12871)

2.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bazı kamu kurumlarının satın aldığı veya kiraladığı binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12872)

3.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, hakkındaki dinleme ve izleme kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12877)

4.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, savcı ve hakimlerin dinlenmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12878)

5.-   Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, istinaf mahkemelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12879)

6.-   Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, bir hastanede yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12908)

7.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Adli Tıp Kurumuna yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12927)

8.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12970)

9.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12971)

10.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki sağlık ocaklarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12972)

11.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’daki aile hekimliği uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12976)

12.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, tasarruf genelgelerine ve çiftçilerin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13541)  

13.-  Aydın Milletvekili Recep Taner’in, 17 Ağustos depremiyle ilgili mali verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13547)  

14.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, lokanta işletmelerinden istenen bazı belgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13548)  

15.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, kamu sosyal tesislerinin haksız rekabet oluşturduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13549)  

16.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Devlet sporcusu unvanı alan sporculara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13551)  

17.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, demokratik açılım toplantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13552)  

18.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizm sektörünün desteklenmesine ve alınan bir ücrete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13553)  

19.-  Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13561)  

20.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Irak’ta tutuklu bulunan Türkmenlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13576)  

21.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Suriye Turizm Bakanlığının dağıttığı haritaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13577)  

22.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13578)  

23.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Beykoz’daki bir villanın imar durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13579)  

24.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir cinayet failinin yakalanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13580)  

25.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bir cinayetin faillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13581)  

26.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yakalanan uyuşturucuya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13582)  

27.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, TEKEL ruhsat bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13583)  

28.-  İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, belediyelerin denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13584)  

29.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şişli Emniyet Müdürlüğünde yaşanan bir ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13585)  

30.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, belediyelere yardım ödeneğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13586)  

31.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat Defterdarlığı binasının yıkımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13587)  

32.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13588)  

33.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bir şube müdürü hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13589)  

34.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, ÖSYM’nin sınav merkezi belirlemesinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13590)  

35.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir ilköğretim okulunun depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13591)  

36.-  İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, okula gitmeyen bir çocuğun durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13592)  

37.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bazı okulların askeri alanlara yakınlığı nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13593)  

38.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, bir Anadolu lisesinin bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13594)  

39.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep Milli Eğitim İl Müdürüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13595)  

40.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, askerlik görevi sırasında intihar ettiği öne sürülen kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13596)  

41.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, test uçuşunda düşen taarruz helikopterine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13597)  

42.-  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Türkiye Jokey Kulübünün damızlık aygır alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13604)  

43.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, mevsimlik tarım işçilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13605)  

44.-  Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, fındık üreticilerinin alan bazlı gelir desteği başvurularına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13606)  

45.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytin ve zeytinyağı üreticiliği ile ticaretine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13607)

46.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytin ve zeytinyağı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13608)  

47.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’ta tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13609)  

48.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, tarım sektöründe bazı çalışmalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13610)  

49.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa’daki don afetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13611)  

50.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çiftçilerin çeşitli sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13612)  

51.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Siirt-Kurtalan ile Batman Beşiri arasındaki bölünmüş yola ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13613)  

52.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Gevaş PTT şubesindeki personel yetersizliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13614)  

53.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir baraj projesinin demiryolu ağına etkilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13615)  

54.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ordu ve Giresun illerine yapılacak havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13616)  

55.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kurulacak küresel lojistik köylerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13617)  

56.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, müze olarak kullanılan bazı yerlerin ibadete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13620)  

57.-  Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın, susam ürününde teşvik uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13624)  

58.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, TEKEL işçilerinin eyleminin engellenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13630)  

59.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13632)  

60.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Çardak Havaalanına ve uçak seferlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13633)  

61.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir kişinin öldüğü olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13643)  

62.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kaybolan bir öğretmeni arama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13644)  

63.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, turizm bölgelerinde alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13645)  

64.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, mobese cihazlarının kurulumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13646)  

65.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şanlıurfa’daki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13647)  

66.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13648)  

67.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir yatırımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13649)  

68.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanına suikast iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13651)  

69.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13653)  

70.-  Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, turistlerle ilgili bir açıklamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13654)  

71.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındıktaki gelir desteğine uygulanan vergiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13655)  

72.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özelleştirilen kuruluşların faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13656)  

73.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, özelleştirilecek şeker fabrikalarının işçilerinin kadrolarının değiştirilmesine çalışıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13657)  

74.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir köydeki işitme ve konuşma engelli çocukların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13658)  

75.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kaybolan bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13659)  

76.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Ankara Üniversitesi bünyesindeki Oyuncak Müzesine başörtülü velilerin alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13660)  

77.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13661)  

78.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, bir dalda doçentlik kriterlerinde yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13662)  

79.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13663)  

80.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13664)  

81.-  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te okul arsası teminine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13665)  

82.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, okullardaki kantin işletmecileri ve servis şoförlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13666)  

83.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, iç denetim faaliyet raporundaki bulgulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13667)  

84.-  Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13668)  

85.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’a ulaşan demiryolu ağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13686)  

86.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, OGS’deki bazı uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13687)  

87.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/13692)