Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  137

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

06 Mayıs 2010 Perşembe

 

Tasarılar

           

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/868) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2010)

2.- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/869) (Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2010)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/870) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2010)

4.- Ortak Savunma Araştırma ve Teknoloji Projeleri Konulu 1 Numaralı Avrupa Araştırma Grubu Düzenlemesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/871) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2010)

5.- Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/872) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.04.2010)

 

Teklif

 

            1.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ile Mersin Milletvekili Mehmet Şandır ve 6 Milletvekilinin; Esnaf ve Çalışanların Vergi Yükünün Hafifletilmesi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/681) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.04.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Bakanlık merkez binasının yenilenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2055) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

2.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’da yeni öğretmenevleri yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2056) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

3.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ücretsiz ders kitabı uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2057) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

4.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ödünç ders kitabı uygulamasına geçilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2059) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

5.-  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, elektrik üretim projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/2059) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

6.-  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bankaların aldığı hesap işletim ücretlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2060) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

7.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da turizm yatırımlarına tahsis edilen Hazine taşınmazlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2061) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

8.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2062) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

9.-  Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, gazilere ve şehit yakınlarına verilen faizsiz konut kredisi ve şeref aylığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2063) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

10.- Aydın Milletvekili Recep Taner’in, tarihi bir alanın turizme kazandırılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2064) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

11.- Aydın Milletvekili Recep Taner’in, tarihi bir kalenin restore edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2065) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

12.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ın fındık üreten iller kapsamına alınmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2066) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

13.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Gediz Nehri ıslah projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2067) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

14.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, planlı üretim ile organik ve iyi tarım uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2068) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

15.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, borcundan dolayı kapatılan sulama kuyularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2069) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

16.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat-Sulusaray-Boğazlıyan yolunun açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2070) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

17.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, emekli olan ve yeni atanan memur sayısına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2071) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

18.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, marketlerle ilgili kanun çalışmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2072) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, ilaç reklamlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2073) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, TOKİ’nin konut üretimine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2074) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

 

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, özel dedektifliğin düzenlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14184) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

2.-  İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, 23 Nisan Çocuk Şenliği etkinliklerine engelli çocukların katılımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14185) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

3.-  Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, vergi ve SGK prim borcu bulunan esnafa ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14186) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

4.-  Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Türkiye’de kaçak olarak bulunan Ermenilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14187) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

5.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, Bilecik’teki bazı TOKİ konutlarının durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14188) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

6.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, TMSF’ye devredilen bir işletmenin işçilerinin alacaklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14189) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

7.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’daki kamulaştırmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14190) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

8.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, araç muayenesi hizmetlerindeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14191) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

9.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğünün adının değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14192) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

10.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, ABD’deki Nükleer Güvenlik Zirvesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14193) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

11.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TMSF yönetimindeki bir otelde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14194) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

12.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TOKİ konutlarının geçici site yönetimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14195) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

13.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir sendikanın öğretmenler gününde yaptığı bir faaliyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14196) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

14.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, KPSS sınavlarındaki bilgi ölçümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14197) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

15.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Avrupa Birliği projeleri ve fonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14198) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

16.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Batur’un, sosyal koruma harcamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14199) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

17.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, yoksullukla mücadele politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14200) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

18.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Avrupa Sosyal Haklar Komitesinin gözlemlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14201) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

19.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14202) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

20.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14203) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

21.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuk yoksulluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14204) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

22.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, kapatılan DTP yöneticileri hakkında yapılan soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14205) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

23.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, yargının işleyişine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14206) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

24.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Tekirdağ 2 Numaralı F Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14207) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

25.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bütçede çocuklara ayrılan miktara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14208) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

26.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuk mahkemesi bulunmayan illere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14209) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

27.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Sultansazlığı sulak alanı ve kuş cennetinin korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14210) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

28.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir köyün kanalizasyon sistemine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14211) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

29.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir yönetmeliğe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14212) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

30.-          Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, yerel yönetimlerin atık tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14213) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

31.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yapıların depreme karşı dayanaklılığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/14214) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

32.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki yapıların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/14215) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

33.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, elektrik üretiminin özelleştirilmesine ve TTK’nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14216) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

34.-          Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, güneş enerjisinden yararlanmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14217) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

35.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, TPAO Personel Yönetmeliğindeki emeklilik yaşı düzenlemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14218) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

36.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir daire başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14220) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

37.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Siirt’teki cinsel istismar olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14220) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

38.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, bir yolun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14221) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

39.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün yol ve kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14222) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

40.-          Ankara Milletvekili Nesrin Baytok’un, Ankara Büyükşehir Belediyesinin su temin projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14223) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

41.-          İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Esenyurt Belediyesinin imar değişikliklerine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14224) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

42.-          Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14225) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

43.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Reşadiye ve Ladik ilçelerindeki terör olaylarına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14226) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

44.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir otelde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14227) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

45.-          İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, komiser yardımcılığı sınavına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14228) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

46.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Şanlıurfa-Ömerli köyünde yapılan bir kutlamaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14229) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

47.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir belediye başkanı hakkındaki dosyanın yargıya intikaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14230) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

48.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, kamuda uzman kadrosunda çalışanların özlük haklarına ve personel reformuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14231) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

49.-          Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Kızılırmak Suyu Projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14232) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

50.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, öğretmenevlerinin konaklama ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14233) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

51.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14234) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

52.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14235) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

53.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14236) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

54.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, merkez teşkilatında yapılan bazı atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14237) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

55.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Diyarbakır’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14238) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

56.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14239) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

57.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’daki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14240) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

58.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Korkuteli Hastanesinin bina ve uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14241) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/2010)

59.-          Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, buzağı maması adı altında süt tozu ithalatı iddialarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14242) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

60.-          Isparta Milletvekili Mevlüt Coşkuner’in, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünün kapatılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14243) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

61.-          İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14244) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

62.-          Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, TÜİK’in işgücü ve istihdam verilerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/14245) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

63.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’deki işsizliğe ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14246) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/04/2010)

64.-          Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Gökçeada ve Bozcaada ile ilgili bir rapora ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14247) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

65.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, hac organizasyonu müracaat ve kayıt yenileme ücretlerine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/14248) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

66.-          Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, bir bağlantı yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14249) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/04/2010)

67.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuklara duyarlı bütçelemeye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14250) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/04/20

68.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, TEKEL Yönetim Kurulunun bazı üyelerinin bir yurt dışı seyahatine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14251) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

69.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, ekonomik sorunların sosyal etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14252) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

70.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Eydoğan’ın, yönetim anlayışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14253) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

71.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Gaziantep’te 23 Nisan törenlerinde çocukların garson olarak çalıştırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14254) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

72.-          İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’ın, TEKEL’in alkol biriminin özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14255) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

73.-          İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’ın, bazı ihalelerle ilgili yargı kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14256) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

74.-          İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert’in, üçüncü Boğaziçi köprüsünün güzergahına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14257) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

75.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, kamu kuruluşlarının yabancı kelime kullanmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14258) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

76.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’da gıda üretimi ve dağıtımı yapan firmaların denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14259) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

77.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, arazileri kamulaştıran kişilerin linyit işletmelerinde işe alınmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14260) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

78.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı vakıf üniversitelerinin burslu öğrencilerden kayıt parası aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14261) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

79.-          Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, sosyal yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14262) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

80.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, bir ifadesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14263) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

81.-          Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısının Adana’ya yaptığı iddia edilen ziyarete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14264) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

82.-          Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bazı gösterilere katılan öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14265) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

83.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da görev yapan iki bürokrat hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14266) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

84.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Van’da görev yapan bazı SHÇEK personelinin atamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14267) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

85.-          İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bakan ve müsteşarlara ödenen harcıraha ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14268) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

86.-           Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bazı mali suçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14269) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

87.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterinin Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğine atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14270) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

88.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Darülaceze’ye yapılan bir bağışın yolsuzluğa uğradığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14271) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

89.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, et ithaline yönelik iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14272) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

90.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, işkence olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14273) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

91.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, baz istasyonlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14274) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

92.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, emek istismarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14275) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

93.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuk mahkemelerindeki yargılama sürelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14276) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

94.-          Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kadına yönelik şiddete ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14277) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

95.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki bazı yargı verilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14278) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

96.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bazı yargı verilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14279) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

97.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bazı cinayet olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14280) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

98.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, cinsel istismara uğrayan çocuklara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14281) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

99.-          Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Adli Tıp Kurumunun DNA testine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14282) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

100.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, çocuk yargısına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14283) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

101.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir suç duyurusunun savcılıkça değerlendirilmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14284) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

102.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TEKEL işçilerinin durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14285) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

103.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, arazileri kamulaştırılan kişilerin bir linyit işletmesinde işe alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14286) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

104.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuk işçiliği ile ilgili birime ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14287) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

105.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14288) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

106.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14289) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

107.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14290) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

108.-      Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Saroz körfezindeki kirliliğe ve bazı gölet projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14291) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

109.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mut ilçesindeki çiftçilerin sulama sorununa ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14292) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

110.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, DSİ’de görev yapan ziraat mühendislerinin durumuna ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14293) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

111.-      Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, İstanbul-Beykoz’da bir sulak alana hafriyat dökümüne ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14294) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

112.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey’in bir köyündeki su taşkınına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14295) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

113.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki orman köylülerinin desteklenmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14296) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

114.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki kadın istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14297) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

115.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, sokağa bırakılan ve sokakta yaşayan çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/14298) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

116.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin özlük haklarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/14299) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

117.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği burslara ve bir iddiaya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/14300) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

118.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Amasya-Gümüşhacıköy’de yapılan kapalı spor salonuna ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14301) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

119.-      Bursa Milletvekili Kemal  Demirel’in, personel alımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14302) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

120.-      Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, ASALA terör örgütü mensuplarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14303) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

121.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14304) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

122.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir linyit işletmesinin banka promosyon paralarını kullanımına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14305) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

123.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir linyit işletmesi çalışanlarına yapılan promosyon ödemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14306) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

124.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, arazileri kamulaştırılan kişilerin TKİ’de işe alınmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14307) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

125.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, nükleer santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14308) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

126.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, TEDAŞ’ın bir kısım personelinin sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14309) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

127.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, toplantı ve gösterilerde gözaltına alınanlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14310) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

128.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara-Etlik Garajının yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14311) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

129.-      Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı’nın, Ankara’ya su temini projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14312) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

130.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Ankara’ya su teminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14313) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

131.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14314) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

132.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir yolsuzluk olayına adı karışan dernek ve vakıflara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14315) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

133.-      Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’te yaşanan cinsel istismar olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14316) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

134.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, İran sınırında gerçekleşen bir ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14317) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

135.-      Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Emniyet Teşkilatı personeline yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14318) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

136.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Ankara Büyükşehir Belediyesinin araç alım ve kiralama ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14319) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

137.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, iki köy arasındaki su ihtilafına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14320) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

138.-      Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Keçiören’de bir çocuğun inşaat çukurunda ölümü olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14321) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

139.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14322) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

140.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, İran sınırında mazot kaçakçılarının öldürüldüğü olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14323) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

141.-       Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bazı kadınlara yönelik taciz ve şiddet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14324) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

142.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Gediz-Üzümlü Belediyesi yönetimine yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14325) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

143.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki Hazine arazilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14326) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

144.-      İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, ihracattaki vergi iadesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14327) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

145.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, seviye belirleme sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14328) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

146.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ankara’da yeni öğretmenevleri açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14329) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

147.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, YİBO’larda yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14330) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

148.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, YİBO’lardaki sağlık hizmetlerine ve yardımcı hizmetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14331) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

149.-      Van Milletvekili Özdal Üçer’in, parasız yatılı öğrenim gören öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14332) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

150.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, eğitim sisteminde çocuk ihmal ve istismarının önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14333) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

151.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Malazgirt ilçesindeki eğitimle ilgili ihtiyaçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14334) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

152.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün disiplin uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14335) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

153.-      Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, okullaşma oranlarına ve öğrenimine devam edemeyen bazı çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14336) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

154.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bayburt’taki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14337) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

155.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Gümüşhane’deki hastanelerin depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14338) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

156.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ayancık Devlet Hastanesindeki çocuk doktoru ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14339) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

157.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki devlet hastanelerinde hizmet alımıyla çalıştırılan personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14340) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

158.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’da açılması düşünülen yeni hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14341) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

159.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, zayıflama ilaçlarına ve obeziteye ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14342) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

160.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, personel alımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14343) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

161.-      Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, acil sağlık hizmetlerindeki bazı uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14344) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

162.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, asansörlerin denetimine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14345) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

163.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, cinsiyetçi reklamlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14346) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

164.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep Bölge Birliğine personel alımıyla ilgili iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14347) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

165.-      Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in, kırmızı et piyasasındaki gelişmelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14348) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

166.-      Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, kırmızı et piyasasındaki gelişmelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14349) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

167.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14350) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

168.-      İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, banka borcu nedeniyle tarım arazilerine gelen hacizlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14351) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

169.-      Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlusu çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14352) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

170.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, kırmızı et sektöründeki sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14353) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

171.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tarıma dayalı sanayinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14354) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

172.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğünün adının değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14355) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

173.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, TOKİ’nin Antalya’daki arsa satışlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/14356) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

174.-      İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, bazı mazbut vakıfların kurdukları üniversitelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14357) (Başkanlığa geliş tarihi: 28/04/2010)

175.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Ziraat Bankasının personel alım sınavına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14358) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

176.-      İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, TSK’nın bazı mensuplarının dahil edildiği yargı sürecine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14359) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/04/2010)

177.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Ankara aktarmalı Bursa-Gaziantep uçak seferlerindeki bekleme süresine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14360) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/04/2010)

178.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir yayladaki baz istasyonu ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14361) (Başkanlığa geliş tarihi: 27/04/2010)

179.-       Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bağlantısı yapılan telefonların çalıştırılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14362) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

180.-       Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, ana bina bahçesine konulan bazı banklara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14363) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

181.-       Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, yerleştirilen ses kayıt cihazlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/14364) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve 27 Milletvekilinin, futbol karşılaşmalarındaki şiddet olaylarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/714) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2010)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 29 Milletvekilinin, tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/715) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2010)

3.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/716) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.03.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, H1N1 aşılarının kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12682)

2.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bir basın açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12822)  

3.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Erzincan’daki bazı yargısal olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12823)  

4.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir cezaevindeki sağlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12824)  

5.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir basın açıklamasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12825)  

6.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir soruşturma dosyasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12826)

7.-      Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Ziraat Bankasının halka arzına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13465)  

8.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, ülkemizde bulunduğu iddia edilen nükleer silahlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13466)  

9.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bulgaristan’dan gelen bazı soydaşların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13467)  

10.-  Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, keçi yetiştiriciliğine ve hayvancılıktaki bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13469)  

11.-  Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Kalkınma Bankasında hizmet alımıyla çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13471)  

12.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir toplantıyı izlemek isteyen bazı muhabirlerin engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13473)  

13.-  Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13474)  

14.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir şirketin katıldığı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13476)  

15.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’daki belediyelerin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13490)  

16.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ toptancı halindeki dükkan yetersizliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13491)  

17.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit Belediyesi eski Başkanı hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13492)  

18.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, basında yer alan bazı illerde “İstiklal Marşı” okunmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13493)  

19.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13494)  

20.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Boğaziçi öngörünümündeki kaçak yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13495)  

21.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye Belediyesinin taraf olduğu davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13496)  

22.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki trafik suçlarına ve kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13497)  

23.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye İl Genel Meclisince tahsis edilen ve satılan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13498)  

24.-  Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, gözaltındaki kötü muamele iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13499)  

25.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, doğal afetten zarar gören bazı köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13500)  

26.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul Çevre Düzeni Planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13501)  

27.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da kullandırılan mikro kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13502)  

28.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Şişli’deki bir arsanın imar durumunda yapılan değişikliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13503)  

29.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13504)  

30.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kaybolan bir YİBO öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13505)

31.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta kamu kuruluşlarının esnaftan et almasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13509)  

32.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, KİT’lerde çalışan bazı personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13510)  

33.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’daki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13511)  

34.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’ndeki TEKEL taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13512)  

35.-  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Devlet Memurları Kanununun 76. maddesine göre yapılan personel atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13513)  

36.-  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, yazarlık yazılım ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13514)  

37.-  Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13515)  

38.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı personele ödenmesi gereken ücretlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13516)  

39.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir beldedeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13517)  

40.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ders Aletleri Yapım Merkezinin yönetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13518)  

41.-  İstanbul milletvekili Çetin Soysal’ın, ilköğretim müfettişlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13519)  

42.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Uşak Eşme Yatılı Bölge İlköğretim Okulunun yönetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13520)  

43.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kaybolan bir YİBO öğrencisine ve okullardaki şiddet iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13521)

44.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, PTT personelinin çalışma saatlerine ve taşeronlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13528)  

45.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ulaştırma sektörü kaynaklı karbondioksit salımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13529)  

46.-  Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Havalimanında yabancı turistlerden alınan bir ücrete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13530)  

47.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir televizyon kanalında yayından kaldırılan diziye ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13531)  

48.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/13535)  

49.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13536)