Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  136

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

04 Mayıs 2010 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 21 Milletvekilinin, tarihi eserlerin korunmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/711) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2010)

2.- Niğde Milletvekili Mümin İnan ve 21 Milletvekilinin, Kyoto Protokolünün yükümlülüklerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/712) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2010)

3.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 19 Milletvekilinin, tarihi eserlerin korunmasında ve müze yönetiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/713) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2010)