Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  135

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

03 Mayıs 2010 Pazartesi

 

Tezkereler

 

1.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1180) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2010)

2.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1181) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2010)

3.- Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1182) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2010)

4- Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1183) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2010)

5.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ile Van Milletvekilleri Fatma Kurtulan ve Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1184) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.4.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-  Aksaray Milletvekili Osman Ertuğrul’un, ekonomik kalkınmaya ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2029) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

2.-  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, bazı ürünlerin destekleme primi ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2030) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

3.-  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Tarsus’ta sel mağduru çiftçilerin zararının tazminine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2031) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

4.-  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Hazine arazisi kiralayan çiftçilere destekleme primi ödenmemesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2032) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

5.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, Cumhurbaşkanının yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/2033) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

6.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) sözlü soru önergesi (6/2034) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

7.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, doğal afet sigortasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/2035) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

8.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su depolarının durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2036) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

9.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su depolarının durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2037) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

10.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su depolarının durumuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2038) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

11.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2039) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

12.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2040) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

13.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2041) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

14.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2042) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

15.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2043) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

16.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün içme suyunun kalitesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2044) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

17.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı yaylalardaki ihtiyaçlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2045) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

18.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Türk Bayrağı Tüzüğünde sporcular için değişiklik yapılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/2046) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

19.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta KKKA hastalığı araştırma istasyonu kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2047) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

20.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir kasabaya gölet yapımına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2048) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

21.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir deredeki taşkın önleme çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2049) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

22.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile’deki arazi toplulaştırmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2050) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

23.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile’deki toprak tahlillerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2051) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

24.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile OSB’nin alt yapı yatırımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2052) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

25.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile’deki pancar ekim iznine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2053) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

26.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir alanın turizm merkezi ilan edilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2054) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-  Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, toplu açılış yapılan tesislere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14016) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

2.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, metro çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14017) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

3.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, öğrenci burslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14018) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

4.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, kullandığı hava taşıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14019) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

5.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki çiftçilerin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14020) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

6.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, 1999’daki Marmara depremi sonrasındaki çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14021) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

7.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Ordu Cezaevinde bazı hükümlülere yapıldığı iddia edilen uygulamalara Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14022) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

8.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, tutuklu ve hükümlülerin ailelerine yakın yerlere nakledilmelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14023) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2010)

9.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, toplulaştırılan bir arazinin dağıtımına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/14024) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

10.-          Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/14025) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

11.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, orman yangınlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14026) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

12.-          İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, madencilik çalışmalarında tahrip olan orman alanlarının ağaçlandırılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14027) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

13.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir orman arazisinin kullanımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14028) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

14.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köye sulama kanalları ve gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14029) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

15.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Bornova’daki bir firmanın madencilik faaliyetlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14030) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

16.-          İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, Torbalı’daki ecrimisil uygulamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14031) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

17.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Ziraat Bankasının memur alımlarında KPSS şartını kaldırmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14032) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

18.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, çiftçi borçlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14033) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

19.-          Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14034) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

20.-          Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Kozluk’ta yapılacak doğalgaz çevrim santraline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14035) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

21.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, merkez valilerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14036) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

22.-          İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, İstanbul’daki dere ıslahı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14037) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

23.-          İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, araç muayenesindeki bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14038) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

24.-          İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki terör örgütü baskısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14039) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

25.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki kayıp çocuk vakalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14040) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

26.-          Antalya Milletvekili Sadık Badak’ın, Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir ihalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14041) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

27.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Mustafa Kemal Üniversitesindeki bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14042) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2010)

28.-          Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, tarihi eserlerin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14043) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

29.-          Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14044) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

30.-          Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, bir köyün arazilerinin Hazine adına tesciline ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14045) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

31.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, gelir uzmanlığı sınavına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14046) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

32.-          Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Ankara’da toplu açılışı yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14047) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

33.-          Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğünün para toplanması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14048) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

34.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, okulların yönetimine ve giderlerinin finansmanına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14049) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

35.-          İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, İstanbul’da dere yatağı ve heyelan bölgesinde yapıldığı iddia edilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14050) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

36.-          Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14051) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

37.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, şube müdürü atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14052) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

38.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, okullarda öğrencilere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14053) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

39.-          İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Şile Devlet Hastanesi inşaatına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14054) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

40.-          Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14055) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

41.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’da görev yapan sözleşmeli personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14056) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

42.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar OSB’nin ihtiyaçlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14057) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

43.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Manisa’daki OSB’lerin sorunlarına ve bazı konularda teşvik uygulanmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14058) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

44.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli OSB’nin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14059) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

45.-          Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14060) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

46.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Alanya esnafının desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14061) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

47.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Kemer esnafının desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14062) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

48.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Manavgat esnafının desteklenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/14063) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

49.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, et fiyatlarına ve gıda güvenliğine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14064) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

50.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, süt tüketiminin artırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14065) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

51.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytincilik sektöründeki bazı sorunlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14066) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

52.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytincilikle ilgili bir kanun teklifine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14067) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

53.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytinciliğin geliştirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14068) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

54.-          Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14069) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

55.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, denizlerdeki avlanma yasağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14070) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

56.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’da besicilikle uğraşanların desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14071) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

57.-          Çanakkale Milletvekili Mustafa Kemal Cengiz’in, Çanakkale’deki yatırımlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14072) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

58.-          Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, bir yetki belgesi konusunda taksici esnafın yaşadığı soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14073) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

59.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14074) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2010)

60.-          Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, kamu yararına çalışan derneklere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14075) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

61.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Ziraat Bankasının eleman alımında KPSS puanı aramamasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/14076) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

62.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, işsizliğe ve işletmelerdeki istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14077) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/04/2010)

63.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, askerlik görevini yaparken ölen bir kişiye ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14078) (Başkanlığa geliş tarihi: 20/04/2010)

64.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Cer Modern Sanatlar Müzesinin açılış törenine sanatçıların katılıma zorlandığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14079) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/04/2010)

65.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, açılımla ilgili bir gazete haberine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14080) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

66.-          Sinop Milletvekili Engin Altay’ın, öğretmen atamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14081) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

67.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, işsizliğe ve kayıt dışı istihdama ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14082) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

68.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğünün adının değiştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14083) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

69.-          Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, bazı tarihi kiliselerin ibadete açılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14084) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

70.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili yönetmeliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14085) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

71.-          Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, Türkiye Kupası final maçının oynanacağı yere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14086) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

72.-          Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir otelde kamu kuruluşlarının gerçekleştirdiği toplantılara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14087) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

73.-          Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, Burdur Gölündeki kirliliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14088) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

74.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Kalkınma Bankası denetim raporuyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14089) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

75.-          Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Kalkınma Bankasının denetim raporuna ve yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14090) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

76.-          Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, TOKİ’nin Ataköy sahilindeki taşınmazlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14091) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

77.-          Çankırı Milletvekili Ahmet Bukan’ın, yangın geçiren bir köye yapılan TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/14092) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

78.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14093) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

79.-          Adana Milletvekili Recai Yıldırım’ın, SGK sağlık yardımından yararlanamayan bazı kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/14094) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

80.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye gölet yapımına ve dere ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14095) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

81.-          İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir 2. merhale içme suyu projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14096) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

82.-          İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, DSİ’nin İzmir’deki bazı projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14097) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

83.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bar barajın su kanallarının yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14098) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

84.-          Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Mut’un güney köylerinin su ihtiyacının karşılanmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14099) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

85.-          Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Alanya’da ölen gösteri yunuslarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14100) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

86.-          Konya Milletvekili Mustafa Kalacı’nın, bir baraj projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14101) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

87.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Kaz Dağındaki madencilik çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/14102) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

88.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün çocuk parkı ve futbol sahası ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14103) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

89.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İnegöl ilçesindeki bir köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14104) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

90.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14105) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

91.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su ve kanalizasyon şebekelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14106) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

92.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su ve kanalizasyon şebekelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14107) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

93.-          Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Samsun’daki terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14108) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

94.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir kasabanın yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14109) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

95.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir yol yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14110) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

96.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14111) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

97.-          Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Emniyet Teşkilatı personelinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14112) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

98.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Dikili’deki bir sahil yolunun yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14113) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

99.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Özel İdaresinin araç alım ve kiralama ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14114) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

100.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Isparta’daki linç girişimi iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14115) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

101.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki su ve kanalizasyon şebekelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14116) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

102.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14117) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

103.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14118) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

104.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14119) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

105.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki okullardaki kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14120) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

106.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı okullardaki kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14121) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

107.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı okullardaki kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14122) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

108.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı okullardaki kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14123) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

109.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı okullardaki kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14124) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

110.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı okullardaki kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14125) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

111.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı okullardaki kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14126) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

112.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı okullardaki kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14127) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

113.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı okullardaki kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14128) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

114.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı okullardaki kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14129) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

115.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı okullardaki kitap ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14130) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

116.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri Müdürlüğünün adının değiştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14131) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

117.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, müzelerin eser alımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/14132) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

118.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14133) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

119.-      Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, istifa eden memurların emekli ikramiyesi almalarıyla ilgili çalışmalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14134) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

120.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün elektrik sisteminin yenilenmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14135) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

121.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, büyükşehir belediyelerinin takas ve mahsup işlemlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14136) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

122.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, belediyelerin gelirlerinden yapılan kesintilere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14137) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

123.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, 2006 yılında belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14138) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

124.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, 2007 yılında belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14139) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

125.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, 2008 yılında belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14140) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

126.-      Aydın Milletvekili Recep Taner’in, varlık barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14141) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

127.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Belediyesine tahsis edilen bazı taşınmazlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14142) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

128.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14143) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

129.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, sıcak para girişine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14144) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

130.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/14145) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

131.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir sınavın başvuru ücretine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14146) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

132.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı üniversitelerin öğretim görevlisi ve yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14147) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

133.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı üniversitelerin öğretim görevlisi ve yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14148) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

134.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı üniversitelerin öğretim görevlisi ve yurt ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14149) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

135.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okul ve lojman ile öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14150) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

136.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okul ve lojman ile öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14151) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

137.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okul ve lojman ile öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14152) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

138.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okul ve lojman ile öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14153) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

139.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’daki öğrencilerin üniversiteye giriş sınavlarındaki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14154) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

140.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, üniversite giriş sınavlarındaki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14155) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

141.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, engelli öğretmen alımındaki şartlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14156) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

142.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Anamur’da Lisans Yerleştirme Sınavı yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14157) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

143.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki okul öncesi öğretime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14158) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

144.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık ocaklarının personel ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14159) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

145.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık ocaklarının personel ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14160) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

146.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık ocaklarının personel ve diğer ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14161) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

147.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki KKKA hastalığı önlemlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14162) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

148.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bazı ilçelere hastane yapımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14163) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

149.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, döner sermaye ödeme katsayılarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14164) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

150.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, bazı meslek kuruluşlarıyla ilgili düzenleme çalışması olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14165) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

151.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14166) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

152.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14167) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

153.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14168) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

154.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki tarım sigortası uygulamalarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14169) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

155.-      Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, VIP hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14170) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

156.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sabit telefon aboneliğindeki işlemlere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14171) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

157.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Aksaray-Pozantı karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14172) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

158.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat çevre yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14173) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

159.-      İstanbul Milletvekili Birgen Keleş’in, Ermeni iddiaları konusunda izlenen politikaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14174) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

160.-      Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, hac görevlisi olmak isteyen personelin belirlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/14175) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

161.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, TÜİK  ile SGK’nın istihdam verilerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/14176) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

162.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Büyükorhan ilçesindeki futbol sahası ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/14177) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

163.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, nükleer santral kurulmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/14178) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

164.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Ziraat Bankasının perosnel alımına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14179) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

165.-      Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay’ın, bir soru önergesine ve bir davanın hükümlülerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/14180) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

166.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TMSF yönetimindeki bazı şirketlerin pazar paylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14181) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

167.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, tapu kayıtlarıyla ilgili bir genelgeye ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/14182) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

168.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yapıların depreme dayanıklılığına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/14183) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, fındık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/708) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2010)

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kırmızı et sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/709) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2010)

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 30 Milletvekilinin, arıcılıkta yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/710) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.03.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, bazı eylemlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12697)

2.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, İsviçre’de Ermeni soykırımı iddialarını reddettikleri için mahkum edilen Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12711)

3.-   Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir polis operasyonuna ve tutuklu bazı kişilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12713)

4.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, cezaevlerine Türkçe dışındaki bir dilde yayın girişi şartlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12717)

5.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Adli Tıp Kurumunun imza inceleme kararlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12718)

6.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, Adli Tıp Kurumunun bazı işlemlerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12719)

7.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Adli Tıp Kurumunun bir ıslak imza incelemesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12720)

8.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Adli Tıp Kurumu üyelerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12721)

9.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, yurt dışındaki Türkleri mağdur eden şirketlerle ilgili adli yardım taleplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12722)

10.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya’da yeni açılacak cezaevi ve mahkemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12723)

11.-           Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Roman açılımı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13385)  

12.-          Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Ermeni iddialarına ve izlenen politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13387)  

13.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13388)

14.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13390)  

15.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir Bakanlar Kurulu Kararındaki değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13391)  

16.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının pancar kotasının düşürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13392)  

17.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Polis Meslek Yüksek Okulları giriş sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13393)  

18.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13394)  

19.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Polis Meslek Yüksek Okullarından ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13395)  

20.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, çipli pasaport uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13398)  

21.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Ovacık ilçesinde yapılan bir hidroelektrik santrale ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13407)  

22.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ziraat Bankasındaki personel yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13412)  

23.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, İstanbul’da tutuklanan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13415)  

24.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, trafik cezaları ve kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13416)  

25.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeşil pasaport hakkına ve pasaportların yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13417)  

26.-          Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Emniyet Teşkilatında yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13418)  

27.-          Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, terör örgütü yandaşlarının Mersin’deki eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13419)  

28.-          Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, ODTܒye otobüs seferlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13420)  

29.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Esenyurt’daki bir yeşil alanın imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13421)  

30.-          Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir tarihi camiinin tadilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13422)  

31.-          Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, halk kütüphanelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13424)  

32.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir eyleme destek veren lise öğrencilerinin cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13425)  

33.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, okullarda çalıştırılan kişilerin sicillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13426)  

34.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, okul kantinlerinde çalışanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13427)  

35.-          İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki eğitim kurumlarının depreme dayanıklılıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13428)  

36.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, YÖK’ün yurt dışından öğrenci kabulüyle ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13430)  

37.-          İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir eyleme destek veren lise öğrencilerinin cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13431)  

38.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir lisede eyleme katılan öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13432)  

39.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bursa-Simav karayolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13451)  

40.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bilinmeyen numaralar servisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13453)  

41.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Salihli’deki köprü çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13454)  

42.-          Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, cep telefonu ve internet kullanım ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13455)  

43.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir holdingin vergi borçlarına karşılık bina devrettiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13456)  

44.-          Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Myanmar’daki Türk şehitliklerinin durumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13460)  

45.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir taşeron şirkete yönelik iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13462)  

46.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Roman açılımı toplantısına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13463)