Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  133

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Nisan 2010 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/865) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.04.2010)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Arasında Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/866) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2010)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/867) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.04.2010)

 

Teklifler

 

1.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru ve Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın; Türk Ceza Kanunu ve Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/678) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2010)

2.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/679) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2010)

3.- Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/680) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.04.2010)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Tatvan Devlet Hastanesi personeline lojman alımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2020) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

2.-  Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Bitlis’teki bazı taşınmazlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/2021) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

3.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya sebze ve meyve haline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/2022) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

4.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir beldedeki okulun taşımalı eğitim kapsamına alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2023) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

5.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bir köyün altyapı hizmetlerine ayrılan ödeneğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2024) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

6.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki öğretmenlerin çalışma statülerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2025) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

7.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, geçici personelin sözleşmeli statüye alınmasına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2026) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

8.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, geçici köy korucularının özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2027) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

9.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’da Hazine arazilerinin çiftçilere dağıtımına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/2028) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

 

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kamu taşıtlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13943) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

2.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Ankara’daki Atatürk Kültür Merkezi binasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13944) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

3.-  Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, Fransa ziyaretiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13945) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

4.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, emekli maaşlarından derneklere yapılan kesintilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13946) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2010)

5.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13947) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

6.-  Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, biyometrik pasaporta geçiş için yapılan ihaleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13948) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

7.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, istihdamın artırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13949) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

8.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, hayvanlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13950) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

9.-  Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir mahkumun cezaevinde ölümüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13951) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

10.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van’daki kadın personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13952) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2010)

11.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, cezaevindeki bir kişinin sağlık sorunlarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13953) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

12.-          İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, BAĞ-KUR emeklilerinin aylıklarının yanlış hesaplandığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13954) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

13.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki çocuk işçiliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13955) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

14.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, emekli aylıklarının iyileştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13956) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

15.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köye gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13957) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

16.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki atık yönetimi ve tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13958) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

17.-          İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’da orman arazisinde su dolum tesisleri kurulmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13959) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

18.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, polisin bazı olaylara müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13960) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

19.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir göz altı olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13961) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

20.-          Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bazı deprem konutlarından kira alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13962) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

21.-          İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İSKİ’nin suya yaptığı zamlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13963) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

22.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün kanalizasyon ve köy konağı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13964) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

23.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Orhaneli-Buyükorhan arasındaki yola ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13965) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

24.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13966) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

25.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köy konağı inşaatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13967) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

26.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki otoparklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13968) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

27.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Seyhan Belediyesince kurulan şirketlerin ve iştiraklerinin yönetimine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13969) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

28.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Karacabey’deki bazı köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13970) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

29.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Marmaris Belediye Başkanına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13971) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

30.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki ilçesinin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13972) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

31.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köy yolunun yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13973) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

32.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Burgaz Adasındaki Sait Abasıyanık Müzesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13974) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

33.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Kahta Turizm Kenti Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13975) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

34.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da tahsis edilen Hazine ve orman arazilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13976) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

35.-          İstanbul Milletvekili Necla Arat’ın, Kınalı Ada’daki iskele inşaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13977) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

36.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Tarsus-Karataş-Yumurtalık koridorundaki turizme ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13978) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

37.-          Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, havaalanlarında alınan bir ücrete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13979) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

38.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bazı madencilik faaliyetlerinin kültür ve turizm alanlarına etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13980) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

39.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Akseki Kütüphanesinin nadir yazma eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13981) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

40.-          Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’ün, vergi borcu nedeniyle bağlanan kamyonlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13982) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

41.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, varlık barışı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13983) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

42.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da tarımsal sulamada kullanılan elektrik borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13984) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

43.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, İzmir’de bir öğrenci yurdundaki olaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13985) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

44.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, taşımalı eğitimdeki trafik kazalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13986) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

45.-          Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, bir ilköğretim okulunun yemekhane ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13982) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

46.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, taşımalı eğitim uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13988) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

47.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, eğitim sistemindeki bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13989) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

48.-          Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, okul aile birliklerinin hesap ve işlemlerinin denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13990) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

49.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Van’daki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13991) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

50.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da deprem testi yapılmayan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13992) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

51.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kastamonu’daki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13993) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

52.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Tunceli’deki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13994) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

53.-          Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, öğretmen kadrosu dışındaki personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13995) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

54.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, alınan bilgisayar donanım ve yazılımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13996) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

55.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Çankırı’daki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13997) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

56.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bitlis’teki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13998) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

57.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yozgat’taki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13999) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

58.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Osmaniye’deki okulların depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14000) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

59.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kilis’teki okulların depreme karşı dayanaklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14001) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

60.-          İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, bir sendika şube başkanına verilen disiplin cezasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/14002) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

61.-          Van Milletvekili Özdal Üçer’in, üniversite hastanelerine yapılan ödemelere ve sağlıktaki finansmana ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14003) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

62.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli Devlet Hastanesinin ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14004) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

63.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Ardahan Devlet Hastanesinde yaşanan bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/14005) (Başkanlığa geliş tarihi: 15/04/2010)

64.-          İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, tarımdaki daralmaya ve çiftçi borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14006) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

65.-          Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’daki mera, yaylak ve kışlaklara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14007) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

66.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, acil telefon numaralarının tek numaraya indirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14008) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

67.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya-Kemer-Tekirova yolundaki tünellerin trafiğe açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14009) (Başkanlığa geliş tarihi: 14/04/2010)

68.-          Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, PTT’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14010) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

69.-          Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Batman Garının sel atıklarından temizlenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14011) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

70.-          Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir’in, Akdağmadeni-Gemerek yoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/14012) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

71.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, biyometrik pasaport işi ihalesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/14013) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

72.-          Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, İletişim Fakültesi mezunlarının TRT’de istihdamına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/14014) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

73.-          Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun, kaçak tütün mamulleri satışına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/14015) (Başkanlığa geliş tarihi: 16/04/2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 26 Milletvekilinin, eski hükümlülerin istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/702) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2010)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 20 Milletvekilinin, tekstil sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/703) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.03.2010)

3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, bazı lise ve üniversitelerde bir kısım öğrencilerin yaşadığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/704) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.03.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, maden ocaklarında yaşanan grizu patlamalarının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12881)

2.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, özel kalem müdürlüğü ve basın müşavirliği kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13004)