Dönem: 23

                                                                                                                  Yasama Yılı:  4

                                                                                                                                  No:  13

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

22 Ekim 2009 Perşembe

 

Teklifler

 

            1.-İstanbul Milletvekili Hasan Macit ve Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin; Tarım Kanununun Değiştirilerek Tarımsal Destekleme ve Müdahale Kurumu Kurulmasına Dair Kanun Teklifi (2/513) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2009)

            2.-Kırıkkale Milletvekili Mustafa Özbayrak’ın; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/514) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.10.2009)  

            3.-İstanbul Milletvekili Hasan Macit ve Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin; Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılarak Tarımsal Üretimde Kullanılan Elektriğin Düşük Fiyattan Satılmasına Dair Kanun Teklifi (2/515) (Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.10.2009)

            4.-İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin; 29/08/1977 Tarihli 2108 Sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/516) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.10.2009)

            5.-Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/517) Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2009)

             

Tezkereler

 

 

            1.-Mardin Milletvekili Emine Ayna, Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk, Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici, Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ile Batman Milletvekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/988) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2009)

            2.-Konya Milletvekili Hüsnü Tuna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/989) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2009)

            3.-Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/990) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2009)

            4.-İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/991) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2009)

 

 

Rapor

 

            1.- Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün’ün; 10.6.1983 Tarihli ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayburt Milletvekilleri Ülkü Gökalp Güney ve Fetani Battal’ın; Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/511, 2/448) (S.Sayısı:420) (Dağıtma tarihi: 22.10.2009) (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

1.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir okulun sosyal tesis ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1550) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

2.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, taşımalı eğitim yapılan okullardaki bazı ihtiyaçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1551) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

3.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1552) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

4.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile-Artova yolunun iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1553) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

5.-    Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, hasta muayene katkı paylarının harcanmasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1554) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

6.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Anadolu Ajansının TMO ile ilgili bir haberine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) sözlü soru önergesi (6/1555) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

7.-    Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Anadolu Ajansının TMO ile ilgili bir haberine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1556) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

8.-    Niğde Milletvekili Mümin İnan’ın, açılımın kapsamına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1557) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

9.-    Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, bulgur üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1558) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

10.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, elektrik zammına ve dar gelirlilerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1559) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

11.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, ihracattaki düşüşe ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1560) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

12.-      Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, yoksul ailelerin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1561) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

13.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Ankara’daki sauna ve masaj salonlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1562) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

14.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, GAP’nın gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) sözlü soru önergesi (6/1563) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

15.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Havaalanının durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1564) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-  Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, ABD ziyaretindeki bazı görüşmelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10027) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

2.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, kırtasiye ürünlerinin denetimine ve okul servis araçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10028) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

3.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, EPDK’nın kiraladığı binalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10029) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

4.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bazı TMO yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10030) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

5.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, kayıp çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10031) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

6.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, üniversite mezunlarının iş bulabilmesi konusundaki konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10032) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

7.-  Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın, Lice’deki bir patlama olayıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10033) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

8.-  Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10034) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

9.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10035) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

10.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, yabancı bir artistin açılımı desteklediği yönündeki iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10036) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

11.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, ADSL hizmeti ücretlerine ve sabit hat zorunluluğuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10037) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

12.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, bazı belediyelerin sosyal denge tazminatı ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10038) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

13.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, E-Devlet uygulamalarında kullanılan internet tarayıcılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10039) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

14.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, kayıp çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10040) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

15.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, TOKİ ve Sağlık Bakanlığı arasındaki bir protokole ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10041) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

16.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, TMSF’ye devredilen bir medya grubundaki personel hareketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10042) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

17.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, iç borçlanma sistemindeki sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10043) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

18.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Kamu Görevlileri Etik Kuruluna yapılan başvurulara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10044) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

19.-   Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, bir derneğin kamu yararına çalışma statüsüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10045) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

20.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, intihar veya kaza sonucu olduğu belirtilen asker ölümlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10046) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

21.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10047) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

22.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, baroların görevlendirdiği müdafi ve vekillere yapılan ödemelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10048) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

23.-   İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Deniz Feneri Davasındaki adli yardım taleplerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10049) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

24.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Iğdır’da yapılan bir operasyona ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10050) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

25.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10051) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

26.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, iştirakçilerin SGK’ya olan borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10052) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

27.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10053) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

28.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Hamzadere ve Çakmak barajlarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10054) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

29.-   Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, bir gölet ve havzanın sürdürülebilir korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10055) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

30.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10056) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

31.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Gördes Barajı isale hattına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10057) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

32.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Beydağ Barajı sulama hattına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10058) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

33.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Gediz, Bakırçay ve Küçük Menderes havzalarının ıslahına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10059) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

34.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, bir orman alanındaki kışlık traş kesimine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10060) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

35.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10061) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

36.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, TRT’de yayınlanacak bir programın bütçesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/10062) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

37.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10063) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

38.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, KEY ödemelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10064) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

39.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10065) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

40.-   Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, cami önlerine araç park edilmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10066) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

41.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, takasa konu edilen iki araziye ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/10067) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

42.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10068) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

43.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’deki yükseköğretim öğrencilerinin barınma sorununa ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10069) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

44.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’de öğrenci yurdu yapımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10070) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

45.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/10071) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

46.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, kayıp çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/10072) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

47.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bazı KİT’lerde yöneticilerin kayırmacılık yaparak personel aldığı iddialarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10073) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

48.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10074) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

49.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, nükleer santral ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10075) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

50.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, enerji hatlarına ve yer altı kaynaklarını arama ve işletme izinlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10076) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

51.-   Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, BOTAŞ’ın borç ve alacaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10077) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

52.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Rusya ve İran ile yapılan doğalgaz anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10078) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

53.-   İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, Tuzla’daki bazı kaçak yapılara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10079) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

54.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10080) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

55.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, polisin bir şahsa şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10081) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

56.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, belediyelerin memurlara yaptığı bazı ödemelerden dolayı zimmet çıkarılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10082) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

57.-   Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Siirt’te yaşanan bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10083) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

58.-   Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, kayıp çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10084) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

59.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Deniz Feneri Davasında adı geçen bir şahsın ortak olduğu şirketlere verilen ihalelere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10085) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

60.-   Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’deki köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10086) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

61.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavının iptaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10087) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

62.-   Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavının iptaline ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10088) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

63.-   Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’da öğrenci pasolarının vize işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10089) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

64.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, köye dönüş projesinden yararlananlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10090) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

65.-   Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, terör zararlarının tazminine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10091) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

66.-   Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Edirnekapı Şehitliğinde basın açıklaması yapılmasının yasaklanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10092) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

67.-   Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, Gençlik Parkı’nın yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10093) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

68.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Manisa’da bir düğüne yapılan polis müdahalesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10094) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

69.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10095) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

70.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yenişehir’deki tarihi bir cami ve hamamın tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10096) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

71.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10097) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

72.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, tedavi katılım paylarının artırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10098) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

73.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, düzenli vergi veren mükelleflerle ilgi konuşmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10099) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

74.-   İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam’ın, vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10100) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

75.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10101) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

76.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10102) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

77.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’deki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10103) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

78.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Çelikhan’daki bazı okullardaki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10104) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

79.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, bazı eğitim materyallerindeki hatalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10105) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

80.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, alfabeye yeni harflerin ekleneceği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10106) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

81.-   İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, iptal edilen Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10107) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

82.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Mersin Üniversitesinin işgal ettiği iddia edilen bir binaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10108) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

83.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, ilköğretim ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10109) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

84.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir ilçe milli eğitim şube müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10110) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

85.-   Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavının iptaline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10111) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

86.-   Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir okul müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10112) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

87.-   Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’deki okulların personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10113) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/10/2009)

88.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10114) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

89.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10115) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

90.-   İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Şişli Etfal Hastanesinde bir virüsün yayıldığı haberlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10116) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

91.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’de yapılacak sağlık kuruluşlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10117) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

92.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10118) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

93.-   Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan’ın, damızlık hayvanların kasaplık et olarak kesimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10119) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

94.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, üzüm üreticilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10120) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

95.-   Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiye etkisine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10121) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

96.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10122) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

97.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yenişehir-İnegöl yolunun trafiğe açılmayan kısmına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10123) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

98.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir-İstanbul ve İzmir-Ankara otoyol projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10124) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

99.-   İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir çevre yolunun uzatılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10125) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

100.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’de yapılan viyadüklere ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10126) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

101.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Alsancak Limanı özelleştirme sürecine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10127) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

102.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir-Ankara demiryolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10128) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

103.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’de Çandarlı ve Kruvaziyer limanları ile tersane yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10129) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

104.-      Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Cihanbeyli ilçesi girişindeki kavşağa ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10130) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

105.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, bir köprü ve yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10131) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/10/2009)

106.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10132) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

107.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10133) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

108.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/10134) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

109.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/10135) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

110.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/10136) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

111.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/10137) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

112.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/10138) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

113.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/10139) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

114.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, denetim ve yönetim kurullarında görevli personele ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10140) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/10/2009)

115.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kamu kurumlarının basılı yayınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10142) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

116.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bilimsel ilerlemenin sağlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10143) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

117.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, krizin etkilerinin azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10144) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

118.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10145) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

119.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, bir emekli orgeneralin bazı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10146) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

120.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10147) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

121.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, işsizliğin azaltılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10148) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

122.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, bazı göstericilere yapılan müdahalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10149) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

123.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, diplomatik pasaporta vize uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10152) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

124.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, banka şubesi bulunmayan ilçelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10153) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

125.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, 1996’da Ağrı’da meydana gelen bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10154) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

126.-      İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Eskişehir Yazılım Üssü Projesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10155) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

127.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavının iptaline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/10156) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

128.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bazı personele uygulanan yol parasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10157) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

129.-      Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, Ergenekon Davasında görev alanların bir yemekte bir araya gelmesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10158) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

130.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Ergenekon Davasındaki hakim ve savcılar ile polislerin birbirleriyle ilişkilerine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10159) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

131.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Ekinözü’nün adliye teşkilatı ihtiyacına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/10160) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

132.-      Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir’deki sel felaketine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10161) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

133.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Sarıkamış’ta orman içi yol yapımına ve orman hastalıklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10162) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

134.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Meke Gölü’nün korunmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10163) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

135.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir Körfeziyle ilgili projelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/10164) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

136.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bölgesel kalkınma çalışmalarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10165) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

137.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin kalkındırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10166) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

138.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’daki illerin geliştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10167) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

139.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/10168) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

140.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, sosyo-ekonomik olarak geri kalmış illerin desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/10169) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

141.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, gelir dağılımındaki dengesizliklere ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/10170) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

142.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerin yurtiçi hasıladaki paylarına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/10171) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

143.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerin milli hasılaya katkılarına ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/10172) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

144.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, elektrik zammına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10173) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

145.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, kamulaştırmalardan etkilenen bir köye ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/10174) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

146.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, 1996 yılında Ağrı’da meydana gelen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10175) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

147.-      İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, polisin bir kişiye şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10176) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

148.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Gevaş ilçesindeki bazı uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10177) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

149.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki yolların bakım ve onarımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10178) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

150.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, bir caddedeki trafik güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10179) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

151.-      Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, okul polisi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10180) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

152.-      Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Yozgat-Yerköy’de bazı alanların işgal edildiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10181) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

153.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polisin bir kişiye şiddet uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10182) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

154.-      Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, polislerin karıştıkları iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10183) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

155.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da bazı kamu görevlilerine baskı yapıldığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10184) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

156.-      Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, kaçırılan ve kaybolan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10185) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

157.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun bir üyesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10186) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

158.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Ege Medeniyetler Müzesi Projesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10187) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

159.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’in tanıtımına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10188) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

160.-      İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’in kongre merkezi ihtiyacına ve bir tatil köyüne ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10189) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

161.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir sit alanındaki yapılaşma ihtiyacına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/10190) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

162.-      Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, sel mağduru vergi mükelleflerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10191) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

163.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Gelir İdaresi Başkanlığı personelinin açtığı idari davalara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10192) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

164.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tedavi katılım payı uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10193) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

165.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, sigara yasağı nedeniyle işletmelerin yaşadığı sıkıntılara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10194) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

166.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çiftçilerin elektrik borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10195) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

167.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tedavi katılım payı zammına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/10196) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

168.-      Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Muş’taki öğretmen istihdamına ve okulların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10197) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

169.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde eğitime açılamayan okullar ile sınıf mevcutları ve öğretmen açıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10198) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

170.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, zorunlu özürlü istihdamının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10199) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

171.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, kalabalık sınıflara ve öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10200) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

172.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, engellilerin eğitimine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10201) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

173.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğitim yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10202) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

174.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, eğitimdeki bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10203) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

175.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, zorunlu eğitime katılamayan çocuklara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10204) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

176.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, öğretmen maaşlarına ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10205) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

177.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, okullardaki kalabalık sınıf mevcudiyetine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10206) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

178.-      Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mut’ta Anadolu Öğretmen Lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10207) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

179.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, eğitimle ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10208) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

180.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğindeki değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10209) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

181.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Meslek Lisesinin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10210) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

182.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki eğitim yöneticilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10211) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

183.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’taki okulların yetersizliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10212) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

184.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Polis Meslek Yüksekokulları giriş sınavının iptaline ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/10213) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

185.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta Sağlık Merkez Müdürlüğü kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10214) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

186.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10215) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

187.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, AMATEM’lerin kapasitesine ve oda paylaşımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10216) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

188.-      Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Demirci Devlet Hastanesinin yetersizliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10217) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

189.-      Isparta Milletvekili Süleyman Nevzat Korkmaz’ın, sigara yasağının işletmelere etkisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10218) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

190.-      Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, bir hastanenin ikiye ayrılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10219) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

191.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı insanların böbreklerini sattığına yönelik haberlere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10220) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

192.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Pazarcık’taki sağlık altyapısına ve personel eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/10221) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

193.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki işsizliğin önlenmesine yönelik projelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10222) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

194.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde tarım ve hayvancılık sektörünün güçlendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10223) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

195.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılıktaki kayıt sistemine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10224) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

196.-      Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, bir fabrikaya personel alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10225) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

197.-      İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, bir ihaleye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10226) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

198.-      İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, bazı yabancı şirketlerle ilgili iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10227) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

199.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, tarım politikasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/10228) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

200.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, marka tescillerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/10229) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

201.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, baz istasyonlarının denetimine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/10230) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

202.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerde çalıştırılması gereken engelli personele ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/10231) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

203.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün faaliyet raporuna ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/10232) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

204.-      Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, kamu sektöründe ücret adaletsizliklerinin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/10233) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

205.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, futbol maçlarındaki olayların önlenmesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafiz Özak) yazılı soru önergesi (7/10234) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/10/2009)

206.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, AB üyelik sürecinde yapılması gerekenlere ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/10235) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/10/2009)

207.-       İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın, 23 üncü Dönemde Genel Kurulda yapılan denetim çalışmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/10236) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/10/2009)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

                1.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt, Batman-Gercüş’teki linyit kaynaklarının işletilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesini 22.10.2009 tarihinde geri almıştır.  (7/9372)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, Alevilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/444) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2009 )

2.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, kadın istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.06.2009)

3.- İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak ve 26 Milletvekilinin, reel sektörün kredilendirilmesindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.06.2009)