Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  128

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

24 Nisan 2010 Cumartesi

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş ve 22 Milletvekilinin, artan şiddet ve suç olayları ile bu olaylarda çocukların ve gençlerin kullanılmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/687) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2010)

2.- İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 22 Milletvekilinin, tasfiye halindeki bir finans kurumunun oluşturduğu mağduriyetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/688) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2010)

3.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk ve 25 Milletvekilinin, TRT yönetimindeki kadrolaşma ve diğer iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/689) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2010)

 

 

 

Gensoru Önergesi

 

1.- Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, ve İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un; bazı yabancı firmaların Türkiye’de rüşvet dağıttığı iddiaları karşısında gerekeni yapmadığı iddiasıyla Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11) (Başkanlığa geliş tarihi: 21/04/2010) Dağıtma tarihi: 24/04/2010)

 

Gelen Kağıt 128'ek