Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  126

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Nisan 2010 Çarşamba

 

 

Teklifler

 

            1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un; 4848 Sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici Maddelere Ek Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/672) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.4.2010)

            2.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 3 Milletvekilinin; Elektronik Haberleşme Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/673) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2010)

            3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Madde Değişikliği Teklifi (2/674) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, hemşirelik mesleğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/681) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2010)

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, sel felaketlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/682) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2010)

3.- BDP Grup Başkanvekili Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Adli Tıp Kurumunun işleyişindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/683) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2010)