Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  125

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Nisan 2010 Salı

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, MS hastalarına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2004) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

2.-  Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, terör örgütü mensuplarının ilaç bedellerinin karşılandığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/2005) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

3.-  Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, havaalanı yolcu hizmet ücretlerinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/2006) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

4.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Veteriner Fakültesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2007) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

5.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Kızılay Genel Kuruluna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2008) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

6.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, üreticilerin kullandıkları kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2009) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

7.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki üreticilerin kullandıkları kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2010) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

8.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Avlan Gölünün yatırıma açılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2011) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

9.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki üreticilerin kullandıkları kredilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2012) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

10.-        Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tarımdaki destekleme miktarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2013) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

 

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

                                    

             

1.-                     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, ABD’ye yapacağı ziyarete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13764) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

2.-                     İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, ekonomik sorunlara ve sosyal etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13765) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

3.-                     İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, tasarruf tedbirlerine ve Ata uçağının kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13766) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

4.-                     Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir milletvekilin Gönen ziyaretindeki uygulamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13767) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

5.-                     İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, tekstil hammaddesi ihracatıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13768) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

6.-                     Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü’nün, bazı intihar olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13769) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

7.-                     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, havaalanlarında alınan bir ücrete yapılan zamma ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13770) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

8.-                     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, TOKİ’nin peşin ödeme indirimi uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13771) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

9.-                     Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, güvenlik güçlerinin bazı eylemlerdeki tutumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13772) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

10.-   Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türkiye’nin ABD ve İsveç büyükelçilerinin görev yerlerine dönmelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13773) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

11.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, intihar girişimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13774) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

12.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, tedavi katılım payı uygulamasındaki bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13775) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

13.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bir ilacın kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13776) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

14.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, bir firmaya yönelik rüşvet iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13777) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

15.-   Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Osmaniye’de Karaçay su yatağında inşaat yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13778) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

16.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Erzurum Kapalı Cezaevindeki doluluğa ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13779) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

17.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kadına yönelik bir şiddet olayına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13780) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

18.-   Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, cezaevlerindeki bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13781) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

19.-   Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir hükümlünün bebeğinin muayenesine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13782) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

20.-   Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir tutuklunun durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13783) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

21.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Karadeniz sahilinde kurulacak bir petrol dolum tesisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13784) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

22.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, belediyelerin çöp toplama kapasitelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13785) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

23.-   Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın’ın, Karadeniz’deki HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13786) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

24.-   Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, sulama kooperatiflerinin kapatılacağı haberlerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13787) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

25.-   Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, Kahramanmaraş’taki projelere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13788) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

26.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün gölet ihtiyacına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13789) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

27.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Güzeloba mesire alanında yürütülen faaliyetlere ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13790) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

28.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TMSF personeline ve Kurul üyelerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13791) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

29.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, kurulacak bir petrol dolum tesisinin bazı etkilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13792) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

30.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, kadın istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13793) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

31.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki kadın istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13794) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

32.-   İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, bir yabancı dizideki iddiaya yönelik girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13795) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

33.-   Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, AİHM’e yapılan başvurulara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13796) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

34.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Karadeniz sahilinde kurulacak bir petrol dolum tesisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13797) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

35.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, 2002-2009 yılları arasındaki akaryakıt fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13798) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

36.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, enerji alanındaki özelleştirmelere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13799) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

37.-   Aydın Milletvekili Recep Taner’ın, kamu yararına çalışan derneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13800) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

38.-   Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Osmaniye Valisinin bir açıklamasına ve bazı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13801) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

39.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Karadeniz sahilinde kurulacak bir petrol dolum tesisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13802) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

40.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, Emniyet Teşkilatındaki sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13803) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

41.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, İl Genel Meclis üyelerinin özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13804) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

42.-   Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, Ankara’da bir geçiş yoluna konulan barikata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13805) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

43.-   Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, Adana Valiliğinin bazı öğrencilere verdiği cezaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13806) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

44.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir köyün yayla yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13807) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

45.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Elazığ Belediyesiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13808) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

46.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Büyükorhan ilçesinde vekaleten yürütülen müdürlüklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13809) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

47.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Büyükorhan ilçesindeki bazı köy yollarının yapımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13810) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

48.-   İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Beyoğlu Emek Sinemasının yıkılacağı haberlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13811) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

49.-   Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, kurulacak bir petrol dolum tesisinin turizme etkisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13812) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

50.-   Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Cumhurbaşkanının CSO Konserlerine katılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13813) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

51.-   Adana Milletvekili Tacidar Seyhan’ın, Seydişehir Alüminyum Tesisleri ve Oymapınar Barajının özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13814) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

52.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, yabancılara toprak satışına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13815) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

53.-   Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Avlan Gölünün yatırıma açılmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13816) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

54.-   Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, vergi adaletine ve e-haciz uygulamasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13817) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

55.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, borsadaki kazançlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13818) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

56.-   İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Uşak-Eşme ve Muğla-Fethiye’de iki öğrencinin ölümünün soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13819) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

57.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Düzce’de 1999’daki depremlerde hasar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13820) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

58.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul’da 1999’daki depremlerde hasar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13821) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

59.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kocaeli’de 1999’daki depremlerde hasar gören okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13822) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

60.-   İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, dershanelerin eğitim sistemindeki yerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13823) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

61.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Elazığ’da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13824) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

62.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum’da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13825) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

63.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Muş’ta okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13826) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

64.-   Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, öğretmenevlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13827) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

65.-   Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, eğitimde fırsat eşitliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13828) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

66.-   İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, eğitim sistemindeki sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13829) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

67.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, dershane ücretlerini ödemekte zorlananların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13830) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

68.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir ilköğretim okulunun durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13831) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

69.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı faaliyetlere ve maaş promosyonunun şeffaflaştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13832) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

70.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, vakıf üniversitelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13833) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

71.-   Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bazı okullarda sekiz yıllık kesintisiz eğitim verilememesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13834) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

72.-    Van Milletvekili Özdal Üçer’in, dershanelerin eğitim sistemindeki yerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13835) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

73.-   Van Milletvekili Özdal Üçer’in, öğrencilerin yaşadığı sınav stresine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13836) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

74.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa’da güçlendirilmesi gereken okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13837) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

75.-   Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir lisenin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13838) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

76.-   Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13839) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

77.-   Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Muş’taki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13840) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

78.-   Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışanlara yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13841) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

79.-   Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün cihaz ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13842) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

80.-   Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, tarım arazilerine ve toplulaştırma projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13843) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

81.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, borçlarını ödeyemeyen çiftçilere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13844) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

82.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, TMO’nun mısır ticaretine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13845) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

83.-   Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, çiğ süt fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13846) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

84.-   Hatay Milletvekili İzzettin Yılmaz’ın, araç muayenesinde yaşanan sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13847) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

85.-   Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in, karayollarının kalitesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13848) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

86.-   Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin Arapça yayın yapan kanalına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13849) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

87.-   Hatay Milletvekili Fuat Çay’ın, Samandağ’da açılan bir soruşturmaya ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13850) (Başkanlığa geliş tarihi: 07/04/2010)

88.-   Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, sosyal yardım hizmetlerine ayrılan kaynağa ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13851) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

89.-   Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, yabancı kaçak işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13852) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/04/2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Karaman Milletvekili Hasan Çalış ve 20 Milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, okullaşmada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/679) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2010)

3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, kışlalardaki şiddet iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/680) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.03.2010)