Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  124

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

19 Nisan 2010 Pazartesi

 

Teklif

 

            1.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/671) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.04.2010)

 

Raporlar

 

            1.- Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonları Raporları (1/806) (S. Sayısı: 498) (Dağıtma tarihi: 19.04.2010) (GÜNDEME)

            2.- Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Bayram Meral ve 20 Milletvekilinin; 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/788, 2/226) (S. Sayısı: 499) (Dağıtma tarihi: 19.04.2010) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12573)

2.-      Mersin Milletvekili Kadir Ural’ın, Abdullah Öcalan’la ilgili basında çıkan bazı iddialara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12589)

3.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit’te Körfez Üniversitesi kurulmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13162)  

4.-      Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, sabit hatlardaki ücretlendirmeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13164)  

5.-      İzmir Milletvekili Harun Öztürk’ün, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13166)  

6.-      İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, TRT’nin yaptırdığı programlara ve personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13169)  

7.-      Afyon Milletvekili Halil Ülütepe’nin, Marmara Depreminden sonra getirilen vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13171)  

8.-      Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya’nın, özürlü TEKEL işçilerinin istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13172)  

9.-      İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, deprem vergisi olarak bilinen vergilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13174)  

10.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, ABD Başkanı ile görüşmesine ve Ermeni tasarısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13175)  

11.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Sabahattin Ali’nin ölüm olayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13176)  

12.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, meslek yüksekokulu mezunlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13177)  

13.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, işsizliğe ve meslek edindirme kurslarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13178)  

14.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13180)  

15.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, muhtarların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13181)  

16.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13182)  

17.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, çiftçilerin kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13183)  

18.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, ÖSYM sınavlarında alınan ücrete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13184)  

19.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, kayıt dışı istihdama ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13190)  

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek’in, bir yatırım teşvikine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13196)  

21.-  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki sanayicilere verilecek enerji destek primlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13198)  

22.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Batman Gümrük Müdürlüğünün kapatılmasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13199)  

23.-  Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne Gümrüğündeki bir uygulamaya ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13200)  

24.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Irak seçimlerine gözlemci heyet gönderilmesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13201)  

25.-  Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, bazı ülkelerdeki terör örgütü kamplarına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13202)  

26.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, otoprodüktörlerin elektrik enerjisi satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13203)  

27.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün bir AB Projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13204)  

28.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Maden İşleri Genel Müdürlüğündeki personel yönetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13205)  

29.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, belediyelere gönderilen ödeneklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13207)  

30.-  İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, Kadıköy Salı Pazarının taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13208)  

31.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığının taşınacağı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13209)  

32.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, görev şehidi yakınlarının kamuda istihdamına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13210)  

33.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Kırıkkale Belediyesi işçilerinin ücretlerinin zamanında ödenmediği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13211)  

34.-  Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, bazı belediyelerin hafta tatili gününü değiştirmeye çalıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13212)  

35.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki trafik suçları ve kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13213)  

36.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Elazığ’daki depreme ve depremlere yönelik önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13214)  

37.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13215)  

38.-  Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Bingöl’deki belediyelere aktarılan kaynağa ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13219)  

39.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13220)  

40.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, özelleştirilen kuruluşların geçici personel olarak istihdam edilen çalışanlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13221)  

41.-  Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TEDAŞ’ın aydınlatma direkleri için yaptığı ödemelere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13222)  

42.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, ücretli öğretmen istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13223)  

43.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, okulların güvenliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13224)  

44.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav ilçesine Fen Lisesi açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13225)  

45.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okullarda ilkyardım seti bulundurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13226)  

46.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki okullarda ilkyardım seti bulundurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13227)  

47.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, öğretim üyeleri hakkındaki intihal iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13228)  

48.-  İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir lisede yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13229)   

49.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Antalya’nın üniversite giriş sınavındaki başarı durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13230)  

50.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, okul bahçelerinin otopark olarak kullanılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13231)  

51.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı dönemlerde ek ders ücretlerinin kesilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13233)  

52.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, yargı tarafından ataması iptal edilen personele ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13234)  

53.-  Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, hayvancılık sektöründeki bir desteklemeye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13241)  

54.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, tarımsal sulamadaki elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13242)  

55.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, hayvan alımlarında hibe desteği uygulamasının yaygınlaştırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13243)  

56.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, hayvancılıktaki bir teşvik uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13244)  

57.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, gıda denetimlerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13245)  

58.-  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, bir sel felaketinden etkilenen çiftçilere yapılacak desteklemelere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13246)  

59.-  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, çiftçilerin sulamada kullandıkları elektrik borçlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13247)  

60.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, gübre, mazot ve et fiyatlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13248)  

61.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, et ve süt ürünleri ihracatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13249)  

62.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, e-telgraf sistemine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13250)  

63.-  Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, İpsala Hudut Kapısı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13251)  

64.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyütataman’ın, Bursa’nın hava ulaşımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13252)  

65.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya dış çevre yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13253)  

66.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir tren yolu inşaatında oluşan soruna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13254)  

67.-  Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, “Andımız”la ilgili açıklamasına ve Danıştaya sunulan savunmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13258)