Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  123

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

16 Nisan 2010 Cuma

 

Teklifler

 

            1.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/669) (Milli Savunma; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2010) 

            2.- Siirt Milletvekili Afif Demirkıran ve Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur’un; Maden Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/670) (Plan ve Bütçe; Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.4.2010)