Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  122

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

15 Nisan 2010 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu ve 19 Milletvekilinin, spor kulüplerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/674) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

2.- Ordu Milletvekili Rıdvan Yalçın ve 21 Milletvekilinin, ceza infaz personelinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/675) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

3.- CHP Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Anayasa değişikliği teklifindeki imzalarla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/676) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.04.2010)

4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 23 Milletvekilinin, 1 Mayıs 1977’de meydana gelen olayların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/677) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.04.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, bir taşocağının çevreye etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12484)

2.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, kayıp kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12492)