Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  121

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

14 Nisan 2010 Çarşamba

 

Tasarılar

 

         1.- Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı (1/844) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2010)      

          2.- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/845) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 6.4.2010)

Teklifler

 

            1.- Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in; Tarım Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/666) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 1.4.2010)

            2.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın; 5993 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinin 2. Fıkrasına “İmar Komisyonu” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu” İbaresinin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/667) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2010)

            3.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın; 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 15. Maddesinin 2. Fıkrasına “Ulaşım Komisyonu” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu” İbaresinin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/668) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2010)

Tezkereler

 

             1.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1172) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2010)

            2.- Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1173) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.4.2010)

 

Rapor

 

 

            1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan ve 264 Milletvekilinin; 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/656) (S. Sayısı: 497) (Dağıtma tarihi: 14.4.2010) (GÜNDEME)

                       

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, futbol kulüplerinin sigorta prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1981) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

2.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, futbol kulüplerinin vergi borçlarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1982) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

3.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, ailelerinden ayrılan bazı çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1983) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

4.-  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, havaalanında turistlerden alınan bir ücrete ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/1984) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

5.-  Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki kaçakçılık olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1985) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

6.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile OSB’de yapılan yatırımlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/1986) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

7.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile-Pazar karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1987) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

8.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile-Çekerek karayoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1988) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

9.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, tasarruf sahiplerini mağdur eden bir holdinge ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1989) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

10.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Pazar ilçesine Sosyal Güvenlik Merkezi kurulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1990) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

11.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1991) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

12.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1992) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

13.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki baz istasyonlarının sağlığa etkilerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1993) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

14.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’a ambulans helikopter alımına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1994) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

15.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile Devlet Hastanesi binasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1995) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

16.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, araçlara kesilen para cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1996) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

17.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki baz istasyonlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1997) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

18.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) sözlü soru önergesi (6/1998) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

19.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki belediyelerin İller Bankasına olan borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1999) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

20.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/2000) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

21.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, dershanelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2001) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

22.-   Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, kapatılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/2002) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

23.-   Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, Tatvan Devlet Hastanesinden kaçırılan bebeğe ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/2003) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2010)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

                                    

             

1.-                     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın eşcinsellerle ilgili açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13693) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

2.-                     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, yurtlardan kaçan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13694) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

3.-                     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Aydın ziyaretinde yaşanan bir olaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13695) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

4.-                     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, İstanbul’daki sel afetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13696) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

5.-                     İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, domuz gribi aşısı ile ilgili açıklamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13697) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

6.-                     Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, TEKEL işçilerinin eyleminin engellenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13698) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

7.-                     Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Taşıt Kanununa aykırı araç alımı ve kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13699) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

8.-                     Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Yalova’da kurulacak termik santrale ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13700) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

9.-                     Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Manisa’daki afet mağduru çiftçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13701) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

10.-                 Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, belediyelerdeki yolsuzluk iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13702) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

11.-                 Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Deniz Feneri Derneğine bankalar üzerinden bağış yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13703) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

12.-                 Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Türkmen adının derneklerde kullanılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13704) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

13.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta İşsizlik Sigortası Fonundan yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13705) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

14.-                 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, eşcinsellere yönelik şiddet olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13706) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2010)

15.-                 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, tutuklu bazı kişilere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13707) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

16.-                 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, bir kamu görevlisinin mahkumiyetine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13708) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

17.-                 Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, ceza ve tutukevlerindeki dolululuk durumuna ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13709) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

18.-                 Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Erzurum H Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13710) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2010)

19.-                 Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, isteğe bağlı sigortalıların prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13711) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

20.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Sulusaray ilçesine Sosyal Güvenlik Merkezi kurulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13712) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

21.-                 Afyonkarahisar Milletvekili Abdülkadir Akcan’ın, Afyonkarahisar’a yapılan fidan tahsisine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13713) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

22.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sulama kanallarının üzerinin kapatılmasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13714) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

23.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa’daki kanalların temizletilmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13715) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

24.-                 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, çocuk ve yaşlı bakımevlerinin denetimine ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13716) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

25.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, İŞKUR’un Tokat’taki özürlü istihdamına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13717) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

26.-                 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Ankara’daki toplu taşıma hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13718) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

27.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta içme suyu ve kanalizasyon bulunmayan yerleşim birimlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13719) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

28.-                 Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir köyün köprü ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13720) (Başkanlığa geliş tarihi: 05/04/2010)

29.-                 Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kadına yönelik bir şiddet olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13721) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2010)

30.-                 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, ölü bulunan bir gazete çalışanına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13722) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2010)

31.-                 Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, LYS’nin yalnızca il merkezlerinde yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13723) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

32.-                 Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bingöl’de okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13724) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

33.-                 Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kütahya’da okulların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13725) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

34.-                 Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bolu’da 1999 depremleri sonrasında okulların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13726) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

35.-                 Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Sakarya’da 1999 depremlerinden sonra okulların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13727) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

36.-                 Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Yalova’da 1999 depremlerinden sonra okulların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13728) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

37.-                 Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın, Kızıltepe ilçesindeki öğrenciler için belirlenen sınav merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13729) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

38.-                 Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, bir beldedeki ortaöğretim kurumu ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13730) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

39.-                 Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, kadın yönetici sayısının artırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13731) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

40.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, ABD’deki bir toplantıya katılan bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13732) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

41.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Dünya Liseler Badminton şampiyonasına katılan bürokratlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13733) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

42.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Bakanlıkça yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13734) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

43.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bazı sınavlarda soru sızdırıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13735) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

44.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13736) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

45.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, okullara alınan yazarlık yazılımına ve köy okullarında internet erişimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13737) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

46.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Devlet Memurları Kanunun 76. maddesine göre yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13738) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

47.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, emekli olduktan sonra göreve başlatılan bir öğretmen olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13739) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

48.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, usulsüz öğretmen ataması olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13740) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

49.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, ücretli öğretmen uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13741) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

50.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, vekaleten yürütülen müdürlüklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13742) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

51.-                 Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bir planlama çalışması için ödeme yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13743) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

52.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Zile’ye üniversite kurulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13744) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

53.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki okullarda uyuşturucuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13745) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

54.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki okulların elektrik borcuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13746) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

55.-                 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, eğitimdeki fırsat eşitliğine ve bazı uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13747) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2010)

56.-                 Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13748) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

57.-                 Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, hastanelerde enfeksiyon kaynaklı bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13749) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

58.-                 Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, Konya’daki aile hekimliği uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13750) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

59.-                 Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ayvalık ilçesindeki intihar olaylarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13751) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

60.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki sağlık ocaklarındaki personel eksikliğine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13752) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

61.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13753) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

62.-                 Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı meraların canlandırılmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13754) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

63.-                 Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, Gaziantep’teki destekleme ödemelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13755) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

64.-                 İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, Diyanet İşleri Başkanlığının GSM şirketleri ile yaptığı sözleşmeye ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13756) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

65.-                 Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, dahilde işleme rejimi kapsamında getirilen çaylara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13757) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

66.-                 Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, TMSF’nin bir medya grubunu satış ihalesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13758) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

67.-                 Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, karayolu taşımacılığı yapan esnafın vergi ve prim borçlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13759) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

68.-                 İstanbul Milletvekili Durmuşali Torlak’ın, kamu kurum ve kuruluşlarının deniz araç ihalelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13760) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

69.-                 Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, halk ozanlarının desteklenmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13761) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

70.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta ruhsat verilen taş ve kum ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13762) (Başkanlığa geliş tarihi: 02/04/2010)

71.-                 İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, ihracattaki vergi iadesi uygulamasına ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Zafer Çağlayan) yazılı soru önergesi (7/13763) (Başkanlığa geliş tarihi: 06/04/2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 24 Milletvekilinin, işsizlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/670) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

2.- Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 24 Milletvekilinin, Şeker fabrikalarının pancar alımında fire kesintisi yapması konusunun araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/671) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

3.- Adıyaman Milletvekili Şevket Köse ve 24 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/672) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

4.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut ve 21 Milletvekilinin, maden kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/673) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)