Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  120

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

13 Nisan 2010 Salı

 

Tasarı

 

            1.- Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/843) (Adalet; Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.4.2010)

           

Teklifler

                                                                                                                                                    

            1.- İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/664) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)

           2.- Ankara Milletvekili Zekeriya Akıncı ve Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/665) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da artış gösteren kanser vakalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/666) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

2.- Trabzon Milletvekili Cevdet Erdöl ve 21 Milletvekilinin, kanser hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/667) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2010)

3.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 23 Milletvekilinin, kanser hastalığı konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/668) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.04.2010)

4.- Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve 21 Milletvekilinin, TOKİ’nin faaliyetlerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/669) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

 

                                                                                                                                                    

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

 

            1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, Antalya’daki öğrenci yurtlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesini 13.04.2010 tarihinde geri almıştır. (7/13232)