Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                  No: 12

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

21 Ekim 2009 Çarşamba

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına Dair Protokol ve Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti Arasında İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/760) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2009)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız ve 27 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorununun araştırılarak ailelerin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/441) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2009 )

2.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, genetiği değiştirilmiş organizmalı ürünler konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/442) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2009)

3.- Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve 20 Milletvekilinin, demokratik hukuk devletini tehdit eden gelişmelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/443) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.06.2009)