Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  119

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

12 Nisan 2010 Pazartesi

 

Teklifler

                                                                                                                                                    

            1.- Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın; 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Kanunu, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu, 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile 3224 Sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununda Geçen Kimi İbarelerin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/660) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2010)

            2.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/661) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2010)  

            3.- Giresun Milletvekili Murat Özkan ve 20 Milletvekilinin; Şebinkarahisar Adıyla Bir İl ve Yeşilbük Adıyla Bir İlçe Kurulmasına ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/662) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.3.2010)    

            4.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/663) (Adalet ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.2010)

 

Tezkereler

             

            1.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1156) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)         

            2.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1157) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)                     

            3.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan, Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır ve Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlıklarının Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1158) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)                     

            4.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1159) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna)           (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010) 

            5.- Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1160) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)         

            6.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1161) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna)           (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010) 

            7.- Mardin Milletvekili Emine Ayna, Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici,  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani, Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş ile Batman Milletvekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1162) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)       

            8.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1163) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)      

            9.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1164) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)                     

            10.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1165) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)                     

            11.- Mardin Milletvekili Emine Ayna’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1166) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna)           (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010) 

            12.- Siirt Milletvekili Osman Özçelik’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1167) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)         

            13.- Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1168) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna)           (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010) 

            14.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1169) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna)           (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010) 

            15.- Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1170) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 7.4.2010)         

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Hasan Macit’in, domuz gribi aşısı ithaline ve kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12208)

2.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı illerdeki sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12214)

3.- İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, sağlık sistemindeki bazı uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12320)

4.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, toplantı ve gösteri eylemleri nedeniyle yapılan soruşturmalara ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12343)

5.- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman TEKEL Tütün Yaprak İşletmesinin açık cezaevine dönüştürüleceği iddiasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12350)

6.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12471)

7.- İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, domuz gribi tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12472)

8.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, açılım konusundaki bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12997)   

9.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Türk Şeker A.Ş fabrikalarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12999)   

10.-           Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman’daki belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13000)   

11.-           Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, basın ve halkla ilişkiler müşavirlerinin Ak Parti Genel Merkezinde toplantıya çağrıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13001)   

12.-           İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, NATO’yla ilgili İzmir’e yönelik projeler olup olmadığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13002)   

13.-           İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, bazı uluslararası projelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13003)   

14.-           Ordu Milletvekili Rahmi Güner’in, bir şirketin teşvik başvurusuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13007)   

15.-           Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Şırnak’taki belediyelere aktarılan kaynaklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13008)   

16.-            Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, 1937 ve 1938 yıllarında Tunceli’deki olaylarla ilgili arşiv belgelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13009)   

17.-           Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, çeşitli borçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13010)   

18.-           Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, yap-işlet ve yap-işlet-devret modelleriyle yapılan yatırımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13011)   

19.-           İstanbul Milletvekili Ümit Şafak’ın, özelleştirme gelirlerine ve yabancı yatırımcılara kar transferlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13012)   

20.-           İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Balıkesir-Dursunbey’de grizu patlaması meydana gelen maden ocağının denetimlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13024)   

21.-           İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir’de yatırım ve istihdamın artırılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13031)   

22.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir linyit işletmesi yöneticileri hakkındaki yargı kararının uygulanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13036)   

23.-           Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, BOTAŞ’ın Sivas Kompresörü ve İstasyonu yapımı ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13038)   

24.-           Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, bir ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen BOTAŞ yöneticilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13039)   

25.-            Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit’in il özel idaresi programındaki payına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13040)   

26.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, açılım konusundaki bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13041)   

27.-           İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Fatih Belediyesinin yürüttüğü Fener-Balat-Ayvansaray yenileme projesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13042)   

28.-           İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, verilen silah ruhsatlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13043)   

29.-           Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana İl Genel Meclisince tahsis edilen taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13044)   

30.-           Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana Büyükşehir Belediyesinin yargıya taşınan imar kararlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13045)   

31.-           Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Güney Antalya Turizmi Geliştirme ve Altyapı İşletme Birliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13046)   

32.-           Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13047)   

33.-           Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, su taşkınlarından zarar gören bir köydeki mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13048)   

34.-           Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13049)   

35.-           Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, koruma görevlilerinin yargılanmasına yol açan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13050)   

36.-           Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, gözaltına alınan bazı çocuklara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13051)   

37.-           Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Diyarbakır’daki bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13052)   

38.-           Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bilim ve sanat merkezlerine yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13054)   

39.-           Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, okullarda dağıtılan yayınların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13055)   

40.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ÖSYM sınavlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13056)   

41.-           İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, bir YÖK üyesi hakkındaki intihal iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13058)   

42.-           Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köydeki ilköğretim okulunun kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13059)   

43.-           Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, derslik açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13060)   

44.-           Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, 222 sayılı Kanun uyarınca verilen para cezalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13061)   

45.-           Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, Diyarbakır’daki eğitim ve öğretimdeki bazı ihtiyaçlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13062)   

46.-           Muğla Milletvekili Gürol Ergin’in, Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13063)   

47.-           Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, Koç Müzesindeki denizaltı gemisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13064)   

48.-           İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, insansız hava aracı projesine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13065)   

49.-           İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, askeri okullardan ayrılıştaki tazminata ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13066)   

50.-           Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa’da süt sığırcılığının desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13073)   

51.-           Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, zeytincilik sektörüne yönelik çalışmalara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13074)   

52.-           Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, su taşkınlarından mağdur olan bir köye ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13075)   

53.-           Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Rusya’ya yapılan ihracattaki bazı sorunlara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13077)   

54.-           Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Gördes bağlantılı karayollarının iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13078)   

55.-           Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp ve kaçak durumlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13080)   

56.-  Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi’nin, Balıkesir’deki grizu patlamasında hayatını kaybeden mühendisin cenazesinin nakline ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13084)   

57.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, YİBO’larda yaşandığı iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13086)   

58.-  Bursa Milletvekili Onur Öymen’in, Kıbrıs’tan asker çekilebileceğine yönelik açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13087)   

59.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün bir idari soruşturmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13090)   

60.-  Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Şırnak Belediyesinin imzaladığı toplu iş sözleşmesindeki tatil günlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13091)   

61.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Zonguldak-Alaplı-Gümeli Beldesinin yolunun asfaltlanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13093)   

62.-  İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13094)   

63.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bakanların korunmasındaki yeni uygulamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13096)   

64.-  Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Meram Belediyesi yönetimiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13097)   

65.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, maden ocaklarında jeoloji mühendisi istihdam edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13098)   

66.-  İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in, memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13099)   

67.-  Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Özelleştirme İdaresine devredilen taşınmazların sosyal ve sportif amaçlarla değerlendirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13100)   

68.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13110)   

69.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13117)   

70.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite mezunlarının istihdamına ilişkin Devlet Bakanı (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13118)   

71.-  Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Bursa Stad Projesine ilişkin Devlet Bakanı (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/13122)   

72.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanı (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/13123)   

73.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, bir raporda belirtilen toplantıya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13124)   

74.-  İstanbul Milletvekili Atilla Kaya’nın, Irak’taki seçimlere yönelik gözlemci heyeti oluşturulmasına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13125)   

75.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13126)   

76.-  Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, maden ocaklarındaki kazalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13128)   

77.-  Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, deniz otobüsünde ambulanslardan ücret talep edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13130)   

78.-  Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde “Hançer Timi” olarak adlandırılan grupların varlığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13131)   

79.-  Eskişehir Milletvekili Fehmi Murat Sönmez’in, deniz otobüslerinde ambulanslardan ücret talep edilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13132)   

80.-  Hatay Milletvekili Abdulaziz Yazar’ın, Hatay’da uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13133)   

81.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13134)   

82.-  Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, milli eğitim eski bakanı Hasan Ali Yücel’i anma etkinlikleri düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13135)   

83.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’de özürlü çocukların eğitim ve öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13136)   

84.-  Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’da özürlü çocukların eğitim ve öğretimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13137)   

85.-  Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü aleyhine açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13138)   

86.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13139)   

87.-  Edirne Milletvekili Cemalettin Uslu’nun, Pazarkule Sınır Kapısı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13147)   

88.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13148)   

89.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13151)   

90.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13155)   

91.-  Mersin Milletvekili İsa Gök’ün, bazı istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13159)