Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                    No:  118

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

08 Nisan 2010 Perşembe

 

Rapor

 

       1.- Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın; Kooperatifler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Tarım, Orman ve Köyişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonları Raporları (1/811, 2/633) (S. Sayısı: 496) (Dağıtma tarihi: 8.4.2010) (GÜNDEME)

 

 

Yazılı Soru Önergeleri

                                                

                        

1.- Eskişehir Milletvekili F.Murat Sönmez’in, milletvekillerinin yurt dışı ziyaretlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13623) (Başkanlığa geliş tarihi: 12/02/2010)

2.-                     Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın, susam ürününde teşvik uygulanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13624) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

3.-                     Adana Milletvekili Mustafa Vural’ın, SGK Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığının kapatılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13625) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

4.-                     Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, çocuğa yönelik şiddete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13626) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

5.-                     Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, istisnai memuriyet kadrolarına yapılan atamalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13627) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

6.-                     Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, TÜİK’in endeks ve enflasyon verilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13628) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

7.-                     Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, Balıkesir’de tarım, hayvancılık ve sanayinin desteklenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13629) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

8.-                     Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, TEKEL işçilerinin eyleminin engellenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13630) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

9.-                     Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Bodrum’daki TOKİ projesi hazırlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13631) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

10.-                 Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’deki kredi kullanımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13632) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

11.-                 Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Çardak Havaalanına ve uçak seferlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13633) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

12.-                 İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, 1995’teki Gazi olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13634) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

13.-                 Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bir cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13635) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

14.-                 Kırklareli Milletvekili Tansel Barış’ın, HSYK’nın yapısıyla ilgili basında çıkan açıklamaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13636) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

15.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki sulama kanallarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13637) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

16.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Gölündeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13638) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

17.-                 Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, RTÜK ve TRT yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13639) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

18.-                 Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, TRT’de yönetim kademesinde görev yapan iki personele ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13640) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

19.-                 Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TAPDK yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13641) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

20.-                 Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, BDDK yöneticilerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13642) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

21.-                 Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir kişinin öldüğü olaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13643) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

22.-                 Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kaybolan bir öğretmeni arama çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13644) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

23.-                 Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, turizm bölgelerinde alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13645) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

24.-                 Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, mobese cihazlarının kurulumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13646) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

25.-                 Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, Şanlıurfa’daki bir köy yoluna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13647) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

26.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki altyapı çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13648) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

27.-                 Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir yatırımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13649) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

28.-                 Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, bir köyün adının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13650) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

29.-                 Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanına suikast iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13651) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

30.-                 Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, Akdamar Kilisesinin ibadete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13652) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

31.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da turizmin geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13653) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

32.-                 Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, turistlerle ilgili bir açıklamaya ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13654) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

33.-                 Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, fındıktaki gelir desteğine uygulanan vergiye ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13655) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

34.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, özelleştirilen kuruluşların faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13656) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

35.-                 Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, özelleştirilecek şeker fabrikalarının işçilerinin kadrolarının değiştirilmesine çalışıldığı iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13657) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

36.-                 Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir köydeki işitme ve konuşma engelli çocukların durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13658) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

37.-                 Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, kaybolan bir öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13659) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

38.-                 Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Ankara Üniversitesi bünyesindeki Oyuncak Müzesine başörtülü velilerin alınmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13660) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

39.-                 İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13661) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

40.-                 İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, bir dalda doçentlik kriterlerinde yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13662) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

41.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin bazı ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13663) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

42.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki derslik ve öğretmen ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13664) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

43.-                 Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Gaziantep’te okul arsası teminine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13665) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

44.-                 Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, okullardaki kantin işletmecileri ve servis şoförlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13666) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

45.-                 Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, iç denetim faaliyet raporundaki bulgulara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13667) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

46.-                 Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Yüzüncü Yıl Üniversitesindeki soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13668) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

47.-                 Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir köydeki konuşma ve işitme engellilere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13669) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

48.-                 Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Pandemi Kurulu üyelerinden ilaç firmalarında danışmanlık yapan bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13670) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

49.-                 Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, kiralanan binalara ve sağlık evlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13671) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

50.-                 Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Erbaa Devlet Hastanesindeki uzman doktor açığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13672) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

51.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13673) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

52.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13674) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

53.-                 Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir grup kamu görevlisinin yaptırdığı alerji testine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13675) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

54.-                 Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, sigara üretiminde kullanılan maddelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13676) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

55.-                 Aydın Milletvekili Recep Taner’in, Aydın’ın bazı dağ köylerindeki tarla faresi istilasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13677) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

56.-                 Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Edirne’de dağıtılacak toprak normunun düşürüldüğü iddiasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13678) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

57.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, canlı hayvan ve et ithalatına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13679) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

58.-                 Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki tarım arazilerine ve toplulaştırma projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13680) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

59.-                 Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki tarım arazilerine ve toplulaştırma projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13681) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

60.-                 Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, satın alınan damızlık atlara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13682) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

61.-                 Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, at yarışlarını izlemek üzere Dubai’ye yapılan seyahate ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13683) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

62.-                 Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, Denizli’de tarım sektörünün durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13684) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

63.-                 Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, TMO yöneticilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13685) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

64.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’a ulaşan demiryolu ağına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13686) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

65.-                 İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, OGS’deki bazı uygulamalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13687) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

66.-                 Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, KOSGEB Başkanı olarak atanan kişiye ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13688) (Başkanlığa geliş tarihi: 31/03/2010)

67.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’daki cami ihtiyacına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13689) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

68.-                 Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Van’da serbest bölge kurulması ve sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13690) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

69.-                 Samsun Milletvekili Suat Binici’nin, bir enerji nakil hattına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/13691) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

70.-                 Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bir ihalesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/13692) (Başkanlığa geliş tarihi: 01/04/2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy ve 21 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/662) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2010)

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, televizyon programlarının çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/663) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.02.2010)

3.- Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi ve 22 Milletvekilinin, tütün sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/664) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

4.- Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 25 Milletvekilinin, sokak hayvanlarının ıslahı sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.02.2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-          İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir derneğin kiracısı olduğu araziden tahliyesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12864)  

2.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, yabancı mimar ve mühendislerin çalışmasına imkan veren düzenlemeye ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12867)  

3.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Milas-Güllük Dalyan Bölgesindeki balık üreticilerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12868)  

4.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, bir şirketin vergi ödemelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12869)  

5.-  İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, cemevlerinin ibadet yeri sayılmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12870)  

6.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, geçici güvenlik bölgesi uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12875)  

7.-  Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, maden ocaklarında yaşanan grizu patlamalarının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12881)

8.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, madenlerdeki iş güvenliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12882)

9.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’de yapımı devam eden barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12884)

10.-          Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, Yanbolu Deresine yapılması planlanan hidroelektrik santrale ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12887)  

11.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Muş’taki bir intihar vakasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12889)  

12.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bir Ermeni kilisesinin internet sitesindeki bir duruma ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12892)  

13.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12894)  

14.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Antalya Valiliğinin bir davayı etkilemeye çalıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12895)  

15.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12896)  

16.-          Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, sipariş verildiği iddia edilen çelik gömleklere ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12898)  

17.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12899)  

18.-          Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kredi kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12900)  

19.-          Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın, ana dilde eğitim taleplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12902)  

20.-          Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12903)  

21.-          İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, sağlık kurumları yöneticiliği yüksek lisans programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12904)  

22.-          Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal’ın, bir yatılı ilköğretim bölge okulunun sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12905)  

23.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, tren kazalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12914)  

24.-          Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne merkezindeki yeni köprü ihtiyacına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12915)  

25.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, askerlik görevi esnasında hayatını kaybedenlere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12916)  

26.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, 2016 UEFA Avrupa Şampiyonası için Gaziantep’in aday gösterilmemesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12918)  

27.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yabancı yatırımcıların para ve sermaye piyasasında yaptıkları işlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12919)  

28.-          Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, maden ocaklarının denetimine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12924)  

29.-          Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün, maden kazalarına ve sağlık hizmetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12925)  

30.-          Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı medya şirketleri yönetimleriyle ilişkisi olduğu iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12926)  

31.-          Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, kamudaki personel istihdamına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12929)  

32.-          Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, bir şube müdürünün tayinine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12931)  

33.-          Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, fişleme iddialarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12932)  

34.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12934)  

35.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kolon Operasyonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12935)  

36.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kamu çalışanlarına toplu sözleşme ve grev hakkı tanınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12939)  

37.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, işçilere yönelik vergi düzenlemelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/12940)  

38.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Murat Nehri üzerindeki barajlara ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12941)  

39.-          Erzincan Milletvekili Erol Tınastepe’nin, Ankara’da ilan panolarına asılan bazı afişlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12950)  

40.-          Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, karayollarındaki hız sınırı aşımı cezalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12951)  

41.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, bir köyün kanalizasyon sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12952)  

42.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köyün yol sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12953)  

43.-          Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Meriç Nehrinden yapılan yasal olmayan geçişlere İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12954)   

44.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İstanbul’da İsrail Konsolosluğunun bulunduğu sokakta yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12955)  

45.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, terör olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12956)  

46.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara’daki kent içi ulaşım projelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12957)  

47.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Mardin-Nusaybin Belediye Meclisinin basında çıkan bir kararına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12958)  

48.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12959)  

49.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12960)  

50.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, özürlü çocukların eğitimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12962)  

51.-          Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, anadilde eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12964)  

52.-          Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, öğrenci devamsızlığıyla ilgili bir genelgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12965)  

53.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, atıl bir okul binasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12966)  

54.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, özel rehabilitasyon merkezlerine verilmeyen ödeneklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12967)  

55.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, onur üyesi kartının öğretmenler dışındaki çalışanlara verilmemesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12968)  

56.-          Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, yapılan dersliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12969)  

57.-          İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, TEKEL işçilerinin eylemiyle ilgili açıklamasına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12987)  

58.-          Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, Giresun’daki bazı ulaşım projelerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12988)  

59.-          Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta düzenlenebilecek yaz spor organizasyonlarına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12991)  

60.-          Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, İstanbul’da İsrail Konsolosluğunun bulunduğu sokakta yaşandığı iddia edilen bazı olaylara ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12992)