Dönem: 23

Yasama Yılı:  4

                       No:  117

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

7 Nisan 2010 Çarşamba

 

Rapor

 

       1.- Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak ve 3 Milletvekilinin; 351 Sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları Raporları (2/371) (S. Sayısı: 495) (Dağıtma tarihi: 7.4.2010) (GÜNDEME)

      

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, mezun olduğu fakülteye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1974) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

2.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, muhtarların çalışma yeri sorununa ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1975) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

3.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Et ve Balık Kurumunun et alımına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/1976) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

4.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yapılan ihracat ve ithalata ilişkin Devlet Bakanından (Zafer Çağlayan) sözlü soru önergesi (6/1977) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

5.-  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, SGK Teftiş Kurulu Adana Grup Başkanlığının kapatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/1978) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

6.-  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, ATAK Helikopter Projesine ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1979) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

7.-  Adana Milletvekili Kürşat Atılgan’ın, yangın söndürme hava araçları kiralama ihalesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1980) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

 

 

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

                                                

1.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, yasama dokunulmazlığına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13539) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

2.-      Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, karma komisyonla ilgili bir dilekçesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13540) (Başkanlığa geliş tarihi: 04/03/2010)

3.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, tasarruf genelgelerine ve çiftçilerin borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13541) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

4.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Başbakanlık korumalarına alınacak araçlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13542) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

5.-      Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, GAP Eylem Planı çerçevesinde yapılacak organize hayvancılık bölgesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13543) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

6.-      Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, çiftçilerin bankalara olan borçlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13544) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

7.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bir bölgenin kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13545) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

8.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, prim borcu olanlara banka kredisi verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13546) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

9.-      Aydın Milletvekili Recep Taner’in, 17 Ağustos depremiyle ilgili mali verilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13547) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

10.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, lokanta işletmelerinden istenen bazı belgelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

11.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, kamu sosyal tesislerinin haksız rekabet oluşturduğu iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13549) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

12.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’taki TOKİ konutlarının taksit artışlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13550) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

13.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Devlet sporcusu unvanı alan sporculara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13551) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

14.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, demokratik açılım toplantılarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13552) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

15.-  Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, turizm sektörünün desteklenmesine ve alınan bir ücrete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13553) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

16.-  Antalya Milletvekili Hüsnü Çöllü’nün, Almanya’daki Deniz Feneri davası kapsamında yapılan istemlere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13554) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

17.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, haciz ve keşif işlemlerinde vakıf araçlarının kullanımına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13555) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

18.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Nevruz kutlamalarındaki bazı eylemlerin soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13556) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

19.-  Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, esnafın prim borçlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13557) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

20.-  Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, SGK ile TOKİ arasındaki protokole ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13558) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

21.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Kuruçaşile’deki ağaç kesimi ve seyrekleştirmesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13559) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

22.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Kula’da kurulan tehlikeli atık bertaraf tesislerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13560) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

23.-  Erzurum Milletvekili Zeki Ertugay’ın, Erzurum’daki HES projelerine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13561) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

24.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13562) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

25.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

26.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13564) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

27.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

28.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13566) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

29.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

30.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13568) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

31.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13569) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

32.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13570) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

33.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, bir gölet yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13571) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

34.-  Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, bir baraj yapımına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13572) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

35.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, bir baraj projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13573) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

36.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’deki bazı sözleşmeli personelin aldığı ücrete ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13574) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

37.-  Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT-2 kanalının TRT Haber olarak değiştirilmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13575) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

38.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Irak’ta tutuklu bulunan Türkmenlere ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13576) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

39.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, Suriye Turizm Bakanlığının dağıttığı haritaya ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13577) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

40.-  Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bazı ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13578) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

41.-  Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, Beykoz’daki bir villanın imar durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13579) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

42.-  İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, bir cinayet failinin yakalanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13580) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

43.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bir cinayetin faillerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13581) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

44.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Tokat’ta yakalanan uyuşturucuya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13582) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

45.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, TEKEL ruhsat bedellerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13583) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

46.-  İzmir Milletvekili Kemal Anadol’un, belediyelerin denetlenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13584) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

47.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Şişli Emniyet Müdürlüğünde yaşanan bir ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13585) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

48.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı’nın, belediyelere yardım ödeneğine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13586) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

49.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat Defterdarlığı binasının yıkımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13587) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

50.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Gölü arazisinin kullanımına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13588) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

51.-  Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, bir şube müdürü hakkında basında çıkan haberlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13589) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

52.-  Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, ÖSYM’nin sınav merkezi belirlemesinde yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13590) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

53.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, bir ilköğretim okulunun depreme karşı dayanıklılığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13591) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

54.-  İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, okula gitmeyen bir çocuğun durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13592) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

55.-  Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, bazı okulların askeri alanlara yakınlığı nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13593) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

56.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya’nın, bir Anadolu lisesinin bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13594) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

57.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, Gaziantep Milli Eğitim İl Müdürüne ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13595) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

58.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, askerlik görevi sırasında intihar ettiği öne sürülen kişilere ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13596) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

59.-  İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, test uçuşunda düşen taarruz helikopterine ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13597) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

60.-  İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, meme kanseri tedavisine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13598) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

61.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’daki hava ambulansı hizmetlerine ve bir olaya ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13599) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

62.-  Şırnak Milletvekili Secahir Bayındır’ın, Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesinin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13600) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

63.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Burhaniye Devlet Hastanesinin ihtiyaçlarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13601) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

64.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, saha koordinatörlerine ve ücretlerine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13602) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

65.-  Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, bir sendika şube başkanı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13603) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

66.-  Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, Türkiye Jokey Kulübünün damızlık aygır alımına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13604) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

67.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, mevsimlik tarım işçilerinin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13605) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

68.-  Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi’nin, fındık üreticilerinin alan bazlı gelir desteği başvurularına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13606) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

69.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytin ve zeytinyağı üreticiliği ile ticaretine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13607) (Başkanlığa geliş tarihi:30/03/2010)

70.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, zeytin ve zeytinyağı üretimine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13608) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

71.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, Yozgat’ta tarımsal faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13609) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

72.-  Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’nin, tarım sektöründe bazı çalışmalar yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13610) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

73.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Manisa’daki don afetine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13611) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

74.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, çiftçilerin çeşitli sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13612) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

75.-  Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Siirt-Kurtalan ile Batman Beşiri arasındaki bölünmüş yola ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13613) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

76.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Gevaş PTT şubesindeki personel yetersizliğine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13614) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

77.-  Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir baraj projesinin demiryolu ağına etkilerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13615) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

78.-  İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, Ordu ve Giresun illerine yapılacak havaalanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13616) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

79.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, kurulacak küresel lojistik köylerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13617) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

80.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği müşavirlerine ilişkin Devlet Bakanından (Egemen Bağış) yazılı soru önergesi (7/13618) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

81.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin özlük haklarına yönelik düzenlemelere ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13619) (Başkanlığa geliş tarihi: 29/03/2010)

82.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, müze olarak kullanılan bazı yerlerin ibadete açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13620) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

83.-  Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ta sel felaketine yönelik çalışmalara ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/13621) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

84.-  Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, büyük marketlerin şehir dışına taşınmasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13622) (Başkanlığa geliş tarihi: 30/03/2010)

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, basın, yayın ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/658) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2010)

2.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, balıkçılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/659) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2010)

3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, pancar üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/660) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2010)

4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, Turgut Özal’ın ölümü konusundaki iddiaların araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/661) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.02.2010)