Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                       No:  115

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

05 Nisan 2010 Pazartesi

 

Teklif

 

         1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan ve 264 Milletvekilinin; 7/11/1982 Tarihli ve 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/656) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.4.2010)

 

Raporlar

                                                                                                                                                    

1.- Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporları (1/439) (S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 5.4.2010) (GÜNDEME)

2.- Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/800) (S. Sayısı: 494) (Dağıtma tarihi: 5.4.2010)  (GÜNDEME)

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’te battaniye üretiminin teşvikine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1956) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

2.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki köy yollarının asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1957) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

3.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt şehirlerarası otobüs terminaline ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1958) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

4.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt-Kurtalan’a Halkbank şubesi açılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1959) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

5.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki öğretmen açığına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1960) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

6.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki camilerin bakım ve onarımına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) sözlü soru önergesi (6/1961) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

7.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, bazı atıl konutların yurt olarak değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1962) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

8.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt Devlet Hastanesindeki personel açığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1963) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

9.-  Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Siirt’teki altyapı yetersizliğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1964) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

10.-        Karaman Milletvekili Hasan Çalış’ın, Sarıveliler ilçesinde Ziraat Bankası şubesi açılmasına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) sözlü soru önergesi (6/1965) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

11.-        Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1966) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

12.-        Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, kayısıdaki tarım sigortası uygulamasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1967) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

13.-        Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’da don olayının oluşturduğu hasara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1968) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

14.-        Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’daki don olayına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1969) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

15.-        Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün bütçesine ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) sözlü soru önergesi (6/1970) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

16.-        Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, çok amaçlı bir lisenin bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1971) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

17.-        Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Ardahan’daki internet evine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1972) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

18.-        Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kura nehri projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından sözlü soru önergesi (6/1973) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

 

 

                  

 

                                                           Yazılı Soru Önergeleri

                                                

                        

1.-                     İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, muayene ve ilaç katılım paylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13464) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

2.-                    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Ziraat Bankasının halka arzına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13465) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

3.-                    İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, ülkemizde bulunduğu iddia edilen nükleer silahlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13466) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

4.-                    Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Bulgaristan’dan gelen bazı soydaşların durumuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13467) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

5.-                    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT adına yapılan bir röportaja ve TRT’nin yayın politikasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13468) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

6.-                    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, keçi yetiştiriciliğine ve hayvancılıktaki bazı sorunlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13469) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

7.-                    Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, MTA Tabiat Tarihi Müzesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13470) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

8.-                    Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, Kalkınma Bankasında hizmet alımıyla çalıştırılan personele ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13471) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

9.-                    Amasya Milletvekili Hüseyin Ünsal’ın, TOKİ ve iştiraklerinin emlak satışlarını gerçekleştiren firmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13472) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

10.-       İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir toplantıyı izlemek isteyen bazı muhabirlerin engellendiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13473) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

11.-       Balıkesir Milletvekili Hüseyin Pazarcı’nın, bir köyün bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13474) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

12.-       İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın bazı ifadelerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13475) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

13.-       Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, bir şirketin katıldığı ihalelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13476) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

14.-       Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın, bir cezaevinde yaşandığı iddia edilen bir olaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13477) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

15.-       Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Almanya’daki Deniz Feneri Davası kapsamındaki bir isteme ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13478) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

16.-       Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van F Tipi Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13479) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2010)

17.-       Bursa Milletvekili Abdullah Özer’in, Bursa’daki bir hastanenin SGK mevzuatına aykırı işlemler yaptığı iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13480) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

18.-       Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, toplum yararına çalışma programı kapsamında çalıştırılan bazı işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13481) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

19.-       Edirne Milletvekili Rasim Çakır’ın, istifa eden memurların emekli ikramiyelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13482) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

20.-       Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’nin Medya Derneğindeki konumuna ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13483) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

21.-       Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nin, RTÜK’ün bazı üyeleri hakkındaki iddialara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13484) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

22.-      Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, TRT’deki bazı programlar için ödenen ücretlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13485) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

23.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, TRT’deki insan kaynakları yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13486) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

24.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13487) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

25.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, kadınlara yönelik şiddet olaylarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13488) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

26.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, medyadaki cinsiyetçi yaklaşımlara ve bir reklama ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13489) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2010)

27.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ’daki belediyelerin ihalelerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13490) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

28.-      Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı’nın, Tekirdağ toptancı halindeki dükkan yetersizliğine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13491) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

29.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Edremit Belediyesi eski Başkanı hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13492) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

30.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, basında yer alan bazı illerde “İstiklal Marşı” okunmadığı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13493) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

31.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir köy yolunun asfaltlanmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13494) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

32.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Boğaziçi öngörünümündeki kaçak yapılaşmaya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13495) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

33.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye Belediyesinin taraf olduğu davalara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13496) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

34.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye’deki trafik suçlarına ve kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13497) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

35.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Osmaniye İl Genel Meclisince tahsis edilen ve satılan taşınmazlara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13498) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

36.-      Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, gözaltındaki kötü muamele iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13499) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

37.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, doğal afetten zarar gören bazı köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13500) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

38.-      Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, İstanbul Çevre Düzeni Planına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13501) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

39.-      Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, Adıyaman’da kullandırılan mikro kredilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13502) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

40.-      İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Şişli’deki bir arsanın imar durumunda yapılan değişikliklere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13503) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

41.-      Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, Ankara Büyükşehir Belediyesiyle ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13504) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

42.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kaybolan bir YİBO öğrencisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13505) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2010)

43.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, kamu taşınmazlarının turizm yatırımlarına tahsisine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13506) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

44.-      Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, bandrol işlemlerinde istenen banka dekontuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13507) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

45.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, Londra’da bulunan bir müzedeki Atatürk heykeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13508) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

46.-      Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, Kars’ta kamu kuruluşlarının esnaftan et almasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13509) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

47.-      Muğla Milletvekili Fevzi Topuz’un, KİT’lerde çalışan bazı personelin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13510) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

48.-      Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın, Bartın’daki elektrik kesintilerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13511) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

49.-      Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Kırklareli’ndeki TEKEL taşınmazlarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13512) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

50.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, Devlet Memurları Kanununun 76. maddesine göre yapılan personel atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13513) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

51.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, yazarlık yazılım ihalelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13514) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

52.-      Samsun Milletvekili Osman Çakır’ın, açılan soruşturmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13515) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

53.-      Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, bazı personele ödenmesi gereken ücretlere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13516) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

54.-      Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir beldedeki taşımalı eğitime ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13517) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

55.-      Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Ders Aletleri Yapım Merkezinin yönetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13518) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

56.-      İstanbul milletvekili Çetin Soysal’ın, ilköğretim müfettişlerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13519) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

57.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, Uşak Eşme Yatılı Bölge İlköğretim Okulunun yönetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13520) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

58.-      Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, kaybolan bir YİBO öğrencisine ve okullardaki şiddet iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13521) (Başkanlığa geliş tarihi: 26/03/2010)

59.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Çukurova Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13522) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

60.-      Muğla Milletvekili Ali Arslan’ın, bazı genel müdürlerin farklı yerlerde görevlendirildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13523) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

61.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, tarım sigortası uygulamalarının değerlendirilmesine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13524) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

62.-      Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Manisa’da don afeti mağduru çiftçilerin durumuna ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13525) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

63.-      Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe’nın, don afetinin oluşturduğu mağduriyete ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13526) (Başkanlığa geliş tarihi: 24/03/2010)

64.-      İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, tarım dışı kullanıma açılan tarım arazilerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13527) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

65.-      Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, PTT personelinin çalışma saatlerine ve taşeronlaşmaya ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13528) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

66.-      Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, ulaştırma sektörü kaynaklı karbondioksit salımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13529) (Başkanlığa geliş tarihi: 23/03/2010)

67.-      Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Antalya Havalimanında yabancı turistlerden alınan bir ücrete ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13530) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

68.-      Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, bir televizyon kanalında yayından kaldırılan diziye ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13531) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

69.-      Kars Milletvekili Gürcan Dağdaş’ın, Kars’ın Yapı Denetim Kanunu kapsamına alınmasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/13532) (Başkanlığa geliş tarihi: 22/03/2010)

70.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) yazılı soru önergesi (7/13533) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

71.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Cevdet Yılmaz) yazılı soru önergesi (7/13534) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

72.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/13535) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

73.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13536) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

74.-      Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, sivil toplum kuruluşlarına bütçeden yapılan yardımlara ilişkin Devlet Bakanından (Mehmet Aydın) yazılı soru önergesi (7/13537) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

75.-      Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, yanan orman alanlarının ağaçlandırılması projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13538) (Başkanlığa geliş tarihi: 25/03/2010)

 

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-   Kayseri Milletvekili Mehmet Şevki Kulkuloğlu’nun, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kadro fazlalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12035)

2.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, sigara yasağının yeniden düzenlenmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12058)

3.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, yardımcı sağlık hizmetlerinin taşeron şirketlere yaptırılmasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12096)

4.-   Bursa Milletvekili Hamza Hamit Homriş’in, boş kalan kadrolara sözleşmeli personel atamasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12097)

5.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, yaptırılan hastanelere ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12098)

6.-   Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’ın, Bakanlıkta çalışan mimar ve mühendisler ile avukatlara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12099)

7.-   İstanbul Milletvekili Ayşe Jale Ağırbaş’ın, diyabet hastalarına yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12100)

8.-   Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, verem hastalığına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12101)

9.-   Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı personele yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12102)

10.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Simav Devlet Hastanesindeki uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12103)

11.-     Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, anti-depresan ilaç kullanımına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/12104)

12.-     İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12128)

13.-     Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın, Batman Cezaevindeki şartlara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12251)

14.-     Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın, bir soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/12253)