Dönem:  23

                                                                                                                  Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                  No: 113

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

01 Nisan 2010 Perşembe

 

Tasarılar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/840) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2010)                                  

            2.- Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı (1/841) (Avrupa Birliği Uyum ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.3.2010)

 

Teklifler

 

            1.- İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın; İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/651) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2010)

            2.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 22 Milletvekilinin; İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/652) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2010)       

            3.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/653) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2010)

            4.- Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in; Belediye Kanunu ile Doğal Gaz Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/654) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.3.2010)

            5.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in; Diyarbakır Eski E Tipi Cezaevinin “İnsan Hakları ve Özgürlük Müzesi” Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/655) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.3.2010)

 

Raporlar

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyon Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/677) (S.Sayısı: 491) (Dağıtma tarihi: 01.04.2010) (GÜNDEME)

            2.- Bursa Milletvekili Ali Koyuncu ve 4 Milletvekilinin; 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/644) (S.Sayısı: 492) (Dağıtma tarihi: 01.04.2010) (GÜNDEME)

 

 

 

Genel Görüşme Önergesi

 

1.- İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam ve 25 Milletvekilinin, ekonomi politikası konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) (Başkanlığa Geliş Tarihi: 19.02.2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ve 24 Milletvekilinin, kadına yönelik şiddetin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/651) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2010)

2.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel ve 24 Milletvekilinin, İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın olası etkilerinin araştırılması amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/652) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2010)

3.- BDP Grubu adına grup başkanvekilleri Batman Milletvekilleri Ayla Akat Ata ve Bengi Yıldız’ın, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/653) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.02.2010)