Dönem:  23

                                                                                                                  Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                  No: 111

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

30 Mart 2010 Salı

 

Rapor

 

            1.- Ankara Milletvekili Haluk İpek’in; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu ve 18 Milletvekilinin; Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ve Denizli Milletvekili Ali Rıza Ertemür’ün; Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 10 Milletvekilinin; Diyarbakır Milletvekili Gültan Kışanak ve 19 Milletvekilinin; Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın; Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın; Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in; Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi ve 5 Milletvekilinin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ile Anayasa Komisyonu Raporu (2/636, 2/123, 2/200, 2/288, 2/304, 2/342, 2/364, 2/474, 2/596) (S. Sayısı: 490) (Dağıtma tarihi: 30.3.2010) (GÜNDEME)

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

 

 

1.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki yerlerde alınan önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1949) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

2.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Malatya’daki bazı ilçelerde depreme karşı alınan önlemlere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Cemil Çiçek) sözlü soru önergesi (6/1950) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

3.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, GSM operatörlerinin kapsama alanlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1951) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

4.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/1952) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

5.-  Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, taşeron şirket çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1953) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

6.-  Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, bir beldeye PTT şubesi açılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/1954) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

7.-  Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, domuz gribi aşısına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/1955) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

 

         

 

                                                  Yazılı Soru Önergeleri

                                                 

1.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, 90. Yıl kutlamaları çerçevesinde yapılan bisiklet turunda kullanılan bisikletlere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi (7/13384) (Başkanlığa geliş tarihi: 08/03/2010)

2.-    Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, Roman açılımı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13385) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

3.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, TİGEM’in Yalova’daki eğitim tesislerinin kiraya verilmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13386) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

4.-    Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Ermeni iddialarına ve izlenen politikaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13387) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

5.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının değer tespitine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13388) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

6.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesine akademik ve idari personel alımına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13389) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

7.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeni yatırım ve teşvik uygulamalarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13390) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

8.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bir Bakanlar Kurulu Kararındaki değişikliğe ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13391) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

9.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Kütahya Şeker Fabrikasının pancar kotasının düşürülmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13392) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

10.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Polis Meslek Yüksek Okulları giriş sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13393) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

11.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, üniversite çalışanlarının özlük haklarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13394) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

12.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Polis Meslek Yüksek Okullarından ilişiği kesilen öğrencilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13395) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

13.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Roman açılımı toplantısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13396) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

14.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, izinsiz halka arz faaliyetinde bulunan şirket ve holdinglerin oluşturduğu mağduriyete ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13397) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

15.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, çipli pasaport uygulamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13398) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

16.- Mersin Milletvekili Akif Akkuş’un, medyaya yönelik bir açıklamasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13399) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

17.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Roman açılımı toplantısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13400) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

18.- Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, Roman açılımı toplantısına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/13401) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

19.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, Bayburt Cezaevinde yapıldığı iddia edilen uygulamalara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13402) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

20.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir tutuklunun nakil talebine ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13403) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

21.- Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/13404) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

22.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, zorunlu deprem sigortasına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/13405) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

23.- İzmir Milletvekili Şenol Bal’ın, İzmir’de binaların depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/13406) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

24.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Ovacık ilçesinde yapılan bir hidroelektrik santrale ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13407) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

25.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bir müşavir atamasına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13408) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

26.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir köydeki orman kadastrosu çalışmalarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13409) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

27.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Mersin’de orman zararlılarıyla mücadeleye ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13410) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

28.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, Düzce-Gölyaka’da kurulacak bir entegre tesise ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/13411) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

29.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ziraat Bankasındaki personel yönetimine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13412) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

30.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, izinsiz halka arz faaliyetinde bulunan şirket ve holdinglere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13413) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

31.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, IMF ile görüşmelere ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/13414) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2010)

32.- Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, İstanbul’da tutuklanan bir kişiye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13415) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

33.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, trafik cezaları ve kazalarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13416) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

34.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yeşil pasaport hakkına ve pasaportların yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13417) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

35.- Manisa Milletvekili Mustafa Enöz’ün, Emniyet Teşkilatında yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13418) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

36.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, terör örgütü yandaşlarının Mersin’deki eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13419) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

37.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, ODTܒye otobüs seferlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13420) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2010)

38.- İstanbul Milletvekili Sacid Yıldız’ın, Esenyurt’daki bir yeşil alanın imara açılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13421) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2010)

39.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir tarihi camiinin tadilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13422) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

40.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Çaldağı’ndaki madencilik çalışmalarının tarihi alanlara etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13423) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

41.- Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat’ın, halk kütüphanelerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/13424) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2010)

42.- Van Milletvekili Özdal Üçer’in, bir eyleme destek veren lise öğrencilerinin cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13425) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

43.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, okullarda çalıştırılan kişilerin sicillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13426) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

44.- Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, okul kantinlerinde çalışanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13427) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

45.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki eğitim kurumlarının depreme dayanıklılıklarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13428) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

46.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, yönetici atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13429) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

47.- Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın, YÖK’ün yurt dışından öğrenci kabulüyle ilgili kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13430) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

48.- İstanbul Milletvekili Süleyman Yağız’ın, bir eyleme destek veren lise öğrencilerinin cezalandırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13431) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2010)

49.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in, bir lisede eyleme katılan öğrencilerin okuldan uzaklaştırılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/13432) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2010)

50.- Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, oyuncaklarla ilgili bir tebliğe ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13433) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

51.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, İzmir’deki hastanelerin depreme karşı güçlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13434) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

52.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, bir sağlık ocağının hizmete girmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13435) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

53.- Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın, Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13436) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

54.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, bir köydeki sağlık ocağının faaliyete geçirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13437) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

55.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Kayseri’deki sağlık hizmetlerine ve İl Sağlık Müdürlüğünün bazı uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13438) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

56.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Kayseri’deki kamu hastanelerinin kapasitesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13439) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

57.- Bursa Milletvekili H. Hamit Homriş’in, Kayseri’deki hastanelerin durumuna ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/13440) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

58.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, il kontrol laboratuar müdürlüklerindeki işlemlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13441) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

59.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bakanlık teşkilatını düzenleyen kanun tasarısındaki denetimle ilgili hükümlere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13442) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

60.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Tarım ve Gıda Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13443) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

61.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, beyaz ekmek üretimi ve tüketimine yönelik iddialara ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13444) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

62.- Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, üreticilerin girdi maliyetlerine ve ürünlerin değerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13445) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

63.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, Türk Telekom’un gayrimenkullerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13446) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

64.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13447) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

65.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara-İzmir otoyol projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13448) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

66.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Ankara-İzmir hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13449) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

67.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Antalya-İstanbul hızlı tren projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13450) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

68.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Bursa-Simav karayolundaki çalışmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13451) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

69.- Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, karayolu istimlak bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13452) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

70.- Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, bilinmeyen numaralar servisine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13453) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

71.- Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Salihli’deki köprü çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13454) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

72.- Kastamonu Milletvekili Mehmet Serdaroğlu’nun, cep telefonu ve internet kullanım ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/13455) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

73.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, bir holdingin vergi borçlarına karşılık bina devrettiği iddialarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/13456) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

74.- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, LPG’li araçların gaz dolum ağzına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/13457) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

75.- İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, kamu sosyal harcamalarına ilişkin Devlet Bakanından (Selma Aliye Kavaf) yazılı soru önergesi (7/13458) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

76.- Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, TRT’deki bomba yüklü kamyon haberine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Bülent Arınç) yazılı soru önergesi (7/13459) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

77.- Bursa Milletvekili Necati Özensoy’un, Myanmar’daki Türk şehitliklerinin durumuna ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/13460) (Başkanlığa geliş tarihi: 18/03/2010)

78.- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, Roman açılımı toplantısına ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Çelik) yazılı soru önergesi (7/13461) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2010)

79.- Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, bir taşeron şirkete yönelik iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/13462) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2010)

80.- Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, Roman açılımı toplantısına ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/13463) (Başkanlığa geliş tarihi: 19/03/2010)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, göç veren illerde göçe neden olan sorunların araştırılarak, göçün önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/643) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2010)

2.- Kütahya Milletvekili Alim Işık ve 24 Milletvekilinin, KOBİ’ler ile esnaf ve sanatkarların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/644) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.02.2010)

3.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/645) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2010)

4.- Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu ve 19 Milletvekilinin, çay üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/646) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.02.2010)