Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  110

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

29 Mart 2010 Pazartesi

 

Tasarılar

 

            1.- Harçlar Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/838) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.3.2010)

            2.- Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Meteoroloji ve Meteorolojik Araştırmalar Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/839) (Çevre ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2010)

 

Teklifler

           

            1.- Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve 8 Milletvekilinin; “Kamu İdarelerinde Şef Ünvanlı Kadrolarda Çalışanlar Arasındaki Ücret Dengesizliğinin Giderilmesine İlişkin” Kanun Teklifi (2/645) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.3.2010)

            2.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve 3 Milletvekilinin; Milli Eğitim Bakanlığında Sözleşmeli Statüde Çalıştırılan Öğretmenlerin Memur Kadrolarına Atanması Hakkında Kanun Teklifi (2/646) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2010)  

            3.- Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya’nın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/647) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.3.2010)

            4.- İzmir Milletvekili Ahmet Ersin’in; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16. Maddesinin 2. Fıkrasına “Bütçe Komisyonu” İbaresinden Sonra Gelmek Üzere “Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu” İbaresinin Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/648) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.3.2010)       

            5.- İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in; 2090 Sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Teklifi (2/649) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.3.2010)

 

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-   Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Manisa-Selendi’den Salihli’ye gönderilenlerin mağduriyetine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12696)   

2.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, 2000 ve 2001 yıllarındaki kriz sonrası TMSF’ye devredilen banka ve finans kuruluşlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12698)   

3.-  Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak’ın, 1999 yılındaki depremlerin etkilerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12699)   

4.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, Samsun Yaprak Tütün İşletmesinde tütünlerin gömüldüğü iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12703)   

5.-  Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın, TEKEL’in bir binasının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12704)   

6.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, özelleştirme uygulamalarının doğurduğu personel hareketlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12705)   

7.-  Hatay Milletvekili Süleyman Turan Çirkin’in, İşsizlik Sigortası Fonuna ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12706)   

8.-  Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, SPK eski Başkanının THY Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12710)   

9.-  Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, askeri kurumlarda görev yapan sivil memurların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12714)   

10.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Salihli’de işçi alımlarıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12715)   

11.-          Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş’in, THY Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan bir atamaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12716)   

12.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, Akçapınar Barajı Projesine ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12732)   

13.-          Gaziantep Milletvekili Hasan Özdemir’in, küçük yatırımcı ve esnafın desteklenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12738)   

14.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Şanlıurfa’da 1994 yılında kaybolan bir gazete muhabirine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12740)   

15.-          İzmir Milletvekili Kamil Erdal Sipahi’nin, İzmir Büyükşehir Belediyesinin engellilere toplu ulaşımda sağlanan hakları kısıtlamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12742)   

16.-          Bitlis Milletvekili Mehmet Nezir Karabaş’ın, bir sendika şube başkanının uğradığı saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12744)   

17.-          Adana Milletvekili Nevin Gaye Erbatur’un, Çorum’daki kadın hak ve özgürlüklerini ihlal eden eylemlere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12745)

18.-          Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis’in, Tunceli eski Valisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12746)   

19.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’daki uyuşturucu bağımlılığı sorununa ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12747)   

20.-          Giresun Milletvekili Eşref Karaibrahim’in, bir avukatın darp edilmesi olayının tahkikatına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12748)   

21.-          Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz’ün, failleri bulunamayan bazı cinayet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12749)   

22.-          Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay’ın, Elazığ Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12750)   

23.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanına yapılan bir tebligata ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12751)   

24.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, çocuk kaçırma suçlarında cezaların artırılmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12752)   

25.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, Balıkesir’deki asayiş durumuna ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12753)   

26.-          Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, bir gölet arazisi konusunda yapılan görüşmeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12754)   

27.-          Antalya Milletvekili Tayfur Süner’in, Silah Kanunu Tasarısındaki bir düzenlemeye ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12755)   

28.-          Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır’ın, güvenlik güçlerinin biber gazı kullanımına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12756)   

29.-          Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün, İl Emniyet Müdürlüğüne plaka algılama sistemi verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12757)   

30.-          Muş Milletvekili M. Nuri Yaman’ın, Muş Valisinin bir açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12758)   

31.-          Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Akhisar Sigara Fabrikasının değerlendirilmesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12765)   

32.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, tarım arazilerinin kiralanması konusunda basında çıkan iddialara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12766)   

33.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, banka mevduatlarına haciz uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12767)   

34.-          Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın, dahilde alınan KDV gelirlerine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12768)   

35.-          İstanbul Milletvekili Bayram Ali Meral’in, özelleştirme uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12769)   

36.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gazi Osman Paşa Üniversitesindeki bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12771)   

37.-          Tokat Milletvekili Reşat Doğru’nun, Gazi Osman Paşa Üniversitesindeki bina ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12772)   

38.-          İzmir Milletvekili Selçuk Ayhan’ın, İzmir’deki okulların elektrik ve su borçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12774)   

39.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yaşanan olaylara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12776)   

40.-          Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın, şiddet içeren dizilerin öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12777)   

41.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Teknik Eğitim Fakülteleri ile Teknoloji Fakülteleri mezunlarının sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12778)   

42.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, öğretmen atamalarındaki bazı sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12779)   

43.-          Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, okul kütüphanelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12781)   

44.-          Hakkari Milletvekili Hamit Geylani’nin, Hakkari’deki karayollarının durumuna ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12793)   

45.-          Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Tarsus’a yapılması planlanan havalimanına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12794)   

46.-          Mersin Milletvekili Behiç Çelik’in, Bozyazı Tekmen Beldesine üst geçit yapılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12795)   

47.-          İzmir Milletvekili Oğuz Oyan’ın, karayolu taşımacılığındaki yetki belgesi ücretlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12796)   

48.-          Adana Milletvekili Yılmaz Tankut’un, Adana’dan geçen bazı tren seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12797)   

49.-          Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in, bölünmüş yol yapımına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12798)   

50.-          Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut’un, bazı karayollarındaki bozulmalara ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12799)   

51.-          Manisa Milletvekili Ahmet Orhan’ın, bazı yol çalışmalarına ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12800)   

52.-          Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrenci yurtlarında yaşanan olaylara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12802)   

53.-          Edirne Milletvekili Cemaleddin Uslu’nun, Almanya’nın uyguladığı dil şartı nedeniyle aile birleşmelerinin gerçekleşememesine ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12805)   

54.-          Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Akif Paksoy’un, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinliklerine ilişkin Devlet Bakanından (Hayati Yazıcı) yazılı soru önergesi (7/12807)