Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:   4

                                                                                                                                  No: 11

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

20 Ekim 2009 Salı

 

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Tekirdağ Milletvekili Kemalettin Nalcı ve 19 Milletvekilinin, çocuklarını yetiştirme yurtlarına terk eden ailelerin sorunlarının araştırılarak ailelerin korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.06.2009 )

2.- CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Kemal Anadol, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay ve İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun, GAP kapsamındaki sulama projelerinin durumunun araştırılarak hayata geçirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2009)

3.- Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 Milletvekilinin, Antakya başta olmak üzere  Hatay İlinin turizm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis açılmasına ilişkin önergesi. (10/440) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2009)