Dönem: 23

                                                                                                                 Yasama Yılı:  4

                      No:  108

Türkiye Büyük Millet Meclisi

GELEN KAĞITLAR

25 Mart 2010 Perşembe

 

Tasarı

 

            1.- Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına Katılımı İçin 2 Şubat 2004 Tarihli Mutabakat Muhtırasında Yapılan 2 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/837) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.3.2010)

           

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 23 Milletvekilinin, Antalya’daki sel felaketinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010)

2.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, sel felaketlerinin neden ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/640) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010)

3.- Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğü başta olmak üzere basın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/641) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010)

4.- Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş ve 19 Milletvekilinin, çevresel etki değerlendirmesi süreci ve raporu konusunun araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.02.2010)

 

Süresi İçinde Cevaplanmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, dilencilik yaptırılan çocuklara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11872)

2.-      Gaziantep Milletvekili Akif Ekici’nin, sokakta yaşayan çocukların sorunlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/11874)

3.-      İzmir Milletvekili Recai Birgün’ün, Elazığ Valisinin bir konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12639)  

4.-        İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, Köy Kanunu ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12640)  

5.-        İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, Paşabahçe-Beykoz İçki Fabrikasının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12641)  

6.-        Balıkesir Milletvekili Ergün Aydoğan’ın, valilerle yapılan toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12642)  

7.-        İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, yerel yönetimlerin gelirlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12644)  

8.-        İzmir Milletvekili Bülent Baratalı’nın, mahalle muhtarlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12645)  

9.-        Trabzon Milletvekili Süleyman Latif Yunusoğlu’nun, TEKEL varlıklarının satışına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/12649)  

10.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, Adana’daki yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12650)  

11.-    Adana Milletvekili Hulusi Güvel’in, yapı denetim kuruluşlarına ilişkin Bayındırlık ve İskan Bakanından yazılı soru önergesi (7/12651)  

12.-    Adıyaman Milletvekili Şevket Köse’nin, su kaynaklarında açılan kum ocaklarına ilişkin Çevre ve Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/12656)  

13.-    Zonguldak Milletvekili Ali Koçal’ın, bir işletme müdürlüğünün alımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12658)  

14.-    Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk’ün, BOTAŞ çalışanlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/12659)  

15.-    Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ün, ASKİ’nin uygulamalarından zarar görecek köylere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/12663)  

16.-    Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, İstanbul Üniversitesi Rektörünün makam aracına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12665)  

17.-    Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin, Ankara’da açılışı yapılan okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12669)  

18.-    Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın, Açıköğretim Fakültesi laborant ve veterinerlik önlisans programına ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/12673)  

19.-    Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, belediyelere yapılan mali yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12674)  

20.-    Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’ün, satılan kamu mallarına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12675)  

21.-    Edirne Milletvekili Bilgin Paçarız’ın, Edirne’deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/12676)   

22.-    Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük’ün, Çanakkale’deki yolların iyileştirilmesine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/12686)  

23.-    İstanbul Milletvekili Çetin Soysal’ın, TEKEL işçilerinin kıdem tazminatlarının yatırıldığı hesaplara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından (Ali Babacan) yazılı soru önergesi (7/12687)  

24.-    Bursa Milletvekili Kemal Demirel’in, yapısal risk taşıyan stadlara ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12688)  

25.-  Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili bir habere ilişkin Devlet Bakanından (Faruk Nafız Özak) yazılı soru önergesi (7/12689)